Fear of Death: A Systemic Description

5326

Abstract

The paper presents a systemic description of the fear of death incorporating the following five basic aspects of its study in psychology: anthropologic, gnoseological, axiological, praxeological and ontological. Content analysis of each aspect is built upon theoretical research. Thus, the anthropological aspect is reviewed through the prism of various studies on the differences in experiencing the fear of dying throughout the history of mankind and throughout an individual's life. The gnoseological aspect is revealed through the issues of bio¬logical and social determination of the fear of death realized in explorations of its conscious and subconscious components explored in psychology. The axiological aspect is considered through its orientation (internal and external) and content components reflecting the basic values of an individual that are either destroyed or created by the idea of death. The praxeological aspect represents ways of coping with the fear of death, including various defence mechanisms. The ontological aspect is regarded as the integral one depicting the role of the fear of death in human development and its contributions to the formation of personality.

General Information

Keywords: fear of death, tanatopsychological research, systems descriptions in psychology

Journal rubric: Theory and Methodology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110103

For citation: Bakanova A.A. Fear of Death: A Systemic Description . Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 1, pp. 13–23. DOI: 10.17759/chp.2015110103. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1.  Abakumova T.V. Filosofskie aspekty fenomena strakha. Diss. kand. filosof. nauk. [Philosophical aspects of the phe­nomenon of fear. Cand. Sci. (Philosophy) diss.]. Yakutsk, 2000. 150 p.
 2.  Abdulgalimova S.A. Psikhologicheskie osobennosti pre­odoleniya strakha smerti u starsheklassnikov s raznymi smys­lozhiznennymi strategiyami. Diss. kand. psikhol. nauk. [Psychological peculiarities of overcoming the fear of death for high school students with different life strategies. Cand. Sci. (Psychology) diss.]. Rostov-on-Don. 2010. 160 p.
 3.  Akopyan L.S. Novyi podkhod k klassifikatsii strakhov. [A new approach to classification of fears]. Izvestiya Samarsko­go nauchnogo tsentra RAN [Bulletin of Samara scientific cen­ter], 2009, no. 11 (4), pp. 1472—1475.
 4.  Bakanova A.A. Strategii sovladaniya so strakhom smer­ti [Strategies for coping with fear of death]. Materialy Tretyei mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Psikho­logiya stressa i sovladayushchego povedeniya" (Kostroma, 26— 28.09.2013) [Proceedings of the Third International Confe­rence "Psychology of stress and coping behavior"]. Kostroma: Publ. KSU, 2013, Vol. 1, pp. 165—167.
 5.  Barinov D.N. Sotsial'nye trevogi kak fenomen obshch­estvennoi zhizni: sotsial'no-filosofskii analiz. Avtoref. diss. dokt. filosof. nauk. [Social anxiety as a phenomenon of social life: social-philosophical analysis. Dr. Sci. (Philosophy) The­sis]. Moscow, 2011. 47 p.
 6.  Vikhorev S.A., Dmitrieva L.Yu. Tanaticheskaya trevoga i sub"ektivnoe oshchushchenie odinochestva [The anxiety of death and subjective feeling of loneliness]. Materialy nauch­no-prakticheskoi konfkrentsii "Anan'evskie chteniya — 2008: Psikhologiya krizisnykh i ekstremal'nykh situatsii" (Sankt-Pe­terburg, 21—23.10. 2008). [Proceedings of the Scientific and Practical Conference "Ananev's reading — 2008. Psychology of crisis and extreme situations"]. St. Petersburg: Publ. SPbU, 2008, pp. 590—592.
 7.  Gavrilova T.A. Automortal'naya trevozhnost' kak proble­ma psikhologii zdorov'ya. [The anxiety of death as the issue of health psychology]. Materialy kruglogo stola s mezhdunarod­nym uchastiem "Psikhologiya zdorov'ya" (Sankt-Peterburg, 14— 15.12.2009) [Proceedings of the Conference "Psychology of Health"]. St. Petersburg: Publ. SPbSIPSW, 2009, рp. 39—45.
 8.  Gavrilova T.A. Strakh smerti v podrostkovom i yunosh­eskom vozraste [The fear of death in adolescence and young adulthood]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2004, no. 6, pp. 63—71.
 9.  Gavrilova T.A. Automortal'naya trevozhnost' i razvitie lichnosti: postanovka problemy [The anxiety of death and per­sonal development: the problem]. Materialy mezhregional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Innovatsionnyi potent­sial psikhologii v razvitii cheloveka i XXI veka" (Vladivostok, 25—27.06.2009) [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Innovative potential of psychology in human development and XXI century"]. Vladivostok: Publ. VSUES, 2010, p. 73—77.
 10.  Gavrilova T.A. Automortal'naya trevozhnost' kak sub"ektnyi fenomen [The anxiety of death as a phenomenon of the subject]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal]. 2013, no. 34 (2), pp. 99—107.
 11.  Gavrilova T.A. Ekzistentsial'nyi strakh smerti i tana­ticheskaya trevoga: metody issledovaniya i diagnostiki [Existential fear of death and the anxiety of death: methods of research and diagnostics]. Prikladnaya psikhologiya [Applied psychology], 2001, no. 6, pp.1—8.
 12.  Gavrilova T.A. Ob adaptatsii oprosnika "Profil' attityudov po otnosheniyu k smerti — pererabotannyi" (DAP-R), razrab­otannogo P.T.P. Vongom, G.T. Rikerom i Dzh. Gesser [The adap­tation of the questionnaire "Death Attitude Profile — Revised" (DAP-R), developed by P.T.P Wong, G.T. Reker and G. Gesser]. Teoreticheskaya i eksperimental'naya psikhologiya [Theoretical and Experimental Psychology], 2011. Vol. 4. no. 1, pp. 46—57.
 13.  Ganzen V.A. Sistemnye opisaniya v psikhologii [System descriptions in psychology]. Leningrad: Publ. LSU, 1984, 176 p.
 14.  Kovalenko S.V. Otnoshenie k zhizni i smerti podrost­kov, sovershivshikh gomitsidnye deistviya. Diss. kand. psikhol. nauk [Attitude toward life and death of teenagers, made homicide. Cand. Sci. (Psychology) diss.]. Rostov-on-Don, 2007, 138 p.
 15.  Kormushina N.G. Psikhologo-pedagogicheskaya kor­rektsiya ekzistentsial'nykh strakhov u starshikh podrostkov. Diss. kand. psikhol. nauk. [Psychological-pedagogical correc­tion existential fears in teenagers. Cand. Sci. (Psychology) diss.]. Chelyabinsk, 2011, 178 p.
 16.  Kulagina I.Yu., Senkevich L.V. Otnoshenie k smerti: vozrastnye, regional'nye i gendernye razlichiya [Attitude toward death: age, regional and gender differences]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2013, no. 4, pp. 58—64. (In Russ., abstr. in Engl.)
 17.  Lipetskii N.N. Tanaticheskaya trevoga i smyslozhiz­nennye orientatsii autoagressivnoi lichnosti [The anxiety of death and life orientation autoaggressive personality]. Materialy Vtoroi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii "Psikhologiya: problemy prakticheskogo primeneniya" (Chita, 20.06.2013) [Proceedings of the Second International Scientific Conference "Psychology: problems of practical appli­cation"]. Chita: Publ. "Molodoi uchenyi", 2013, pp. 55—63.
 18.  Mikhailova A.V., Nafanailova M.S. Znachenie vospriy­atiya smerti v etnokul'tural'nom aspekte [The value percep­tion of death in etnoculturales aspect]. Sibirskaya psikhologiya segodnya: sbornik nauchnuh trudov. Vup. 2. [Siberian psycholo­gy today], 2004, pp. 295—300.
 19.  Popova S.A. Strategii sovladaniya s automortal'noi trevozhnost'yu v aspekte ikh populyarnosti i effektivnosti (na materiale issledovaniya studentov pedvuza) [Strategies for cop­ing with anxiety death in the aspect of their popularity and effec­tiveness]. Materialy Tretyei mezhdunarodnoi nauchno-prak­ticheskoi konferentsii "Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya" (Kostroma, 26—28.09.2013) [Pro-ceedings of the Third International Conference "Psychology of stress and coping behavior"]. Kostroma: Publ. KSU, 2013. Vol. 1, pp. 115—167.
 20.  Reingol'd Dzh. S. Mat', trevoga i smert'. Kompleks tragicheskoi smerti [The mother, anxiety, and death. The cata­strophic death complex]. Moscow: Publ. PER SE, 2004, 384 p.
 21.  Sokolovskaya O.K., Sokolova A.A. Strakh smerti u sovremennoi molodezhi [The fear of death among today's young people]. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-praktich­eskoi konferentsii "Lichnost' v ekstremal'nykh usloviyakh i krizisnykh situatsiyakh zhiznedeyatel'nosti" (Vladivostok, 15— 16.04.2011) [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The person in extreme conditions and sit­uations of crisis"]. Vladivostok: Publ. MSU named after adm. G.I. Nevelskoy, 2011, pp. 197—202.
 22. Strel'nik O.N. Filosofiya: kratkii kurs lektsii [Philosophy: a brief course of lectures]. Moscow: Publ. Yurait; ID Yurait, 2011. 240 p.
 23.  Filippova M.G., Chernov R.V., Miroshnikov S.A. Vytesnenie ugrozhayushchei informatsii: izuchenie vozmozh­nosti izmereniya neosoznavaemogo strakha [Eviction threat­ens information: study of the possibility of measuring the unconscious fear]. Vestnik SPbGU [Vestnik of Saint Petersburg University]. 2010, no. 12 (2), pp. 143—158.
 24.  Kholmogorova A.B. Strakh smerti: kul'tural'nye istochniki i sposoby psikhologicheskoi raboty [Fear of death: cultural sources and ways of psychological work]. Konsul'ta-tivnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psycho-logy and Psychotherapy], 2003, no. 2, pp. 120—131. (In Russ., abstr. in Engl.)
 25.  Chernavskii A.F. Sistemnoe issledovanie strakha. Diss. kand. psikhol. nauk. [System research of fear. Cand. Sci. (Psychology) diss.]. Ekaterinburg, 2008. 207 p.
 26.  Chistopol'skaya K.A., Enikolopov S.N., Badalyan A.V., Sarkisov S.A. Adaptatsiya metodik issledovaniya otnoshenii k smerti u lyudei v ostrom postsuitside i v otnositel'nom psikho­logicheskom blagopoluchii [Adaptation of the attitude to death and fear of at death assessment techniques for the healthy individuals and those in acute post-suicidal condition in a russian sample]. Sotsial'naya i klinicheskaya psikhiatriya [Social and clinical psychiatry], 2012, no. 2, pp. 35—42.
 27.  Shvareva E.V. Diagnosticheskie vozmozhnosti issledovaniya sovremennogo obraza smerti [Diagnostic possibilities of research of a modern image of death]. Materialy mezhdunarodnoi nauchno­prakticheskoi konferentsi "Psikhologiya XXI veka" (Sankt-Peterburg, 26—28.04.2012) [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The psychology of the XXI cen­tury"]. St. Petersburg: Publ. SPbU, 2012. pp. 101—103.
 28.  Shutova L.V. Smyslozhiznennye i tsennostnye orien­tatsii v otnoshenii k zhizni i smerti u lits yunosheskogo vozras­ta. Diss. kand. psikhol. nauk. [Life meaning and value orienta­tion within attitude to life and death in persons of youthful age. Cand. Sci. (Psychology) diss.]. Taganrog, 2005, 160 p.
 29.  Shutova L.V. Strakh smerti i smyslozhiznennye orien­tatsii v yunosheskom vozraste [Fear of death and life orienta­tions at youthful age]. Izvestiya TRTU [Bulletin of SFU. The­matic release "Psychology and pedagogics"], 2005, no. 5, pp. 146—151.
 30.  Erikson E.G. Detstvo i obshchestvo [Childhood and Society]. Saintt. Petersburg: Publ. Rech', 2000, 416 p. (In Russ.)
 31.  Yalom I. Ekzistentsial'naya psikhoterapiya [Existential Psychotherapy]. Moscow: "Klass", 1999, 576 p. (In Russ.).
 32.  Yaspers K. Smysl i naznachenie istorii [The meaning and purpose of history]. Moscow: Publ. "Respublika", 1994, 527 p.
 33.  Boyar J.I. The construction and validation of scale for the measurement of the fear of death. Dissertation Abstracts, 1964. Vol. 25, pp. 20—21.
 34.  Feifel H., Branscomb A. Who's afraid of death? Journal of Abnormal Psychology, 1973. Vol. 81, no 3, pp. 282—288.
 35.  Florian V., Kravetz S. Fear of personal death: attribu­tion, structure, and relation to religious belief. Journal of per­sonality and social psychology, 1983. Vol. 44, pp. 600—607.
 36.  Kastenbaum R., Aisenberg R. The psychology of death. N.Y.: Springer. 1977. 328 p.
 37.  McLennan G. The revised death fantasy scale: a measure of reaction to anticipatory contemplation of personal death. The Australian Counseling Psychology, 1994. Vol. 2, pp. 36—44.
 38.  Tempter D.I. The construction and validation of a Death Anxiety Scale. Journal of General Psychology, 1970. Vol. 82, pp. 165—177.
 39.  Wong P.T., Reker G.T., Gesser G. Death-Attitude Profile-Revised: A multidimentional measure of attitudes to­ward death. In Neimeyer R.A. (ed.) Death Anxiety Handbook: Research, Instrumentation, and Application./ N.Y.: Taylor and Francis, 1994, pp. 121—148.

Information About the Authors

Anastasia A. Bakanova, PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Clinical Psychology and Psychological Assistance, Department of Psychology, Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen (FSBEI HE RGPU named after A.I. Herzen), St.Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5062-6210, e-mail: ba2006@mail.ru

Metrics

Views

Total: 5022
Previous month: 62
Current month: 27

Downloads

Total: 5326
Previous month: 38
Current month: 9