Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Social Psychology and Society - №2 / 2022 | Перейти к описанию
Scopus
Web of Science СС

  Previous issue (2022. Vol. 13, no. 1)

Included in Scopus

Included in Scopus

Journal Quartiles 2021
SJR: Q3
Details on scimagojr.com/

Social Psychology and Society

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 2221-1527

ISSN (online): 2311-7052

DOI: https://doi.org/10.17759/sps

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2010

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

“Heart of Darkness” and “Dark Continent”: Africa and its Nations in Polish Media and Social Perception 183

|

Bodziany M.
Doctor of Sociology, Associate Professor of Security Sciences, Colonel of polish armed forces, Deputy Dean at the Faculty of Security Sciences (Affiliation), General Kosciuszko Military University of Land Forces (MULF), Vrozlav, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8030-3383
e-mail: m.bodziany@interia.pl

Nowakowska M.
PhD, Associate Professor, General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces (MULF), Vrozlav, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8251-5811
e-mail: kontakt@martanowakowska.pl

Abstract
Objectives. The cognitive purpose of the article is to describe the stereotype of the Africans in the profiles of stereotypical perception of the Poles, created under the influence of the media and the low level of cultural competence of the Poles, as well as to identify the Poles’ attitudes towards the Africans and social problems arising in mutual relations. Background. The image of Africa and its inhabitants in the social perception of Poles is an issue still under-studied and burdened with deficit empirical knowledge. He is burdened with stereotypes created over many years by building a distorted image of Africa through the media and pop culture. An important determinant of the subjective image of the inhabitants of Africa in the perception of Poles is also their lack of cultural competence, which is based on the small population of Africans in Poland and limited contacts with them, as well as the lack of tendency of Poles to expand their knowledge about other nations. Methodology. The article is based mainly on qualitative research — on the analysis of secondary data (desk research) coming from research reports, which are supplemented by the results of quantitative research on the perception of refugees and immigrants in the opinion of the young generation of the Poles. The essence of the article is an attempt to answer the question: what is the image of Africans and Africa in Poland and to what extent is it changing? Conclusions. However, the stigmas of the past seem to be disappearing, and Polish society is also opening up to the world in terms of culture. thanks to this, changes in the perception of Poles are visible not only towards Africans but also to other nations. The increase in the population of „foreign” nationalities, including those from Africa, as well as the spatial mobility of Poles observed in Poland mean that the image of Africans is changing. It is still a slow process, but it shows change — moving away from misperception and stereotypes in favor of knowledge and openness.

Keywords: the Africans, stereotypes, social distance, the Poles, media image, media manipulation

Column: Empirical Research

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110207

For Reference

References
 1. Andrzejczak K. Wizerunek krajów Afryki subsaharyjskiej w prasie polskiej [Sub-Saharan Africa’s Image in Polish Weekly Media]. Studia Ekonomiczne, 2014. Vol. 185, pp. 198—212.
 2. Danecka M., Jaroszewska E. Imigranci z Afryki w Polsce. Przyczynek do analizy czynników blokujących, ich napływ i integrację [Immigrants from Africa in Poland — A Contribution to Analysis of the Factors Blocking Their Influx and Integration]. Kultura i Społeczeństwo, 2013, no 3, pp. 157—186.
 3. d’Alayer C. Un crime médiatique contre l’Afrique. Les Africains sont-ils tous nuls? Bordeaux 2004. 193 p.
 4. Dudziński P., Średziński P. Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce. Raport z badań Fundacji „Afryka Inaczej” [Opinion poll on the integration of African citizens in Poland. Report on the research of the „Africa Differently” Foundation]. Warszawa, 2015. 79 p.
 5. Goodwin S., Operario D., Fiske S. Situational Power and Interpersonal Dominance Facilitate Bias and Inequality. Journal Of Social Issues. 1998, no. 54 (4), pp. 677—698.
 6. Hołownia S. Zrozumieć Afrykę [Electronic resource] [Understanding Africa]. Newsweek, 2011, no 21. URL: https://www.newsweek.pl/opinie/rozumiec-afryke-szymon-holownia-o-afryce/e2b7r8v (Accessed 05.05.2018).
 7. IGO, 2015. Jak polskie media piszą o osobach pochodzących z krajów globalnego Południa [Electronic resource] [How Polish media write about people from countries of the global South] URL: http://igo.org.pl/jak-polskie-media-pisza-o-osobach-pochodzacych-z-krajow-globalnego-poludnia-raport (Accessed 10.06.2018).
 8. Jagielski W. Dwa Sudan [Two Sudans] Gazeta Wyborcza, 9.07.2011.
 9. Jagielski W. Ksiądz, który jednał wrogów [A priest who united his enemies]. Gazeta Wyborcza. Gazeta na Święto, 30.10.2010.
 10. Jaroszewska E., Łotocki J. Integracja obywateli państw afrykańskich w Polsce w świetle badań jakościowych. Raport z badań statutowych [Integration of African citizens in Poland in the light of qualitative research, Report on statutory research]. Warszawa: Instytutu Polityki Społecznej, Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych IPS UW Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 78 p.
 11. Lahav T., Avraham E. Public Relations for Peripheral Places and their National Media Coverage Patterns: The Israeli Case. Relations Review, 2008. Vol. 34, Iss. 3, pp. 230—236.
 12. Leszczyński A. Głód ich powszedni [Their daily hunger]. Gazeta Wyborcza, 16.10.2010.
 13. Leszczyński A. Oczywiście, że dzieci umierają [Children are dying, of course]. Gazeta Wyborcza, 02.07.2011.
 14. Rosiak D. Afryka bez politowania [Africa without pity]. Rzeczpospolita, 30.10.2010.
 15. Rosiak D. Zaraz będą dwa Sudany [There will be two Sudans soon]. Rzeczpospolita, 11.06.2011.
 16. Sajna R. Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania. Forum Politologiczne, INP UWM Olsztyn, 2011. Vol 12, pp. 431—446.
 17. Study in Poland, 2017 [Electronic resource]. URL: http://www.studyinpoland.pl/ en/ (Accessed 03.06.2018).
 18. Szymańska A., Hess A. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. Metodologia międzynarodowych badań porównawczych, Seria: Dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna [National, ethnic and religious minorities in media coverage. Methodology of international comparative research, Series: Journalism, media and social communication]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. 138 p.
 19. Średziński P. Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów [Africa and its inhabitants in the Polish media]. Warszawa, 2011. 143 p.
 20. Średziński P. Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce. Raport z badań, red. P. Średziński [Opinion poll for the integration of African citizens in Poland. Research report]. Warszawa, 2010. 86 p.
 21. Tu lepiej się nie wybierać. [It’s better not to go here]. Nowiny, 06.08.2010.
 22. Urząd ds. Cudzoziemców [Electronic resource] [Office for Foreigners]. URL: https:// udsc.gov.pl/cudzoziemcy/ (Accessed 13.05.2018).
 23. Wainaina B. How to write about Africa, 2005 [Electronic resource]. URL: http:// granta.com/how-to-write-about-africa (Accessed 02.06.2014).
 24. Wainaina B. Kiedyś o tym miejscu napiszę [Someday I will write about this place]. Kraków: Wydawnictwo Krater, 2014. 364 p.
 25. Wenzel M. Stosunek do obcokrajowców w Polsce. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych. [Attitude towards foreigners in Poland, Research report, Institute of Public Affairs]. Warszawa, 2009. 19 p.
 26. Ząbek M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów [Whites and Blacks. Poles’ attitudes towards Africa and Africans]. Studia Ethnologica. Warszawa, 2007. Wydawnictwo DiG. 486 p.
 27. Ząbek M. Ciągłość i zmiany w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim [Continuity and changes in Polish images of Africa in the European context]. Forum Politologiczne, INP UWM Olsztyn, 2006. Vol. 3, pp. 39—100.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????