Adolescents' Perceptions of Deviant Behavior

1138

Abstract

The study reveals peculiarities of perceptions which adolescents from different social groups have about deviant behavior. From the findings obtained in the examination of 80 adolescents using 5 methods, peculiarities were studied of how deviant behavior is viewed. It was revealed that the adolescents from the "normal" group have a more accurate picture of deviant behavior, whereas adolescents who were registered at juvenile affairs departments have an inadequate ideas about it, placing it close to delinquent behavior. External and internal causes were found which have negative impact on adolescents' views. External causes play the key role in the formation of an adolescent's personality and his/her views. Internal causes manifest in indifferent attitude to his/her studies, negative attitude towards the world, lack of trust in adults. In the absence of adolescents' awareness of the authority on the part of adults, obedience isn't a behavioral norm and means mental activity aimed to satisfy their own desires, ambitions and to belong to a group. Due to adolescents' personality specifics such as incomplete personality formation, non-constructive ways of resolving difficult situations, these specifics can be rated among the internal causes of adolescents' views about deviant behavior and of insufficient understanding of the consequences which this behavior leads to.

General Information

Journal rubric: Legal Psychology of Childhood

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2020100312

For citation: Shulga T.I., Dvoryanchikov N.V. Adolescents' Perceptions of Deviant Behavior [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2020. Vol. 10, no. 3, pp. 174–188. DOI: 10.17759/psylaw.2020100312. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Konovalova A.M. Osobennosti uvajeniay k roditelaym v mladshem i starshem podrostkovom vozrastax. [Features of respect for parents in the younger and older teenage years]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [Bulletin of Moscow state regional University], 2017, no. 1, p.5
 2. Kondrat’ev M.D. Sotsial’nye predstavleniy ob uspeshnost’y u podrostkov s raznum  intragruppovum statusom i raznum urovnem intellektual’noy uspeshnosti.[Social ideas about the success of adolescents with different intragroup status and different levels of intellectual success].Sotsial’naya psikxologiya I obshchestvo [Social psychology and society], 2017. Vol.8, no. 2, pp. 116-130.doi:10.17759/sps.2017080208
 3. Kibirev А.А. Deaytel’nost soshialnogo pedagoga po soprovogdenij semij, naxodaysheysay v sochio —opasnom pologenii [ Activity of the social teacher on support of the family which is in socially dangerous position]. Pedagogicheskie aspekti profilaktiki destruktivnogo povedeniay nesovershennoletnix: sb. metodisheskix rekomendazi. [Pedagogical aspects of prevention of destructive behavior of minors: collection of methodological recommendation.].Xabarovsk: XK IRO, 2018. P. 23-38.
 4. Kibirev А.А. Eskalator yuspexa: uchebno-metodicheskoe posobie po organizachii deaytelnosti pedagogov s detmi iz  sochialno- neblagopoluchnix semey.[ Escalators of success: educational and methodical manual on the organization of teachers ' activities with children from socially disadvantaged families].Xabarovsk: XK IRO, 2013. 75p.
 5. Konovalov А.Y. Shkolnay slugba primereniy i vosstanovitelnay: kultura vzaimootnoshenij: prakticheskoe rukovodstvo [School service of reconciliation and restorative culture of relationships]. Karnozova L.M. (ed.). Moscow: MOO Chentr «Sudebno-pravovayreforma», 2012. 256p.
 6. Lavreshkin N.V. Gruppovoi trening kak metod razvitiya professional'nogo samoopredeleniya yuridicheskogo psikhologa  // Kochenovskie chteniya «Psikhologiya i pravo v sovremennoi Rossii». Sbornik tezisov uchastnikov Vserossiiskoi konferentsii po yuridicheskoi psikhologii s mezhdunarodnym uchastiem. Moscow: MGPPU, 216. 339 p.
 7. Metodicheskie rekomendachii organam ispolnitelnoiy vlasti subektov RF, Organam opeki i popechitel’stva po reformirovanij organizachiy dl ydetey-sirot i detey, ostavshixsay bez popecheniay roditeley i sovershenstvovanij seti slugb soprovogdeniej zameshajshix semey[ Methodological recommendations to the Executive authorities of the subjects of the Russian Federation, guardianship and guardianship authorities on reforming organizations for orphans and children left without parental care and improving the network of support services for substitute families]. Мoscow, 2013. 115p.
 8. Pimonov V.A., Delibalt V.V., Dvoryanchikov N.V., Malkin D.A. On legal regulation of activities of psychological, medical and educational committees in the context of crime prevention among minors. [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018(8), no. 1. pp.95-109. doi: 10.17759/psylaw.2018080107
 9. Proekt Pion-region «Obshay informazionno-texnologicheskay platforva dlay ozenki sozialnix rezultatov». Sbornik keysov [The project Peony-region. "A common information-technology platform for the assessment of social outcomes".]. Moscow: АNO «Evoluziay I filantropiay, 2018.125c.
 10. Raykus Dg., X’uyz R. Sozial’no-psixologicheskay pomosh’ sem’aym i detaym grupp riska:prakticheskoe posobie: v 4-x t[ Socio-psychological assistance to families and children at risk: a practical guide: in 4 t.] T. 4: Accommodation and stable living conditions T.4: Razmeshenie i stabilnue usloviay jizni. Moscow: Eksma, 2009. 416p.
 11. Remeeva A.F., Pal'chikov I.A. Osobennosti irracional'nyh ustanovok deviantnyh podrostkov.[Peculiarities of irrational attitudes of deviant adolescents]. Psihologiya i pravo, [Psychology and law], 2013, no. 2, pp. 72—88. Available at: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61028.shtml (Accesed 29.09.2019). (In Russ. Abstr. in Engl.).
 12. Raybov M.P. Predstavleniy podrostkov o posledstviayx upotrebleniay narkotikov [Representations of teenagers about the consequences of drug use]. Avtoref. …k.psixol. n. Мoscow, 2016. 26 p.
 13. Raskumandrina M.E. Tipologiay individual’nux stiley podchineniy i ih diagnostika. [Typology of individual styles of command and their diagnostics] Diss….k.psixol.n.. Yaroslavl’, 2005. 231p.
 14. Standart dokazatel’nosti praktik v sfere detstva [Standard of proof of practices in the field of childhood].МGPPU.Versiy №2, 31 avgusta. 2018 goda.32p.
 15. Shul’ga T.I., Filatov A.V. Osobennosti otnosheniay deviantnux podrostkov k materaym.[ Features of the relation of deviant teenagers to mothers].Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [Bulletin of Moscow state regional University for the Humanities. Series: Psychological science], 2017, no. 3,pp. 57-72.
 16. Shul’ga T.I., Tatarenko D.D. Psikhologicheskie osobennosti podrostkov-sirot, ne imeyushhih opyta socializacii v sem’ye [Psychological features of teenagers-orphans who do not have experience of socialization in the family]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological science and education PSYEDU.ru], 2013, no. 2, pp. 203—213. Available at http://psyedu.ru/2013/2/Shulga_Tatarenko/phtml (Accessed 27.07.2016)
 17. Meshkova N.V., Debolsky M.G., Enikolopov S.N., Maslenkov A.A. Features of сreativity in social interaction among convicts who have committed self-serving and aggressively violent crimes. [Elektronnyiresurs]. Psikhologia i pravo [Psychology and Law], 2018(8), no. 1. pp.147-163. doi: 10.17759/psylaw.2018080111
 18. Shul’ga T. Social And Psychological Problems Of Orphanage Graduates And Children Left Without Parental Care [Social and psychological problems of orphanage graduates and children left without parental care]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [Bulletin of Moscow state regional University for the Humanities. Series: Psychological science], 2013, no. 3, pp. 68—75.

Information About the Authors

Tatyana I. Shulga, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Chair of Social Psychology, Department of Psychology, Moscow Region State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3584-6087, e-mail: shulgatatiana@gmail.com

Nikolay V. Dvoryanchikov, PhD in Psychology, Docent, Dean, Faculty of Legal and Forensic Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1462-5469, e-mail: dvorian@gmail.com

Metrics

Views

Total: 1629
Previous month: 80
Current month: 71

Downloads

Total: 1138
Previous month: 43
Current month: 40