Polina Anatolyevna Greskova

Polina Anatolyevna Greskova

PsyJournalsID: 9365

Student of the Faculty of Psychology, Saint-Petersburg State University, St.Petersburg, Russia, polina.greskova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5490-780X

Last updated: 29.09.2020