Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2019. Vol. 11, no. 3)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

The Problem of Overcoming Mosaic Thinking in Youth during Psychologists Vocational Training at the Undergraduate Level 1208

Chirkova T.I.
Doctor of Psychology, Professor, Chair of Social and Organizational Psychology, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhniy Novgorod, Russia
e-mail: tm.ch@mail.ru

Abstract
The article discusses problems of professional psychological training in the context of intellectual and personal development of bachelor students based on situational and historical methodological analysis. It presents an analysis of advantages and disadvantages of mosaic forms of information perception and processing in contemporary cognitive youth sphere. Based on the results of the pilot study the paper designates subjective and objective factors of mosaic consciousness manifestations in Psychology bachelor students in the initial experience of their training organizing at Russian universities. Reference points of overcoming the negative characteristics of mosaic consciousness in Psychology bachelor students are analyzed from the standpoint of the modernization principles of psychological and pedagogical education; practice-oriented training of educational psychologists at the undergraduate level; information and semiotic and socio-psychological approaches to education; the individual characteristics of perception, understanding and skills of information processing, as well as the development levels of ability to assess the effectiveness of their training activities.

Keywords: "mosaic perception, thinking, consciousness," educational psychologist, modernization of psycho-pedagogical education, methodology to overcome the negative characteristics of mosaic consciousness, educational standard

Column: Pedagogical Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080105

For Reference

References
 1. Azarenok N.V. Klipovoesoznanie i ego vliyanienapsikhologiyucheloveka v sovremennom mire [Clip consciousness and its influence on human psychology in the modern world]. MaterialyVserossiiskoiyubileinoinauchnoikonferentsii, posvyashchennoi 120-letiyu so dnyarozhdeniya S.L. Rubinshteina Vol. 5.  [Proceedings of all-Russian jubilee scientific conference dedicated to 120-th anniversary of the birth of S. L. Rubinstein]. Moscow:Publ. “Institutpsikhologii RAN” Publ., 2009,  pp. 110-112.
 2. Akopov G.V. Psikhologiyasoznaniya: Voprosymetodologii, teorii i prikladnykhissledovanii. [Psychology of consciousness: problems of methodology, theory and applied research]. Moscow: Publ. Institutpsikhologii RAN, 2010. 272 p.
 3. Aksenov L.B. Klipovoemyshlenie – genial'nost'   ilidementsiya [Clip thinking – genius or dementia]. In Radkevich M.M. (eds.) MaterialyChetvertoiMezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii“Sovremennoemashinostroenie. Nauka i obrazovanie”. [Proceedings of the Forth Intern. scientific-practical conference “Modern engineering. Science and education”]. Saint Petersburg: Publ.politekhnicheskogouniversiteta, 2014, pp. 3-9.
 4. MeshcheryakovB.G. (eds.) Bol'shoypsikhologicheskiislovar' [Large psychological dictionary]. Saint Petersburg:Praym-EVROZNAK, 2003. 672 p.
 5. Voskoboynikov A. E. Monolog o Dialoge i Ponimanii [Monologue about dialogue and understanding]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], 2006, no. 1, pp. 22-27.
 6. Guruzhapov V.A., Margolis A.A. Prektirovaniemodelipraktiko-orientirovannoipodgotovkipedagogicheskikhkadrovpoprogrammambakalavriataponapravleniyupodgotovki «Psikhologo-pedagogicheskoeobrazovanie» (Uchitel' nachal'nykhklassov) naosnovesetevogovzaimodeistviyaobrazovatel'nykhorganizatsii, realizuyushchikhprogrammyvysshegoobrazovaniya i nachal'nogoobshchegoobrazovaniya [Designing Models of Practice-oriented Undergraduate Training Program in Psychological and Pedagogical Education (Primary school teacher) Based on Networking of Educational Institutions, Implementing Higher Education and Primary Education Programs]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol. 19, no. 3, pp. 143–159. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 7. Dridze T.M. Tekstovayadeyatel'nost' v strukturesotsial'noikommunikatsii. Problemysemiosotsiopsikhologii [Elektronnyiresurs] [Text activity in the structure of social communication. The problem of semio-socio-psicology]. In-t sotsiologii RAN [Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences]. Available at: http://www.isras.ru/files/16252-Dridze.pdf (Accessed: 07.09.2015). (In Russ.).
 8. Dukhnovskii S.V., Ovcharova R.V. Garmoniya i disgarmoniyamezhlichnostnykhotnosheniisub"ektovobrazovatel'nogoprotsessa.  [Harmony and disharmony of interpersonal relations of subjects of educational process]. Kurgan: KGU Publ., 2012. 296 p.
 9. ZabrodinYu.M. Modernizatsiyapsikhologo-pedagogicheskogoobrazovaniyakakstrategicheskiiorientirrazrabotkiprofessional'nogostandartapedagoga-psikhologa [Modernization of psychological and pedagogical education as a strategic guideline of development educational psychologist’s professional standard]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, vol. 19, no. 3, pp. 58–73 (In Russ., Abstr. in Engl.)
 10. Zemlyanskaya E.N. Novyeformyotsenivaniyaobrazovatel'nykhrezul'tatovstudentov [Elektronnyiresurs] [New assessments forms of educational outcomes of students]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 7, no. 4, pp. 103–114. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/4/Zemlyanskaya.phtml (Accessed: 31.01.2016). doi: 10.17759/psyedu.2015070410. (In Russ., Abstr. in Engl.)
 11. Zinchenko V.P.  Moiuchitelya i zasluzhennyesobesedniki. Kn.: Stil' myshleniya: problemaistoricheskogoedinstvanauchnogoznaniya. K 80-letiyu V.P. Zinchenko [My teachers and distinguished interlocutors. In style of thinking: the problem of historical unity of scientific knowledge. On the 80th anniversary of V.P. Zinchenko]. Shchedrina T.G. (ed.).Moscow:Rossiyskayapoliticheskayaentsiklopediya Publ., 2011. 640 p.
 12. Zinchenko V.P. Psikhologicheskieosnovypedagogiki (Psikhologo-pedagogicheskieosnovypostroeniyasistemyrazvivayushchegoobucheniya D.B. El'konina – V.V. Davydova): Ucheb. Posobie.  [Psychological bases of pedagogics (Psychological and pedagogical bases of construction of system of developing training of D.B. Elkonin – V.V. Davidov)]. Moscow:Gardariki Publ., 2002. 341 p.  
 13. Il'inskiy I.M. Obrazovanie, Molodezh', Chelovek: (stat'i, interv'yu, vystupleniya) [The education, youth, man: (articles, interviews, speeches)]. Moscow:MosGU Publ., 2009. 530 p.
 14. Kara-Murza S.G. Rossiya: krizismirovozzrencheskoiosnovyobshchestva [Russia: the crisis of the philosophical foundations of the society].Sotsial'no-gumanitarnyeznaniya [Socio-humanitarian knowledge], 2008, no. 5, pp. 3-16.
 15. Kashtanova S.N., Kudryavtsev A.V. Problemaformirovaniyakomandyprepodavatelei pod zadachiproektirovaniya i realizatsiimodul'nykhobrazovatel'nykhprogramm [Elektronnyiresurs] [Building a team of teachers for designing and implementation of module educational programs]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 7, no. 4, pp. 115–127. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/4/Kashtanova_Kudryavtsev.phtml (Accessed: 31.01.2016). doi: 10.17759/psyedu.2015070411. (In Russ., Abstr. in Engl.)
 16. Kornilova T.V., Smirnov S.D.  Metodologicheskieosnovypsikhologii: uchebnik.  [Methodological basics of psychology: textbook]. 2nd ed. Moscow:Yurayt Publ., 2011. 483 p.
 17. Kochneva E.M. Faktory, vliyayushchienapostroeniestudentamiprofessional'noiperspektivynaetapevuzovskoipodgotovki [Factors influencing the construction of students' professional prospects at the stage of high educational training]. VestnikSamarskoigosudarstvennoiakademii. Seriya "Psikhologiya" [Bulletin of Samara Academy for the Humanities. A series of "Psychology"], 2012, no. 2 (12), pp. 47-62.
 18. Liu Gan. Filosofiyainformatsii i osnovynovoikitaiskoifilosofiinauki i tekhniki [Philosophy of information and foundation for the new chinese philosophy of science and technology]. Voprosyfilosofii[Questions of Philosophy], 2007, no. 5, pp. 45–57.
 19. McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962. 293 p..
 20. Margolis A.A. Modelipodgotovkipedagogov v ramkakhprogrammprikladnogobakalavriata i pedagogicheskoimagistratury [Teacher training models in applied bachelor and pedagogical master programs]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015, vol. 20, no. 5, pp. 45–64. doi: 10.17759/pse.2015200505. (In Russ., Abstr. in Engl.)
 21. Mityagina E.V., DolgopolovaN.S. «Klipovoe» soznaniemolodezhi v sovremennominformatsionnomobshchestve [Clip consciousness of the youth in modern information society]. VestnikNizhegorodskogouniversitetaim. N.I. Lobachevskogo. SeriyaSotsial'nyenauki [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences], 2009, no. 3 (15),  pp. 53–59.
 22. Popova L.V., Meshkova N.V. Predstavleniyaadministratorovobrazovatel'nykhuchrezhdeniiobodarennykhuchashchikhsya [Elektronnyiresurs] [Representations of administrators of educational institutions of gifted students]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 7, no. 1. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/n1/Popova_Meshkova.phtml (Accessed 12.09.2015). (In Russ., Abstr. in Engl.)
 23. PrikazMinobrnaukiRossiiot 07.08.2014 № 946 «Ob utverzhdeniifederal'nogogosudarstvennogoobrazovatel'nogostandartavysshegoobrazovaniyaponapravleniyupodgotovki 37.03.01 Psikhologiya (uroven' bakalavriata)» (Zaregistrirovano v MinyusteRossii 15.10.2014 № 34320) [Elektronnyiresurs] [Order of the Ministry of education and science dated 07.08.2014 No. 946 "On approval of the Federal state educational standard of higher education in the field of training 37.03.01 Psychology (undergraduate level)" (Registered in Ministry of justice of Russia 15.10.2014 No. 34320)]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170164 (Accessed: 14.09.2015). (In Russ.).
 24. RivkinE.Yu. Klipovoemyshleniekakstimulpedagogicheskoipraktiki [Clip thinking as a stimulus for pedagogical practice]. Psikholog v shkole [Psychologist in school]. January 2015, no. 1 (13), pp. 3–9.
 25. Rubtsov V.V. O razrabotkeprofessional'nykhstandartovrabotnikovobrazovaniya i sotsial'noisfery [Elektronnyiresurs] [About the development of professional standards of educators and social sphere]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2013, no. 3, Available at: http://psyedu.ru/journal/2013/3/ot_redaktora.phtml (Accessed: 11.04.2015). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 26. Semenovskikh T.V. Klipovoemyshlenie – fenomensovremennosti. Optimal'nyekommunikatsii [Elektronnyiresurs] [Clip thinking – a phenomenon of modernity]. Optimal'nyekommunikatsii [Optimal Communications], 2013. Available at: http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/ (Accessed: 20.12.2014).
 27. Toffler A. Future shock. N.Y.: Random House, 1970. 505 p.
 28. Ursul A.D. Obrazovanie v informatsionno-evolyutsionnomrakurse [Education in information and evolutionary perspective]. Internet-zhurnal «Otkrytoeobrazovanie» [Internet journal "Open Education"], 2010, no. 1, pp. 1–10.
 29. ShishkoffG. (ed.) Filosofskiislovar': Osnovan G. Shmidtom [Philosophic dictionary]. 22-e izd. Moscow:Respublika Publ., 2003. 576 p.
 30. Frumkin K.G. Klipovoemyshlenie i sud'balineinogoteksta [Elektronnyiresurs] [The clip thinking and the fate of linear text]. Available at: http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm (Accessed: 02.01.2012). (In Russ.).
 31. Chirkova T.I. Podgotovkabakalavrov-psikhologov: neopredelennost' tselepolaganiya, riski i vozmozhnostiikhpreodoleniya [Elektronnyiresurs] [Bachelors in Psychology: the uncertainty of goal-setting, risks and possible ways to overcome them]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, vol. 7, no. 2, pp. 14-23. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/2/Chirkova.phtml (Accessed 17.10.2015). (In Russ., Abstr. in Engl.)
 32. Chirkova T.I. Psikhologiyarazrusheniya [Psychology of destruction]. Moscow: INFRA-M Publ., 2015. 192 p.
 33. Chirkova T.I.  Tselepolaganievysshegoprofessional'nogoobrazovaniya: problemnoe pole psikhologicheskikhissledovanii [Targeting of a higher education: the problematic field of psychological research]. Nizhegorodskoeobrazovanie [Education in Nizhny Novgorod], 2011, no. 3, pp. 130-138.
 34. Rosen L.D. Мe, МySpace, and I: Parenting the Net Generation.  N.Y. 2007. 258 p.
 35. Stelzer-Rothe T. Kompetenzen in der Hochschullehre. Rustzeug fur gutesLehren und Lernen an Hochschulen. Rinteln, 2005. 400 p.

 

comments powered by Disqus
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????