Projecting Personality Developing Pedagogical Systems in View of Students’ Educational Needs and Factors of Social and Cultural Macro-Environment

393

Abstract

The issues of projecting personality developing pedagogical systems, such as underestimating the role of students’ educational needs in educational projects and also underestimating impetuses and opportunities of social and cultural macro-environment are considered in the article. Subjective (needs and motives, aims, individual experience) and objective (demands, contradictions and risks, communicative and pragmatist opportunities of the environment) factors which influence personality development are named. The model of personality development in its interaction with educational environment – sequential changing student’s role positions, his educational needs and necessary environmental conditions – is given. On the basis of this model the variant of a questionnaire which investigates students’ educational needs, is suggested. The process of testing the questionnaire is described briefly. The results of questioning students of higher educational and further vocational educational institutions are given and analyzed. Practically significant conclusions for pedagogical projecting personality developing educational systems are made.

General Information

Keywords: personality, personality development, educational need, social and cultural macro-environment, pedagogical projecting.

Journal rubric: Interdisciplinary Studies

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080317

For citation: Khodyakova N.V., Mitin A.I., Khukhlaeva O.V. Projecting Personality Developing Pedagogical Systems in View of Students’ Educational Needs and Factors of Social and Cultural Macro-Environment [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2018. Vol. 8, no. 3, pp. 240–253. DOI: 10.17759/psylaw.2018080317. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Burlachuk L.F.  Psikhodiagnostika [Psychodiagnostics]. Saint Petersburg: Piter, 2006. 351 p.
 2. Vorontsov A.B. Sud'ba uchebnoi deyatel'nosti v podrostkovoi shkole: soderzhanie, sposoby i formy [Destiny of studying at school for teenagers: contents, means and forms]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 20, no. 3, pp. 56–69. doi: 10.17759/pse.2015200306
 3. Dvoryanchikov N.V., Kalashnikova T.V., Pechnikova L.S., Frolova N.V. Ispol'zovanie elektronnogo obucheniya v obrazovatel'nom protsesse: problemy i perspektivy [Usage of electronic teaching in educational process: problems and perspectives]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2016, vol. 21, no. 2, pp. 76-83. doi: 10.17759/pse.2016210209
 4. Koroleva D. O. Ispol'zovanie sotsial'nykh setei dlya tselei obrazovaniya i sotsializatsii podrostka: analiticheskii obzor empiricheskikh issledovanii (mezhdunarodnyi opyt) [Usage of social networks for aims of teenager’s education and socialization: analytical review of empirical research (international experience)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 20, no. 1, pp. 28–37.
 5. Kudryavtsev V.T. Kul'tura kak samootnoshenie [Culture as self-conception]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural and Historical Psychology], 2016, vol. 12, no. 3. pp. 113—128. doi:10.17759/chp.2016120307
 6. Mitin A.I. Razvitie akmeologo-pedagogicheskikh sredstv informatizatsii professional'nogo obucheniya gosudarstvennykh sluzhashchikh (avtomatizirovannye rabochie mesta). Diss. dokt. ped. nauk. [Developing acmeological and pedagogical means of informatization of public servants professional education (automatized work places)]. Moscow, 2003.
 7. Rubtsov V.V. Kul'turno-istoricheskaya nauchnaya shkola: problemy, kotorye postavil L.S. Vygotskii [Cultural and historical scientific school: problems which L.S. Vygotsky stated].  Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural and Historical Psychology], 2016, vol. 12, no. 3, pp. 4-14. doi:10.17759/chp.2016120301
 8. Stolyarenko A.M., Serdyuk N.V., Filimonov O.V. Sotsial'no-psikhologicheskie faktory pedagogiki partnerstva obshchestva i politsii [Social and psychological factors of pedagogy of partnership between society and police]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2017, vol. 22, no. 4, pp. 93–100. doi: 10.17759/pse.2017220413
 9. Ul'yanina O.A. Psikhologicheskaya diagnostika v obrazovatel'nykh organizatsiyakh MVD Rossii. Psikhologiya i pravo [Psychology and Law], 2018, vol. 8, no 2, pp. 61-76. doi: 10.17759/psylaw.2018080205
 10. Khodyakova N.V. Situatsionno-sredovoi podkhod k proektirovaniyu lichnostno razvivayushchikh obrazovatel'nykh sistem. Diss. dokt. ped. nauk. [Situational and environmental approach for projecting personality developing educational systems]. Volgograd, 2013.
 11. Khodyakova N.V. Situatsionno-sredovoi podkhod k proektirovaniyu lichnostno razvivayushchego obrazovaniya: metodologicheskie predposylki i kontseptsiya: monografiya [Situational and environmental approach for projecting personality developing education: methodological background and conception]. Volgograd: Peremena. 2012. 170 p.
 12. Khukhlaeva O.V. Formirovanie psikhologicheskogo zdorov'ya mladshikh shkol'nikov. Diss. dokt. ped. nauk. [Forming junior students’ psychological health]. Moscow, 2001.

Information About the Authors

Nataliya V. Khodyakova, Doctor of Education, Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Organization of Work with Personnel, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4340-0744, e-mail: hodyakova@yandex.ru

Alexander I. Mitin, Doctor of Education, Professor of Department of Applied Informatics & Multimedia Technologies, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9202-2087, e-mail: mitin_ai@mail.ru

Olga V. Khukhlaeva, Doctor of Education, associate professor, professor of the Chair of Ethnopsychology and Psychological Problems in Multicultural Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8782-7742, e-mail: ovc54@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 1957
Previous month: 4
Current month: 4

Downloads

Total: 393
Previous month: 1
Current month: 0