Nazym Esmuratova

PsyJournalsID: 10128

Master Student, Kazakh State Women’s Pedagogical University, esmuratovanazym@mail.ru

Last updated: 18.12.2020