Svetlana P. Popova

Svetlana P. Popova

PsyJournalsID: 11564

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, popova_svetlana1234@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9588-7633

Last updated: 21.10.2022