Madina Ilgizovna Kartasheva

Madina Ilgizovna Kartasheva

PsyJournalsID: 10002

Assistant, Department of General Psychology, Institute of Psychology and Education, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia, kartashevami@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7545-5518

Last updated: 26.10.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2