Developing the System of Child Protection and Child-friendly Justice: Models of Analysis, Research Approaches and Successful Practices

891

Abstract

One of the main objectives of National Strategies on developing the system of children safeguarding and child-friendly justice is the establishment an effective system of prevention of offenses committed against minors and minor offences, as well as child-friendly justice and penal system. The article describes the issue of performing the task of creating a child-friendly justice, analyzes approaches to accomplish the tasks that can be implemented only in cooperation with different departments and agencies. Author considers the successful practices developing National Strategy provisions throughout the country, and provides analysis models of prevention of child delinquent behavior and neglect. The paper focuses on system analysis as a method of forecasting and overcoming dysfunctionality and system links irregularities in the field of minors social problems solving. Article proposals on development of the missing elements in the system of prevention and the implementation of the National Strategy provisions.

General Information

Keywords: national strategy, child-friendly justice, analysis models, prevention system, deviant behavior, illegal behavior, restorative approach, reconciliation services, juvenile affairs commission, monitoring

Journal rubric: Working with Vulnerable Children: Research and Practice

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2016210114

For citation: Chirkina R.V. Developing the System of Child Protection and Child-friendly Justice: Models of Analysis, Research Approaches and Successful Practices. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2016. Vol. 21, no. 1, pp. 156–167. DOI: 10.17759/pse.2016210114. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Avtonomov A.S.,  Khananashvili  N.L.  Otsenka v sotsial'nom proektirovanii: Metodicheskoe poso- bie [Assessment in Social  projection].  Avtonomo- va A.S. (ed.) Moscow: Natsional'naya Assotsiatsiya blagotvoritel'nykh organizatsii, 2010. 150 p.
 2. Aruin S., Chirkina R.V., Puetz E. Features of Le- gal and Social Policy of Germany Regarding “Young Grown-ups” with Migrational  Background  [Elektron- nyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psye- du.ru], 2014. Vol. 6, no. 3, pp. 168–180. doi:10.17759/ psyedu.2014060317. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 3. Busarova O.R. Formirovanie sposobnosti vyy- avlyat' prichiny deviantnogo povedeniya podrostkov u studentov pedagogicheskogo vuza [Formation of the ability to identify the causes of deviant behavior of teenagers in pedagogical high school students] [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2014. Vol. 6, no. 3, pp. 11–17. doi:10.17759/psyedu.2014060302
 4. Dvoryanchikov N.V., Savkina I.A. Issledovanie oso- bennostei pravosoznaniya nesovershennoletnikh [Elek- tronnyi resurs] [Investigation of the features of justice of minors] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psye- du.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2011, no. 1. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/ n1/39933.shtml. (Accessed 21.01.2016)
 5. Dmitrieva N.V., Levina L.V. Semeinoe vospitanie kak faktor razvitiya deviantnogo povedeniya [Family education as a factor in the development of deviant be- havior]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsial'noi raboty [Scientists notes the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work], 2014, no. 1, pp. 65–69.
 6. Dozortseva  E.G.,  Delibalt  V.V.,  Bogdanov- ich N.V. About educational standard in specialization “Pedagogy and  psychology of  deviant behaviour” [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychol- ogy and Law], 2011, no. 1 (In Russ., аbstr. in Engl.)
 7. Enikolopov S.N., Tsibul'skii N.P. Izuchenie vzai- mosvyazi legitimizatsii nasiliya i sklonnosti k agres- sivnym formam povedeniya [The study of the relation- ship of legitimizing violence and addiction to aggressive behaviors] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2008, no. 1, pp. 90–98. (Accessed 21.01.2016)
 8. Putintseva N.V. (ed.) Ispol'zovanie vosstano- vitel'nogo podkhoda v deyatel'nosti komissii po delam nesovershennoletnikh i zashchite ikh prav: metod- icheskoe posobie [Using a restorative approach in the activities of the commissions on juvenile affairs and protection of their rights: handbook]. Moscow: MOO “Tsentr sudebno-pravovaya reforma”, 2012, pp. 66.
 9. Karnozova L.M., Konovalov A.Yu. Monitoring deyatel'nosti territorial'nykh sluzhb primireniya za 2014 god, provodimyi v ramkakh Vserossiiskoi as- sotsiatsii vosstanovitel'noi  mediatsii  [Monitoring the activities of the territorial services of reconcilia- tion in 2014, held in the framework of the All-Rus- sian Association of restorative mediation]. Vestnik vosstanovitel'noi yustitsii [Bulletin of restorative jus- tice]. Moskva: Publ. MOO Tsentr «Sudebno-pravo- vaya reforma», 2014, no. 12, pp. 128–183.
 10. Karnozova L.M. Programmy vosstanovitel'nogo pravosudiya s nesovershennoletnimi pravonarush- itelyami* [Elektronnyi resurs] Psikhologiya i pravo [Psychology and Law], 2012, no. 4. URL: http:// psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56611.shtml (Ac- cessed 21.01.2016)
 11. Konovalov A.Yu. Set' sluzhb primireniya v Rossii [Network reconciliation services in Russia: abstracts] tezisy. In Dragunkina Z.F. (eds.) Itogi i perspektivy re- alizatsii vazhneishikh polozhenii natsional'noi strate- gii deistvii v interesakh detei na 2012–2017 gody: Sbornik materialov konferentsii [The results and prospects of implementation of major provisions of the National Action Strategy for Children for 2012– 2017: Collection of conference materials]. Moscow: Publ. GBOU VPO MGPPU, 2015, pp. 95–97.
 12. Konovalov A.Yu. Shkol'naya sluzhba primire- niya i vosstanovitel'naya kul'tura vzaimootnoshenii: prakticheskoe rukovodstvo [School service of recon- ciliation and reducing the culture of relationships: a practical guide] Karnozova L.M. (ed.) Moscow: MOO Tsentr “Sudebno-pravovaya reforma”, 2012. 256 p.
 13. Konopleva I.N., Larin A.N. Sotsial'no-psikho- logicheskie   determinanty   deviantnogo   povedeniya u vospitannikov detskikh domov [Elektronnyi resurs] [Socio-psychological determinants of deviant behavior in children's homes] Psikhologiya i pravo [Psychology and Law], 2013, no. 4. URL: https://psyjournals.ru/psy-andlaw/2013/n4/66197.shtml (Accessed 21.01.2016)
 14. Lukovtseva Z.V. On the structure of psycho- logical consequences of child abuse [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2013, no. 1. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 15. Mezhina O.Yu. Upravlencheskii innovatsionnyi proekt “Stritvork” – opyt realizatsii ulichnoi sotsial'noi raboty v podrostkovo-molodezhnoi srede silami molodykh aktivistov i sotsial'nykh rabotnikov: tezisy [Management Innovation Project “Stritvork” – the ex- perience of the implementation of street social work in teenagers and youth forces young activists and so- cial workers]. In Dragunkina Z.F. (eds.) Itogi i perspe- ktivy realizatsii vazhneishikh polozhenii natsional'noi strategii deistvii v interesakh detei na 2012–2017 gody: Sbornik materialov konferentsii [The  results and prospects of implementation of major provisions of the National Action Strategy for Children for 2012- 2017: Collection of conference materials]. Moscow: Publ. GBOU VPO MGPPU, 2015, pp. 107–110.
 16. Pimonov V.A. O nekotorykh aspektakh profilak- tiki deviantnogo povedeniya [Elektronnyi resurs] [Some aspects of the prevention of deviant behav- ior]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psye- du.ru [Psychological Science and Education psyedu. ru], 2011, no. 2. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ ru/2011/n2/41678.shtml (Accessed 21.01.2016
 17. Pyutts E. Kratkoe vvedenie v praktiku nemetsk- ogo ugolovnogo prava po delam nesovershenno- letnikh i primeneniya aresta v zemle Severnyi Rein- Vestfaliya* [Elektronnyi resurs] [A brief introduction to the practice of German criminal law for minors and the use of arrest in North Rhine-Westphalia]. Psikhologiya i pravo [Psychology and Law], 2012, no. 4. URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56615.shtml (Accessed 21.01.2016)
 18. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 01.06.2012 no.761 “O Natsional’noi strategii deist- vii v interesakh detei na 2012–2017“. Razdel VI. Sozdanie sistemy zashchity i obespecheniya prav i interesov detei i druzhestvennogo k rebenku pra- vosudiya [Presidential Decree of  June  1,  2012, no. 761 “On the National Strategy of Action for Chil- dren 2012–2017“. Section VI. Formation of system of protection and enforcement of rights and inter- ests of children and children friendly justice].
 19. Chirkina R.V., Galushkin A.A. Uderzhanie nesovershennoletnikh  ot  povtornykh   prestuple- nii [Keeping juveniles from re-offending]. Vestnik RUDN, seriya Yuridicheskie nauki [Gerald RUDN], 2012, no. 4, pp. 123–133.

Information About the Authors

Rimma V. Chirkina, PhD in Psychology, Docent, Head of the Department of Legal and Forensic Psychology and Law, Faculty of Legal and Forensic Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7040-7792, e-mail: rimmach@bk.ru

Metrics

Views

Total: 2868
Previous month: 18
Current month: 10

Downloads

Total: 891
Previous month: 0
Current month: 9