Age-related Peculiarities of a Delinquent Personality's Preparedness to Resocialize in the Post-penitentiary Period

130

Abstract

This article is an incomplete presentation of the second part of the follow-up study on the evidence of age-related peculiarities of personality's preparedness to resocialize during the post-penitentiary period. Earlier, we were able to create and successfully test psychodiagnostic and psychocorrective programs for the resocialization of a delinquent person at the stage of release from prison. The A.R. Ratinov's value and standards theory of a criminal's personality is used as a basis for analysis and comparison of the subjects' system of value orientations. 201 individuals have been examined. The obtained results indicate that the subjects have lowered values in three categories of cognitive concept of personality's basic beliefs. The significance of the age factor in the subjects has been reliably found in such scales as «a tendency to force others to fit one's wants/tastes», «a tendency to change others», «categoricalness towards others», «inability to adjust oneself to others» and so on. Subjects have been found with manifestly excessive predisposition to aggression.

General Information

Keywords: personality resocialization, postprison period, systematic approach, value orientations

Journal rubric: Penitentiary Psychology and Penal Practice

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110208

Funding. The study was carried out in the framework of the cooperation agreement with the North-Eastern Interregional Authority for the Execution of Punishments and Probation of the Ministry of Justice of Ukraine and research work of the Department of Applied Psychology on the topic: «Strategies for maintaining psychological health in a crisis», state registration number 0116U005286, scientific supervisor — Doctor of Psychology, Associate Professor, Head of the Department of Applied Psychology I.V. Kryazh.

Acknowledgements. The author thanks the leadership of the North-Eastern Interregional Directorate for the Execution of Sentences and Probation of the Ministry of Justice of Ukraine G.V Romanova, and public organizations of a number of regions of Ukraine A.G. Akopyana, V.V Balabanova, A.N. Lutsenko, D.S. Maltseva, L.D. Tarasova.

For citation: Soroka A.V. Age-related Peculiarities of a Delinquent Personality's Preparedness to Resocialize in the Post-penitentiary Period [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2021. Vol. 11, no. 2, pp. 106–119. DOI: 10.17759/psylaw.2021110208. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bandurka A.M., Bocharova S.P., Zemlyanskaya E.V. Yuridicheskaya psihologiya: uchebnik [Legal psychology: a textbook]. Kharkov: Publ. National University of the Interior, 2001. 640 р.
 2. Vannovskaya O.V. Obosnovanie kontseptsii korruptsionnogo povedeniya gossluzhashchikh [Substantiation of the concept of corrupt behaviour of civil servants]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. «Psikhologicheskie nauki» [Bulletin of Moscow state regional University. Ser. «Psychological science»], 2011, no. 3, pp. 133 — 135.
 3. Goshovskij Ya. Resocializaciya deprivovanoyi osobistosti: pidruchnik [Resocialization of the depressed personality: a textbook]. Drogobich, Kolo, 2008. 680 p.
 4. Zhuleva Yu.V. Resocializaciya osuzhdennyh nesovershennoletnih zhenskogo pola, otbyvayushih nakazanie v vospitatelnyh koloniyah: pravovye i kriminologicheskie aspekty. Avtopef. diss. kand psikhol. nauk [Resocialization of female convicted juveniles serving sentences in educational colonies: legal and criminological aspects]. Ryazan, 2000. 17 р.
 5. Zakon Ukrayini «Pro probaciyu». Vidomosti Verhovnoyi Radi [Law of Ukraine «On Probation». Information of the Verkhovna Rada], 2015, № 13, st.4.
 6. Kashirskii D.V., Starosel'tseva O.V. Tsennosti, samoidentifikatsiya i lichnostnaya motivatsiya obvinyaemykh v sovershenii osobo tyazhkikh prestuplenii [Elektronnyi resurs] // Psikhologiya i pravo. 2021. Tom 11. № 1. S. 121–134. doi:10.17759/psylaw.2021110110.
 7. Kroz M.V., Ratinova N.A. Psychological features of corruption criminals. [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018(8), no. 2. pp. 15-34. doi: 10.17759/psylaw.201808020.
 8. Kriminalno-vikonavchij kodeks Ukrayini [Code of criminal enforcement of Ukraine]. Кharkiv: TOV «Odissej», 2010. St. 4.
 9. Laktionov O.M., Krejdun N.P., Soroka A.V. Osnovi penitenciarnoyi psihologiyi: navchalnij posibnik dlya studentiv vishih navchalnih zakladiv [Fundamentals of рenitentiary рsychology: а тextbook for нigher еducation students]. V. N. Karazin National University, Kharkiv., 2007. 150 р.
 10. Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. Moscow: Nauka. 1984. P. 45, 225.
 11. Maksimenko S.D., Kokun O.M., Topolov Ye.V. Modifikaciya metodiki E. Wagner i dr. doslidzhennya agresivnosti lyudini «Test ruki» (Hand test) [Modification of the E. Wagner technique and other study of human aggressiveness «Hand test»]. Praktichna psihologiya ta socialna robota [Practical psychology of this social robota]. Kiev, 2011. no. 2. pp. 16—22.
 12. Nemov R.S. Psihologiya. Uchebnik dlya studentov vysshih pedagogicheskih uchebnyh zavedenij. [In three books: in 1 books. General principles of psychology. Psychology. Textbook for students of higher pedagogical educational institutions]. Moscow: Enlightenment; VLADOS, 1995. P. 305.
 13. Ovcharova R.V. Nauchnye osnovy socialno-psihologicheskoj reabilitacii osuzhdennyh. Nauchno-metodicheskie osnovy okazaniya psihologicheskoj pomoshi osuzhdennym [Scientific foundations of the socio-psychological rehabilitation of prisoners. Scientific and methodological foundations for the provision of psychological assistance to convicts]. Moscow: Prava cheloveka, 2001. 156 p.
 14. Stolyarenko A.M. [i dr.] Prikladnaya yuridicheskaya psihologiya [Applied legal psychology]. In Stolyarenko A.M. (eds.). Moscow: Yuniti-Dana, 2000. 639 p.
 15. Pavlenko V.M. [i dr.] Prikladna psihologiya: navchalnij posibnik [Applied psychology: a textbook]. In Pavlenko V.M. (eds.). V. N. Karazin National University, Kharkiv., 2015. 532 р.
 16. ProtasovaI.N., Sychev O.A., Anoshkin I.V. Tsennostnye i moral'nye osnovy pravovogo nigilizma molodezhi [Elektronnyi resurs] // Psikhologiya i pravo. 2020. Tom 10. № 3. S. 158–173. doi:10.17759/psylaw.2020100311.
 17. Ratinov A.R. Psikhologiya lichnosti prestupnika. Tsennostno-normativnyi podkhod. Lichnost' prestupnika kak ob’ekt psikhologicheskogo issledovaniya: sbornik nauchnykh trudov [Psychology of the criminals personality. The value-normative approach, the identity of the offender as an object of psychological studies: collection of scientific works]. Moscow, 1979,      Р. 3 — 33.
 18. Soldatova G.U., Shajgerova L.A., Prokofeva T.Yu. Psihodiagnostika tolerantnosti lichnosti [Psychodiagnostics of personality tolerance]. Soldatova G.U. (eds.). Moscow, 2008. 172 р.
 19. Soroka A.V. Osnovni pidhodi shodo psihologichnogo zabezpechennya kategorij resocializaciyi cherez vipravlennya zasudzhenih [Basic approaches to the psychological provision of categories of resocialization through corrections of prisoners]. // Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina № 793. Seriya «Psihologiya» [ Bulletin of the V. N. Karazin National University № 793. Series «Psychology»], vol. 39. Kharkiv: KhNU, 2008.      Р. 393—399.
 20. Soroka A.V. Yuridicheskaya psihologiya. Kratkij kurs. Uchebno-metodicheskoe posobie [Legal psychology. Short course. Teaching aid]. V. N. Karazin National University, Kharkiv., 2010. 120 р.
 21. Soroka A.V. Psihodiagnostichna programa doslidzhennya rozvitku resocializaciyi zasudzhenih u period pidgotovki do zvilnennya z penitenciarnih ustanov [Psychodiagnostic program of research of the development of resocialization of prisoners in the period of preparation for release from penitentiary institutions]. // Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina № 937. Seriya «Psihologiya» [ Bulletin of the V. N. Karazin National University № 937. Series «Psychology»], vol. 45. Kharkiv, 2011. pp. 268—272.
 22. Soroka A.V. Programi doslidzhennya rozvitku efektivnosti socialnoyi adaptaciyi osobistosti pislya zvilnennya iz penitenciarnih ustanov [Programs of research on the development of the effectiveness of social adaptation of a person after being released from penitentiary institutions]. // Problemi ekstremalnoyi ta krizovoyi psihologiyi. Zbirnik naukovih prac [Problems of extreme and crisis psychology. Collection of scientific works]. vol. 14. Chastina II. Kharkiv: NUCZU, 2013. pp. 330—337.
 23. Shvalb Yu.M. Psihologiya socialnoyi roboti: pidruchnik [Social Work Psychology: a Textbook]. In Shvalb Yu.M. (ed.). Kiev: «Osnova», 2014. рр. 30—31.
 24. Cullen F.T. et al. Prisons Do Not Reduce Recidivism. The High Cost of Ignoring Science // The Prison Journal. 2011. Vol. 91(3). рр. 489—659. doi.org/10.1177/0032885511415224.
 25. Day J.C. et al. Coercion and Social Support Behand Bars Testing an Integrated Theory of Misconduct and Resistance in U.S. Prisons // Criminal Justice and Behavior. 2015. Vol. 42(2). рр. 133—155. doi.org/10.1177/0093854814546352.

Information About the Authors

Anatoliy V. Soroka, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Applied Psychology, Kharkiv National University named after V.N. Karazin (KhNU), Kharkiv, Ukraine, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6072-8165, e-mail: anatolij_soroka@ukr.net

Metrics

Views

Total: 747
Previous month: 20
Current month: 19

Downloads

Total: 130
Previous month: 2
Current month: 1