Elena V. Slizkova

Elena V. Slizkova

PsyJournalsID: 11587

PhD in Education, Head of the Chair of Pedagogics and Phycology, Tyumen State University, Ishim, Russia, e.v.slizkova@utmn.ru

ORCID: 0000-0003-3314-6826

Last updated: 24.10.2022

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1