Diagnosis of Communicative Competence of Junior Schoolchildren

886

Abstract

The article is devoted to the description of approaches to the characterization of communicative competence and the requirements of the Federal State Educational Standard in the field of communicative competence of junior schoolchildren. The author’s modification of L. Michelson’s test “Communicative Skills” for diagnosing the communicative competence of junior schoolchildren is presented, aimed at diagnosing competent (position “on an equal footing”), dependent (position “"from below”) and aggressive (position “from above”) reactions of the child in various communicative situations. The technique is based on the theory of T. Gordon, who considers the position in communication as a criterion of communicative competence. The methodology allows you to determine both the level of formation of communicative competence in general, and each of the diagnosed 12 communicative skills. It can be used in the activities of the psychological education service as part of the psychological and pedagogical support for the implementation of elementary school educational standards. Analysis of the results allows us to identify communication problems that are most pronounced both in an individual student and in the class as a whole.

General Information

Keywords: communicative competence, communicative skills, diagnostics of communicative competence

Journal rubric: Scientific Validity of the Practices of Psychological and Pedagogical Work with Childhood Implemented in the Education System

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2022190204

Received: 21.06.2022

Accepted:

For citation: Kolmogorova L.S., Kolmogorova L.A. Diagnosis of Communicative Competence of Junior Schoolchildren [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2022. Vol. 19, no. 2, pp. 39–46. DOI: 10.17759/bppe.2022190204. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Devyatko V.V. Sotsial’no-psikhologicheskii trening kak sredstvo povysheniya kompetentnosti molodykh ofitserov v obshchenii s podchinennymi. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. Moscow, 1990. 22 p. (In Russ.).
 2. Emelyanov Yu.N. Teoriya formirovaniya i praktika sovershenstvovaniya kommunikativnoi kompetentnosti: uchebno-metodicheskoe posobie. Moscow, 1995. 183 p. (In Russ.).
 3. Zhukov Yu.M., Petrovskaya L.A., Rastyannikov P.V. Diagnostika i razvitie kompetentnosti v obshchenii: uchebno-metodicheskoe posobie. Moscow, 1991. 96 p. (In Russ.).
 4. Zhukov Yu.M. Effektivnost’ delovogo obshcheniya. Moscow: Znanie, 1988. 64 p. (In Russ.).
 5. Asmolov A.G. (ed.). Kak proektirovat’ universal’nye uchebnye deistviya v nachal’noi shkole: ot deistviya k mysli: posobie dlya uchitelya. Moscow: Prosveshchenie, 2008. 151 p. (In Russ.).
 6. Kashnitskii V.I. Formirovanie kommunikativnoi kompetentnosti budushchego uchitelya. Diss. kand. ped. nauk. Kostroma, 1995. 197 p. (In Russ.).
 7. Kolmogorova L.S. Vozrastnye vozmozhnosti i osobennosti stanovleniya psikhologicheskoi kul’tury shkol’nikov. Diss. dokt. psikhol. nauk. Moscow, 1995. 197 p. (In Russ.).
 8. Kolmogorova L.S. Stanovlenie psikhologicheskoi kul’tury uchashchikhsya v usloviyakh obrazovaniya: monografiya. Barnaul : AltGPA Publ., 2013. 238 p. (In Russ.).
 9. Osipova T.Yu. Psikhologicheskie usloviya razvitiya kommunikativnoi kreativnosti u studentov tekhnicheskogo vuza. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. Tomsk, 2000. 24 p. (In Russ.).
 10. Petrovskaya L.A. Kompetentnost’ v obshchenii: sotsial’no-psikhologicheskii trening. Moscow: MGU Publ., 1989. 216 p. (In Russ.).
 11. Samokhvalova A.G. Delovoe obshchenie: sekrety effektivnykh kommunikatsii. 2nd ed. Saint Petersburg: Rech’, 2012. 333 p. (In Russ.).
 12. Sidorenko E.V. Trening kommunikativnoi kompetentnosti v delovom vzaimodeistvii. Saint Petersburg: Rech’, 2003. 208 p. (In Russ.).
 13. Stolyarenko L.D. Psikhologiya delovogo obshcheniya i upravleniya. Rostov-on-Don: Feniks, 2005. 416 p. (In Russ.).
 14. Kholodnaya M.A. Psikhologiya intellekta: Paradoksy issledovaniya. 2nd ed. Saint Petersburg: Piter, 2002. 264 p. (In Russ.).
 15. Gordon Th. Teacher Effectiveness Training. N.Y., 1975.

Information About the Authors

Lyudmila S. Kolmogorova, Doctor of Psychology, Professor, Department of Psychology, Institute of Psychology and Pedagogy, Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6851-6810, e-mail: kolmogorova52@mail.ru

Liliya A. Kolmogorova, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology, Institute of Psychology and Pedagogy, Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6136-4201, e-mail: kolmogorova.liliya@list.ru

Metrics

Views

Total: 2625
Previous month: 206
Current month: 45

Downloads

Total: 886
Previous month: 53
Current month: 15