Model of Development of Self-determination as the Basis of Prevention of Addictive Behavior of Adolescents in Contemporary Educational Organizations

1121

Abstract

The article presents the analysis of the current domestic research of the problem of self-determination. It is shown that adolescence is a sensitive period for the development of self-determination, but there are not enough studies of its dynamics at this age and ways of the formation. Self-determination is considered in the article as the opposite of addictive behavior, which makes it a resource in terms of prevention of pathological dependencies. Therefore, the proposed approach to optimization of the system of prevention in educational institutions through the development of self-determination in adolescence, based on the development of the spiritual fulfillment of the individual as the main stage of formation of the self. A model of interaction between education experts in the course of prevention of addictive behavior in educational organizations, reflecting the main stages of development of self-determination in the course of maintenance work.

General Information

Keywords: self-determination, adolescence, addictive behavior, prevention, educational organization

Journal rubric: Psychology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2017090403

For citation: Stepanova N.A. Model of Development of Self-determination as the Basis of Prevention of Addictive Behavior of Adolescents in Contemporary Educational Organizations [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2017. Vol. 9, no. 4, pp. 21–32. DOI: 10.17759/psyedu.2017090403. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Arshinova V.V. Antiaddiktivnye lichnostnye kompetentsii obuchayushchikhsya v sisteme obshchego obrazovaniya. Diss. dokt. psikhol. nauk [Antiaddictive personal competence of students in general education. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2014. 303 p.
 2. Belous E.I. Psikhologiya dukhovnosti [Psychology of spirituality]. E.I. Belous. ed. Vladivostok: Dal'nevost. federal. un-t, 2014. 474 p.
 3. Buzina T.S. Psikhologicheskaya model' profilaktiki zavisimosti ot psikhoaktivnykh veshchestv i sochetannykh nei perenteral'nykh infektsii. Diss. dokt. psikhol. nauk [A psychological model of prevention of addiction to psychoactive substances and combined it parenteral infections Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2015. 392 p.
 4. Gordeeva T.O. Teoriya samodeterminatsii: nastoyashchee i budushchee. Chast' 1: Problemy razvitiya teorii [Elektronnyi resurs] [The self-determination theory: present and future. Part 1: problems of theory development]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychological researches: electronic scientific journal], 2010, no. 4(12). Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/343-gordeeva12 (Accessed 10.12.2016).
 5. Gordeeva T.O. Teoriya samodeterminatsii: nastoyashchee i budushchee. Ch. 2: Voprosy prakticheskogo primeneniya teorii [Elektronnyi resurs] [The self-determination theory: present and future. Part 2: the practical application of the theory]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychological researches: electronic scientific journal], 2010, no 5 (13). Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/378- (Accessed 10.12.2016).
 6. Ivanova V.P., Yusupova A.Zh. Samodeterminatsiya i intellektual'naya kompetentnost' [Self-determination and intellectual competence]. Vestnik KRSU [Bulletin of KRSU], 2016. Vol. 16, no. 4, pp. 94–97.
 7. Kashirskii D.V. Psikhologiya lichnostnykh tsennostei [The psychology of personal values]. Kashirskii D.V. (ed.). Barnaul: Publ. AAEP, 2014. 332 p.
 8. Leont'ev D.A. Dukhovnost', samoregulyatsiya i tsennosti [Spirituality, self-regulation and values]. Izvestiya Taganrogskogo gosudarstvennogo radiotekhnicheskogo universiteta: Gumanitarnye problemy sovremennoi psikhologii [Proceedings of Taganrog state University of Radioengineering: Humanitarian problems of modern psychology], 2005, no. 7, pp. 16–21.
 9. Leont'ev D.A. Fenomen svobody: ot voli k avtonomii lichnosti [The phenomenon of freedom of will and autonomy of the individual]. Tol'ko unikal'noe global'no: sb. statei v chest' 60-letiya G.L. Tul'chinskogo [Only unique globally: the collection of articles in honor of the 60th anniversary G.L. Tulchinsky]. Saint Petersburg: SPbGUKI, 2007, pp. 64–89.
 10. Leont'ev D.A., Kaliteevskaya E.R., Osin E.N. Lichnostnyi potentsial pri perekhode ot detstva k vzroslosti i stanovlenie samodeterminatsii [Personal potential during the transition from childhood to adulthood and the formation of the self]. In Leont'ev D.A. (ed.), Lichnostnyi potentsial: struktura i diagnostika [Personal potential: structure and diagnostics]. Moscow: Smysl, 2011, pp. 611–641.
 11. Lozovoi V.V., Kremleva O.V., Lozovaya T.V. Profilaktika zavisimostei: opyt sozdaniya sistemy pervichnoi profilaktiki [Prevention of addictions: the field of primary prevention]. Moscow: Detskii fond OON (YuNISEF) v RF, 2011. 450 p.
 12. Olekhnovich I.B. Zavisimaya lichnost' i natsional'naya bezopasnost' [Dependent personality and national security]. Samygina P.S. (ed.). Moscow: RUSAINS, 2016. 208 р.
 13. Smirnov A.V. Bazovye psikhologicheskie komponenty addiktivnogo povedeniya v strukture integral'noi individual'nosti. Diss. dokt. psikhol. nauk [Basic psychological components of addictive behavior in the structure of integral individuality. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Ekaterinburg, 2015. 489 р.
 14. Sulimina O.V. Problema stanovleniya lichnostnykh i sotsial'nykh regulyatorov v period perekhoda ot detstva k vzroslosti [Elektronnyi resurs] [The problem of formation of personal and social controls in the period of transition from childhood to adulthood]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014. Vol. 6, no. 2, pp. 91–101. doi:10.17759/psyedu.2014060208 (Accessed 15.02.2017). (In Russ., Abstr. in Engl.)
 15. Taras'yan N.A. Znachenie samosoznaniya dlya raskrytiya dukhovnosti rossiiskogo yunoshestva [The value of identity for the disclosure of the spirituality of the Russian youth]. Taras'yan N.A. (ed.). Stavropol': Orfei, 2011. 416 p.
 16. Fel'dshtein, D.I. Psikhologiya vzrosleniya. Strukturno-soderzhatel'nye kharakteristiki protsessa razvitiya lichnosti: izbrannye trudy [Psychology of growing up. Structural characteristics of the process of personality development: selected works]. Fel'dshtein D.I. (ed.). Moscow: Flinta, 2004. 670 p.
 17. Khvatova M.V. Kontseptsiya razvitiya akmeologicheskikh resursov psikhologicheskogo zdorov'ya molodezhi. Diss. dokt. psikhol. nauk [The concept of development of acmeological resources of psychological health of young people. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Tambov, 2012. 432 p.
 18. Shabalina V.V. Zavisimoe povedenie shkol'nikov [Dependent behaviour of pupils]. Shabalina V.V. (ed.). Saint Petersburg: Medpressa, 2012. 176 р.
 19. Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian Psychology, 2008. Vol. 49, рр. 182–185.
 20. Hardy S.A., et al. Adolescent motivations to engage in prosocial behaviors and abstain from health-risk behaviors: A self-determination theory approach. Journal of Personalit, 2015. Vol. 83, pp. 479-490. doi: 10.1111/jopy.12123
 21. Jang, H., Reeve J., Halusic M. A new autonomy-supportive way of teaching that increases conceptual learning: teaching in students' preferred ways. The Journal of Experimental Education, 2016. Vol. 84(4), pp. 686–701. doi: https://doi.org/10.1080/00220973.2015.1083522
 22. Ryan, R. M., et al. Beyond illusions and defense: Exploring the possibilities and limits of human autonomy and responsibility through self-determination theory. In P.R. Shaver, M. Mikulincer (ed.), Meaning, mortality, and choice: The social psychology of existential concerns. Washington, WA: American Psychological Association, 2012, pp. 215–233. doi: 10.1037/13748-012
 23. Skinner E., Edge K. Self-determination, coping, and development. In Deci E. (eds), Handbook of Self-determination Research. Rochester (NY): The University of Rochester Press, 2002, pp. 297–337.
 24. Taylor, G., et al. A self-determination theory approach to predicting school achievement over time: The unique role of intrinsic motivation. Contemporary Educational Psychology, 2014. Vol. 39, pp. 342-358. doi: doi:10.1016/j.cedpsych.2014.08.002
 25. Weinstein, N., Przybylski, A.K., Ryan, R.M. The index of autonomous functioning: Development of a scale of human autonomy. Journal of Research in Personality, 2012. Vol. 46, pp. 397–413. doi: 10.1016/j.jrp.2012.03.007

Information About the Authors

Natalia A. Stepanova, PhD in Psychology, Pedagogy-Psychology, Secondary School Specialized in Mathematics № 1360, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0976-996X, e-mail: natalia0663@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 2118
Previous month: 14
Current month: 4

Downloads

Total: 1121
Previous month: 10
Current month: 1