Social Support in the Structure of Personality Resources in Individuals with Disabilities

1829

Abstract

The paper focuses on the issues of social support of individuals with disabilities and describes its role in the development and maintenance of subjective well-being of persons in situations of disability. A special external resource for overcoming unfavorable developmental conditions, social support is interlocked in a continuous relationship with psychological resources of personality. One of its distinctive features is that it implies the subject's activity aimed at overcoming difficult life situation on his/her own. When the person's bodily resources are insufficient (as it happens in situations of physical disabilities), the role of macro- and microso¬cial resources in supporting his/her well-being naturally increases. However, when both social and bodily resources are scarce, it is the individual's personality that stands in the gap. The research described in the paper explored the relationship between microsocial resources (support of family and friends, satisfaction with this support) and psychological resources of resistance and self-regulation of personality. The sample consisted of 210 subjects (48 students with disabilities, 162 healthy subjects). The outcomes revealed certain differences between the subsamples with low and high rates of social support which suggest that the subjects' perceptions and evaluations of the support contribute to their psychological resources of coping and self-regulation, acti¬vating and/or reinforcing the existing potential of their personalities.

General Information

Keywords: social support, disability, subjective well-being, resources of personality

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110311

For citation: Leontiev D.A., Lebedeva A.A., Silantieva T.A. Social Support in the Structure of Personality Resources in Individuals with Disabilities . Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 3, pp. 120–134. DOI: 10.17759/chp.2015110311. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Aleksandrova L.A. Aleksandrova L.A. Sub"ektivnaya vital'nost' kak lichnostnyi resurs [Elektronnyi resurs] [Subjective vitality as a personal resource]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychological Studies Psystudy.ru], 2011. Vol. 17, no. 3. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3_17/492_aleksandrova17.html (Accessed 01.05.2015). doi: 0421100116/0028. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 2.  Aleksandrova L.A. Sub"ektivnaya vital'nost' kak pred­met issledovaniya. [Subjective vitality as a research object]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshej Shkoly Ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2014. Vol. 11, no. 1, pp. 133—163. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 3.  Alehina S.V., Vachkov I.V. Metodologicheskie podkhody k psikhologo-pedagogicheskomu soprovozhdeniyu inklyuzivno­go protsessa v obrazovanii [Methodolochical approaches to the psychoeducational maintenance of the inclusive process in edu­cation]. Sibirskii pedagogicheskii zhurnal [The Siberian Pedagogical Journal], 2014, no. 5, pp. 97—104.
 4.  Vasil'ev I.A., Mitina O.V., Shapkin S.A. Kontrol' za deistviem kak sostavlyayushchaya lichnostnogo potentsiala [Action control as a component of personality potential]. In Leont'ev D.A. (ed.) Lichnostnyi potentsial: struktura i diagnos­tika [Personality potential: structure and assessment]. Moscow: Publ. Smysl, 2011, pp. 330—359.
 5.  Vygotskii L.S. Osnovy defektologii [The foundations of defectology]. Saint Petersburg: Publ. Lan', 2003, 654 p.
 6. Gordeeva T.O. Osin E.N., Rasskazova E.I., Sychev O.A., Shevyakhova V.Yu. Diagnostika koping-strategii: adaptatsiya oprosnika COPE [Measurement of coping strategies: the Russian adaptation of COPE test]. In Kryukova T.L. (eds.) Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya v sovre­mennom rossiiskom obshchestve. Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Kostroma, 23—25 sen­tyabrya, 2010) [Stress and coping psychology. International Scientific Conference Proceedings]. Kostroma: KGU im. N.A. Nekrasova, 2010. Vol. 2, pp. 195—197.
 7. Demin A.N., Kozhevnikova E.Yu., Sedykh A.B., Sedykh B.R. Psikhologicheskoe profilirovanie na rynke truda [Psychological profiling at the job market]. Krasnodar: Publ. Kuban. gos. universitet, 2003. 154 p.
 8.  Zaretskii V.K. Zona blizhaishego razvitiya: o chem ne uspel napisat' Vygotskii… [Zone of proximal development: what Vygotsky had no time to write about]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 3, pp. 96—104. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 9.  Zinchenko V.P. Nauka o myshlenii. Chast' 3 [The sci­ence of thinking. Part 3.]. Psikhologicheskaya nauka i obrazo­vanie [Psychological Science and Education], 2002, no. 3, pp. 5—23. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 10.  Ivanova T.Yu. Teoriya sokhraneniya resursov kak ob"yas­nitel'naya model' vozniknoveniya stressa [The conservation of resources theory as an explanation of stress model]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2013. Vol. 10, no. 3, pp. 119—135.
 11.  Kondratov R.R. Teoreticheskie voprosy psikhichesko­go razvitiya individa v issledovaniyakh I.A. Sokolyanskogo i A.I. Meshcheryakova [Theoretical issues of human mental development in researches by I.A. Sokolinskiy and A.I. Mesh­cheryakov]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1982, no. 2, pp. 41—50.
 12.  Krasko M.G. Sotsial'naya podderzhka sem'i v sovre­mennykh usloviyakh: regional'nyi aspect. Avtoref. diss. kand. sotsiol. nauk. [Social services support families in modern con­ditions: regional aspect. Ph. D. (Sociology, 22.00.04) Thesis]. Ekaterinburg, 2009. 21 p.
 13.  Lebedeva A.A. Kachestvo zhizni lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya: ot sredovogo podkhoda k lich­nostnomu [Quality of life of the disabled: from environmental to personality oriented approach]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2012, no. 1, pp. 83—91. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 14.  Leont'ev D.A. Test smyslozhiznennykh orientatsii [Noetic orientations test]. Moscow: Publ. Smysl, 1992. 18 p.
 15. Leont'ev D.A. Psikhologicheskie resursy preodoleniya stressovykh situatsii: k utochneniyu bazovykh konstruktov [Psychological resources of overcoming stressful situations: toward the clarification of basic constructs]. In Kryukova T.L. (eds.) Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya v sovremennom rossiiskom obshchestve. Materialy II Mezhduna­rodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Kostroma, 23—25 sentyabrya 2010) [Stress and coping psychology. International Scientific Conference Proceedings]. Kostroma: Publ. KGU im. N.A. Nekrasova, 2010. Vol. 2, pp. 40—42.
 16.  Leont'ev D.A. Chto daet psikhologii ponyatie sub"ekta: sub"ektnost' kak izmerenie lichnosti [What the concept of subject gives to psychology: agency as a dimension of person­ality]. Epistemologiya i filosofiya nauki [Epistemology & Philosophy of Science], 2010. Vol. 25, no. 3, pp. 136—153.
 17.  Leont'ev D.A. Faktory i psikhologicheskie mekha­nizmy razvitiya lichnosti v zatrudnennykh usloviyakh [Factors and psychological mechanisms of personality devel­opment in aggravated conditions]. Inklyuzivnoe obrazovanie: metodologiya, praktika, tekhnologiya. Materialy mezhdunarod­noi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 20—22 iyu­nya 2011 g.) [Proceedings of the International scientific-prac­tical conference: Inclusive education: methodology, practice, technology]. Moscow, 2011, pp. 69—70.
 18.  Leont'ev D.A. Razvitie lichnosti v norme i v zatrud­nennykh usloviyakh: vyzovy i resursy [Personality develop­ment in normal and aggravated conditions]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2014, no 3, pp. 97—106. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 19.  Leont'ev D.A. Averina A.Zh. Fenomen refleksii v kon­tekste problemy samoregulyatsii [The phenomenon of self-reflection in the context of self-regulation problem] [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychological Studies Psystudy.ru], 2011. Vol. 16, no 2. Available at: http://psystudy.ru/index.php/ eng/2011n2-16/476-leontiev-averina16e.html (Accessed 01.05.2015). doi: 0421100116/0012.
 20.  Leont'ev D.A., Rasskazova E.I. Test zhiznestoikosti [Hardiness Test]. Moscow: Publ. Smysl, 2006. 63 p.
 21.  Lukovitskaya E.G. Sotsial'no-psikhologicheskoe znachenie tolerantnosti k neopredelennosti. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. [Socio-psychological value of the toler­ance to ambiguity. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Saint Petersburg, 1998. 20 p.
 22.  Magomed-Eminov M.Sh. Fenomen ekstremal'nosti [Phenomenon of extremality]. Moscow: Publ. PARF, 2008.
 23.  Meshcheryakov A.I. Slepoglukhonemye deti. Razvi­tie psikhiki v protsesse formirovaniya povedeniya [Deafblind children. The development of the psyche in the process of behavior formation]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1974. 328 p.
 24.  Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenii. 4 edition. [Dictionary of Russian language: 80 000 words and idiomatic expressions] Moscow: Publ. Azbukovnik, 1999. 944 p.
 25.  Osin E.N. Faktornaya struktura russskoyazychnoi ver­sii shkaly obshchei tolerantnosti k neopredelennosti D. Mak­leina [Factor structure of Russian version of McLein's toler­ance for ambiguity scale]. Psikhologicheskaya diagnostika [Psychological diagnostics], 2010, no. 2, pp. 65—86.
 26.  Osin E.N., Leont'ev D.A. Aprobatsiya russkoyazych­nykh versii dvukh shkal ekspress-otsenki sub"ektivnogo blagopoluchiya [Approbation of Russian versions of two scales of express assessment of subjective well-being] [Elektronnyi nositel']. Materialy Tret"ego Vserossiiskogo sotsiologicheskogo kongressa [Proceedings of the Third All-Russian Congress of Sociology]. Moscow: Institut sotsiologii RAN, Rossiiskoe obshchestvo sotsiologov, 2008. 1 disk.
 27.  Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., Osin E.N. Koping­strategii v strukture deyatel'nosti i samoregulyatsii: psikho­metricheskie kharakteristiki i vozmozhnosti primeneniya metodiki COPE [Coping strategies in the structure of activi­ty and self-regulation: psychometric properties and applica­tion opportunities of COPE test]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2013, Vol. 10, no. 1, pp. 82—118.
 28.  Suvorov A.V. Chelovechnost' kak faktor samorazvitiya lichnosti. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Humanity as a factor of personality self-development. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow: PI RAO, 1996. 57 p.
 29.  Suvorov A.V. Dukhovnost' kak psikhicheskaya sposob­nost' i smysl zhizni. 11 fevralya — 6 aprelya 2015 [Spirituality as a psychic ability and meaning of life]. [Elektronnyi resurs]. Author's page by Aleksandr Suvorov. Available at: http:// tovievich.ru/news/6711-kolonka-aleksandra-suvorova­duhovnost-kak-psihicheskaya-sposobnost-i-smysl-zhizni.html (Accessed: 01.05.2015).
 30.  Shvartser R., Erusalem M., Romek V. Russkaya versiya shkaly obshchei samoeffektivnosti [Russian version Self-effi­cacy scale]. Inostrannaya psikhologiya [Foreign Psychology], 1996, no. 7, pp. 71—76.
 31.  Brown K.W., Ryan R.M. The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 2003. Vol. 84, no. 4, pp. 822—848.
 32.  Brown K.W., Ryan R.M. Fostering healthy self-regula­tion from within and without: a self-determination theory per­spective. In Linley P.A. (eds.). Positive Psychology in Practice. London: Wiley, 2004, pp. 105—124.
 33.  Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1989. Vol. 56, pp. 267—283.
 34.  Cohen S., Gottlieb B., Underwood L. Social relation­ships and health: challenges for measurement and interven­tion. Advances in mind-body medicine, 2001. Vol. 17, pp. 129—141.
 35.  Crumbaugh J.S., Maholick L.T. Manual of instructions for the Purpose in Life Test. Munster (Indiana), 1981.
 36.  Diener E. Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 1994. Vol. 31, no. 2, pp. 103—157.
 37.  Hobfoll S.E. The Influence of Culture, Community and the Nested-self in the Stress process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review, 2001, pp. 327—421.
 38.  Hobfoll S.E., Lerman M. Predicting Receipt of Social Support: A Longitudinal Study of Parents' Reactions to Their Child's Illness. Health Psychology, 1989. Vol. 8, no. 1, pp. 61—77.
 39.  Kef S. Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 2002. Vol. 96, pp. 22—37.
 40.  Lyubomirsky S., Lepper H. A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 1999. Vol. 46, pp. 137—155.
 41.  McLain D.L. The MSTAT-I: A new measure of an indi­vidual's tolerance for ambiguity. Educational and Psychological Measurement, 1993. Vol. 53, no. 1, pp. 183—189.
 42.  Perrin K.M., McDermott R.J. Instruments to measure social support and related constructs in pregnant adolescents: a review. Adolescence, 1997. Vol. 32, no. 127, pp. 533—557.
 43.  Ryan R.M., Frederik C. On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well­being. Journal of Personality, 1997. Vol. 65, pp. 529—565.
 44.  Sarason I.G., Levine H.M., Basham R.B., et al. Assessing social support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 1983. Vol. 44, pp. 127—139.
 45.  Sarason I.G, Shearin E.N., Sarason B.R., Pierce G.R. A brief measure of social support: Practical and Theoretical implications. Journal of Social and Personal Relationships, 1987. Vol. 4, pp. 497—510.

Information About the Authors

Dmitriy A. Leontiev, Doctor of Psychology, Leading Research Fellow, The Laboratory for Comparative Research in Quality of Life, National Research Tomsk State University, Head of International Laboratory of Positive Psychology of Personality and Motivation; Professor of Faculty of Social Sciences, School of Psychology, HSE University, Moscow, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2252-9805, e-mail: dmleont@gmail.com

Anna A. Lebedeva, PhD in Psychology, Researcher, The Laboratory for Comparative Research in Quality of Life, National Research Tomsk State University, Associate Professor: Faculty of Social Sciences, School of Psychology; Senior Research Fellow: International Laboratory of Positive Psychology of Personality and Motivation, HSE University, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5919-5338, e-mail: anna.alex.lebedeva@gmail.com

Tatiyana A. Silantieva, Specialist of the City Institute for Integrative (inclusive) Education, Moscow State University of Psychology and Education, graduate student of NRU Higher School of Economics, Moscow, Russia, e-mail: tanyasilantieva@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 3199
Previous month: 18
Current month: 6

Downloads

Total: 1829
Previous month: 5
Current month: 2