Lubov E. Vasylyeva

Lubov E. Vasylyeva

PsyJournalsID: 13329

Student of Natural Science , MBOU “School 3” of Ryazan city, Ryazan, Russia, lovevasilyeva200@gmail.com

ORCID: 0009-0001-4493-9787

Last updated: 02.05.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1