Evgeniya Gennadiyevna Nemirovskaya

Evgeniya Gennadiyevna Nemirovskaya

PsyJournalsID: 7844

master degree student, Moscow State University of Psychology and Education; a practicing psychologist, private psychological practice, Moscow, Russia, jenemir@yandex.ru

Last updated: 12.09.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1