Lilya V. Ryabushenko

Lilya V. Ryabushenko

PsyJournalsID: 11295

Teacher-Psychologist, School named after V.V. Mayakovsky, Moscow, Russia, liliary@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5229-6753

Last updated: 10.06.2022

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1