Anastasiya A. Brilliantova

Anastasiya A. Brilliantova (Rovnova)

PsyJournalsID: 11020

MA in Psychology, Master, graduate student, Moscow State University of Psychology and Education; Psychologist , Moscow, Russia, rovnova.anastasiya@yandex.ru

Personal site: https://uchimznaem.ru/pedagogicheskiy-sostav/brilliantova/

ORCID: 0000-0003-1791-846X

Last updated: 01.12.2023