Tatiana V. Ogorodova

PsyJournalsID: 11074

PhD in Psychology, Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia, shtak@bk.ru

Last updated: 17.03.2022

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1