The Impact of Media on the Formation of Generations of ‘Hamlets’ and ‘Don Quixotes’ in Russia

501

Abstract

The article is devoted to the cultural specifics of the formation and succession of generations in Russia, starting with the literary circles of the XIX century and ending with the network groups of the XXI cen tury. The literary tradition of describing the phenomenon of conflict between “fathers” and “sons” was laid by the novelist Ivan Turgenev (1860) who argued that generations of “hamlets”, old-fashioned individuals, alternate generations of “don quixotes”, pioneers, rebels. The images of foreign heroes not only remain popular in cinema and theater, but are used by Russian scholars as scientific metaphors for the analysis of the history of generations. The thesis of Lev Vygotsky was devoted to the analysis of the image of Hamlet (1917). It is argued that the change of generations is determined by the disharmonious structure of family in two versions. A strong father with absolute authority, a strong identification with an ideal father in children leads to a generation with a focus on the state ideology and the “father” of peoples, to the generation of “hamlets”. Absent or subdominant father, weak identification with him in children leads to the search for ideals outside the traditional family and moral precepts, to the generation of “don quixotes”. The article provides research data on network interactions that reveals the inertia of the archetypes; the cultural resistance towards the technologies; the reproduction of the generation gap between “hamlets” and “donquixotes”; communication barriers and misunderstandings.

General Information

Keywords: generations, media, new technologies, “hamlets”, “don quixotes”, Vygotsky, phenomenon, computer barrier, structure, family, projective

Journal rubric: Discussions and Discourses

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2019150213

For citation: Makhovskaya O.I. The Impact of Media on the Formation of Generations of ‘Hamlets’ and ‘Don Quixotes’ in Russia. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2019. Vol. 15, no. 2, pp. 105–113. DOI: 10.17759/chp.2019150213. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bakhtin M.M. Problemy tvorchestva Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky’s works]. Sobranie sochinenij v 7 tomakh [Collected Works: in 7 volumes]. Moscow: Russkie slovari, 2000. Vol. 2. 799 p.
 2. Blok M. Apologia of istorii ili remeslo istorika [Apology of History or the Craft of the Historian]. Moscow: Nauka, 1986. 259 p. (In Russ.).
 3. Braudel F. Materialnaya tsivilizatsiya. Ekonomika i kapitalizm. XV—XVIII vv. [Material Сivilization, Economy, and Capitalism. XV—XVIII centuries]. Vol.3. Moscow: Progress, 1992. 679 p. (In Russ.).
 4. Varshavskiy V.S. Nezamechennoye pokoleniye [Lost generation]. Moscow: Dom russkogo zarubezhia imeni Aleksandra Solzhenitsyna: Russkiy put’, 2011. 576 p.
 5. Venger A.L. Pokoleniye pustyni [Generation of the Desert]. Kulturno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural- Historical Psychology], 2008, no. 4, pp. 62—70. (In Russ., Abstr. in Engl.).
 6. Vygotskiy L.S. Psikhologiya iskusstva [Psychology of the Art]. Moscow: Iskusstvo, 1968. 345 p.
 7. Diltey V. Opisatel’naya psikhologiya [Descriptive psychology]. Saint-Petersburg: Alateya, 1996. 160 p. (In Russ.)
 8. Ivanov-Razumnik R.V. Istoriya russkoy obshchestvennoy mysli. Individualizm I meshchanstvo v russkoy literature i zhizni XIX v. [History of Russian social thought. Individualism and philistinism in Russian literature and life of the XIX century]. Saint-Petersburg: P.T.G, 1918. 191 p.
 9. Kasianova K.O. O natsionalnom russkom kharaktere [On National Russian Character]. Moscow: Institut nacional’noj modeli ehkonomiki, 1994. 267 p.
 10. Kon I.S. Ponyatiye pokoleniya v sovremennom obshchestvovedenii. Aktualnyye problem etnografii i sovremennaya zarubezhnaya nauka [The concept of generation in modern social sciences. Actual problems of Ethnography and modern foreign sciences]. Leningrad: LGU, 1979, pp. 209—220.
 11. Lakhtin M.Yu. Patologicheskiy altruizm v literature I zhizni [Pathological altruism in literature and life]. Voprosy psikhiatrii i nevrologii [Questions of psychiatry and neurology], 1912.Vol. 1, pp. 246—253.
 12. Makhovskaya O.I. Kommunikativnyy opyt lichnosti [Communicative Experience of Personality]. Moscow: Publ. IP RAN, 2010. 253 p.
 13. Makhovskaya O.I. Formirovaniye identichnosti u detey postsovetskikh emigrantov v SShA [Formation of Identity in Children of Post-Soviet emigrants in the USA]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 2005. Vol. 26, no. 3, pp.102— 113.
 14. Makhovskaya O.I. Rossiyskiye uchenyye i Internet: flashback and look forward [Russian Scholars and the Internet: flashback and look forward]. Pro&Contra, 2006. Vol. 5, no. 4, pp. 129— 143.
 15. Mahovskaya O.I., Semenova T.I. Fenomen setevoi agressii v zakrytyh soobshchestvah molodyh materei [Phenomenon of Young Mothers Network Aggression in Closed Russian Internet Communities]. Sbornik nauchnyh statei, Vserossiiskaya yubileynaya nauchnaya konferenciya «Problemy social’noi i ehkonomicheskoi psikhologii: itogi i perspektivy issledovanii» (Moscow, 7 dekabrya 2018) [Problems of social and economic psychology: results and prospects of researches. All-Russian Anniversary Scientific Conference. Collection of articles, 7 December 2018]. Мoscow: Publ. IP RAN, 2018, pp. 377—386.
 16. Ortega-i-Gasset Kh. Tema nashego vremeni [The Subject of Our Time]. Chto takoye filosofiya? [What is Philosophy?]. Moscow: Nauka, 1991, pp. 3—50. (In Russ.).
 17. Ottsy I deti. Pokolencheskiy analiz sovremennoy Rossii [Fathers and children. Generational analysis of modern Russia]. Levada Yu. (eds.). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005. 328 p.
 18. Pishchik V.I. Arkhetipy — bazovyy component mentalnosti pokoleniy [Archetypes — the basic component of the mentality of generations]. Materialy Tretyei mezhdunarodnoi konferencii «Simvolicheskoe i arhetipicheskoe v kul’ture i social’nyh otnoshenijah» [Papers of Third International Conference “Symbolic and archetypal in culture and social relations”]. Praga: Sotsiosfera, 2013, no. 12, pp. 114—120.
 19. Sirotkina I.E. Klassiki i psikhiatry. Psikhiatriya v rossiyskoy culture kontsa XIX — nachala XX vekov [Orig.: Diagnosing Literary Genius: A Cultural History Psychiatry in Russia, 1880-1930]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2009. 272 P. (In Russ.).
 20. Soldatova G.U..Rasskazova E.U. «Tsifrovoy razryv» I mezhpokolencheskiye otnosheniya roditeley I detey [The digital divide and intergenerational relations between parents and children]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 2016. Vol. 37, no. 6, pp. 83—93.
 21. Twenge D. Pokoleniye selfi. Kto takiye millenialy. [Orig.: Generation Me]. Moscow: Bombora, 2019. 336 p. (In Russ.).
 22. Turgenev I.S. Gamlet i Don Kikhot [Hamlet and don Quixote]. In Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. v 8 tomakh [Collected Works: in 8 volumes]. Vol.8. Moscow. 1860.
 23. Shvetsova M.N., Sobchenko M.R. Obraz semi’i v predstavleniyakh pokoleniya detey I roditeley (pokoleniya Yi Z) [Perception of family among childrens and parents (generations Y and Z)]. Vestnik novogo rossiyskogo universiteta. Seriya «Chelovek v sovremennom mire» [Bulletin of the Russian new University. Series «A Human Being in the Modern World»], 2018, no. 2, pp. 36—41.
 24. Shuman G., Skott Zh. Kollektivnaya pamyat pokoleniy [Collective Memory of Generations]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Reserches], 1992, no. 2, pp. 47—60.
 25. Shurbe V.Z. Pokoleniye khay-tek i «novyy konflikt pokoleniy»? [Generation of high-tech or new generation gap?]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Reserches], 2013, no. 4 (348), pp. 100—106.
 26. Khabermas Yu. Moralnoye soznaniyei kommunikativnoye deystviye [Moral Consciousness and Communicative Action]. Saint-Petersburg: Nauka, 2001. 382 p. (In Russ.).
 27. Chernyshevskiy N.G. Ocherki gogolevskogo perioda [The Essays on the Gogol period]. Estetika I literaturnaya kritika. Izbrannyye stati [Aesthetics and literary critics. Selected Articles]. Moscow-Leningrad: Nauka, 1951, pp. 212—348.
 28. Yurevich A.V.. Marchenko F.O. Obraz zritelya v sotsialno-psikhologicheskikh issledovaniyakh [Image of spectator in social-psychological studies]. Psikhologicheskoye vozdeystviye: Mekhanizmy. Strategii. Vozmozhnosti protivodeystviya [Psychology of influence. Methods. Strategies. The possibility of impeding]. Moscow: Publ. IP RAN, 2011, pp. 115—129.
 29. Backer Н.А. Sociological Research on Discontinuous. International Journal of Contemporary Sociology. Special Issues. Boston, 1998, pp. 38—47.
 30. Dromel J. La Loi Des Revolutions, les generations, les nationalities, les dynasties, les religions. Paris, 1862. 531 P.
 31. Сochin А. La Revolution et la libre-pensee. Paris, 1924.
 32. Fortunati L., Taipale S., Luka F. Digital Genrations, but not as We Know Them. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2017, pp. 1—18.
 33. Howe N., Strauss W. The History of America’s Future, 1584 to 2069. Harper Perennial, New York, London, Toronto, 1991. 539 p.
 34. Mannheim K. Das Problem der Generationen. In Mannheim К. Wissenssoziologie. Neuweid, 1970, pp. 550—565.
 35. Martchenko (Makhovskaya) O.I. A Confusion of Operational (Manipulational) and Communicative (Conversational) Types of Interaction: One of the Reasons for Computer Barrier in Telecommunication. The Fifth East-West International Conference, EWHCI ’95, Proceedings. Moscow, 1995, pp. 1—5.
 36. Marchenko F., Matweeva L., Makhovskaya О. Fathers’ Role in Co-use of Video Games in Russia. Fifth Annual International Conference “Early Childhood Care and Education” (12—14 May 2016, Moscow) Procedia — Social and Behavioral Sciences, 17 October 2016. Vol. 233, pp. 455— 458.
 37. Prensky M. Digital natives, digital immigrants, Part 2. On the Horizon 9(6): 2000, pp. 1—6.
 38. Rancour-Laferrier D. The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering. N.Y.: New York University Press, 1995. 330 p.

Information About the Authors

Olga I. Makhovskaya, PhD in Psychology, Senior Research Fellow, Lab.of Psychology and Psychophysiology of Creativity, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, e-mail: olyam@inbox.ru

Metrics

Views

Total: 1501
Previous month: 6
Current month: 0

Downloads

Total: 501
Previous month: 1
Current month: 1