Family Representations of Preschool Age Children Living in Families of Different Socio-Economic Status

2644

Abstract

A child’s family representation is one of the crucial factors of psychological and social development in older preschoolers. The article emphasizes that the relationships between a child’s family socioeconomic status (SES) and family representation are mediated. Family members’ perception and evaluation of their socioeconomic status are conditioned with subjective economic well- being. It influences family functioning which, in its turn, conditions particular characteristics of a child’s emotional experiences in family situation and his/her family representations. The analysis of relationships between subjective economic well-being of family members and a child’s family representations demonstrates the trend to increase in severity of poor well-being markers in case of increase of parental markers of financial stress, financial deprivation and financial anxiety. An empirical classification of family representation types in children from families with various SES is provided. It includes positive family representation “Favorable family”, family representation with some elements of disharmony “Unstable family”, representation of a distant family “Distant family”, conflict family representation “Conflict family”, negative family representation “Unfavorable family”.

General Information

Keywords: family representation, socioeconomic status, subjective well-being, child-parent relationships

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2016210408

For citation: Shvedovskaya A.A., Zagvozdkina T.Y. Family Representations of Preschool Age Children Living in Families of Different Socio-Economic Status. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2016. Vol. 21, no. 4, pp. 83–101. DOI: 10.17759/pse.2016210408. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bogomolova T.Yu., Tapilina V.S. Ekonomicheskaya stratifikatsiya: ob’ektivnoe i sub’ektivnoe izmerenie [Economic stratification: objective and subjective dime- nsions]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Socio-logical Research], 1997, no. 9, pp. 28–40.
 2. Bozhovich L.I. Izbrannye psikhologicheskie trudy: Problemy formirovaniya lichnosti [Selected works on psychology:  The  issues  in  personality  development].
 3. D.I. Fel’dshtein (ed.). Moscow: Mezhdunarodnaya peda- gogicheskaya akademiya, 1995. 207 p.
 4. Boulbi Dzh. Privyazannost’ [Attachment]. Moscow: Gardariki, 2003. 477 p.
 5. Galushchinskaya Yu.O. Vospitanie tsennostnogo otnosheniya k starosti u detei doshkol’nogo vozrasta. Avtoref.  diss.  kand.  ped.  nauk  [Development  of  axiological attitudes to senility in preschool age children. Ph. D. (Education) Thesis]. Ekaterinburg, 1998. 24 p.
 6. Grabarovskaya L.V. Pedagogicheskie usloviya raz-vitiya obraza «Ya» rebenka starshego doshkol’nogo vozrasta. Avtoref. diss. kand. ped. nauk [Educational conditions for development of “I”-image in older preschoolers. Ph. D. (Education) Thesis]. Rostov-n/D, 1996.
 7. Grin V. Terapevticheskaya rabota po sozdaniyu u roditelei novogo obraza rebenka  [Therapeutic  work on development of new image of the child in parents]. In Dzh. Tsiantisa, S.B. Botiusa, B. Khollerfors et al. (eds.) Rabota s roditelyami: psikhoanaliticheskaya psikhoterapiya  s  det’mi  i  podrostkami  [Working with parents: psychoanalytic therapy with  children and  adolescents].  Moscow:  Cogito-Tsentr,   2006, pp.  43–63.
 8. Demidova N.I. Formirovanie obraza sem’i u starshikh doshkol’nikov. Diss. kand. ped. nauk. [Development of family image in older preschoolers. Ph. D. (Education) Thesis]. Moscow, 2003.
 9. Zagvozdkina T.Yu. Obraz sem’i u detei starshego doshkol’nogo vozrasta, vospityvayushchikhsya v sem’yakh razlichnogo sotsial’no-ekonomicheskogo sta- tusa. Diss. kand. psikhol. nauk. [Family representations in older preschoolers growing up in families with differ- ent socioeconomic status. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2016.
 10. Karabanova O.A. Sotsial’naya situatsiya razvitiya rebenka (struktura, dinamika, printsipy korrektsii). Diss. dokt. psikhol. nauk. [Social situation of child development (structure, dynamics, correction principles). Dr. Sci. (Psychology) diss.] Moscow, 2002.
 11. Kulish O.G. Vzaimosvyaz’ obraza sem’i i razvitiya samosoznaniya u detei doshkol’nogo, mladshego shkol’nogo i podrostkovogo vozrastov. Diss. kand. psikhol. nauk. [Connections between family image and self-consciousness development in preschoolers, primary school  students  and adolescents.  Ph.  D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2005.
 12. Leont’ev A.N. Psikhologiya obraza [Psychology of the image]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 14. Psikhologiya [Moscow University Psychology Bulletin], 1979, no. 2, pp. 37–46.
 13. Liders A.G. Psikhologicheskoe obsledovanie sem’i: ucheb. posobie dlya vuzov [Psychological evaluation of the family: university handbook]. Moscow: Akademia Publ., 2006. 432 p.
 14. Lisina M.I. Formirovanie lichnosti rebenka v obshchenii [Development of child personality in communication]. Moscow, 2009. 410 p.
 15. Matsenova E.B. Predstavleniya o sem’e v raznykh gruppakh starsheklassnikov i studentov. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. [Perception of family in various groups of high school and university students. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2001.
 16. Nasonova E.B. Vliyanie vnutrisemeinykh otnoshenii na emotsional’noe povedenie mladshikh shkol’nikov. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. [Influence of family relationships on emotional behavior of primary school students. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Kiev,1990. 16 p.
 17. Ryzhkova A.V. «Obraz sem’i» u detei doshkol’nogo vozrasta i ikh roditelei. Diss. kand. psikhol. nauk. [“Image of the family” in preschoolers and their parents. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2009.
 18. Rubtsov V.V., Shvedovskaya A.A., Dubovik A.S., Semya G.V. Ob osnovnykh rezul’tatakh monitoringa per- vogo etapa realizatsii Natsional’noi strategii deistvii v in- teresakh detei na 2012–2017 gody [On the main results of the monitoring of the first stage of implementation of the National Strategy of Actions for the Interests of Children for 2012-2017]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2016, V. 21, no 1, pp. 30–66. doi:10.17759/pse.2016210104
 19. Khashchenko V.A. Sub’ektivnoe ekonomicheskoe blagopoluchie i ego izmerenie: postroenie oprosnika i ego validizatsiya  [Subjective  economic   well-being   and its assessment: development and validation of a questionnaire]. Eksperimental’naya psikhologiya [Expe- rimental Psychology], 2011. V. 4, no. 1, pp. 106–127.
 20. Shvedovskaya A.A., Zagvozdkina T.Yu. Diag- nostika obraza sem’i u detei doshkol’nogo vozrasta s pomoshch’yu metodiki «Semeinaya  doska» [Inves- tigation of family representations in preschoolers using the method of family board]. Voprosy psikhologii [Issues in Psychology], 2014, V. 2, pp. 117–124.
 21. Shvedovskaya A.A., Zagvozdkina T.Yu. Sotsial’no- ekonomicheskii status sem’i i psikhicheskoe razvitie rebenka: zarubezhnyi opyt issledovaniya [The concept “socio-economic status of a family” (SES): A review of international research]  //  Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2013,  no. 1, pp. 65–76
 22. Shvedovskaya  A.A.  Spetsifika  pozitsii   roditelei pri razlichnykh tipakh vzaimodeistviya s det’mi doshkol’nogo i mladshego shkol’nogo vozrasta [Specificity of a parent’s position in interaction of different types with preschool and early school age children]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2006, no 1, pp. 69–84.
 23. Amato P.R., Zuo J. Rural poverty, urban poverty, and psychological well-being. Socil.Q, 1992,  V.  33, pp.  229–240.
 24. Baldwin M.W.  Relational schemas  and  the processing of social information. Psychological Bulletin, 1992, V. 12, pp. 461–484.
 25. Bornstein M.H., Hahn C.-S., Suwalsky J.T.D., Haynes O.M. Socioeconomic status, parenting and child development: the Hollingshead four-factor index of social status and the socioeconomic index of occupations. In M.H. Bornstein, R.H. Bradley (eds.) Socioeconomic Status, parenting and child development. Taylor & Francis, 2010.
 26. Kohn M.L. Class and conformity: a study in values. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Information About the Authors

Anna A. Shvedovskaya, PhD in Psychology, Head of Department of Information & Publishing Projects, Associate Professor, Age Psychology Department named after L.F. Obukhova, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3154-4601, e-mail: anna.shvedovskaya@mgppu.ru

Tatyana Y. Zagvozdkina, PhD in Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, e-mail: sazonovatanja@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3651
Previous month: 23
Current month: 21

Downloads

Total: 2644
Previous month: 8
Current month: 11