Liubov Vladimirovna Volkova

Liubov Vladimirovna Volkova

PsyJournalsID: 9062

Master Student, L. Obukhova Chair of Developmental, Moscow State University of Psychology & Education (MSUPE), Moscow, Russia, vlv24@mail.ru

Last updated: 20.09.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1