Evgeniya Olegovna Shishova

Evgeniya Olegovna Shishova

PsyJournalsID: 9006

PhD in Education, Docent, Associate Professor, Department of Educational Psychology, Kazan Federal University, Kazan, Russia, evgeniya.shishova@kpfu.ru, evgshishova@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-4903-9021

Last updated: 30.03.2023