Evgeniya Gennadiyevna Nemirovskaya

Evgeniya Gennadiyevna Nemirovskaya

PsyJournalsID: 7844

master degree student, Moscow State University of Psychology and Education; a practicing psychologist, private psychological practice, Moscow, Russia, jenemir@yandex.ru

Last updated: 03.08.2017