Alienation of physical Self: theoretical areas and practical approaches

1741

Abstract

The article presents a theoretical overview of the problem of alienation of the physical self. Approaches in which the problem is studied from the point of view of psychopatological and normative positions are considered. Highlighted areas of research are: the distortion of body image as a manifestation of disturbances in the system of the subject, work with alienation of the physical Self in the body-oriented practices, the problem of the rejection of the physical appearance by the person. The specifics of understanding of the alienation of the physical Self is provided from the standpoint of disturbance of the body boundaries, isolation of feelings, the formation of dysfunctional schemas of perception, the error of subjective perception of the body and its reflection.

General Information

Keywords: corporeality, physical Self, body image, alienation, integration, body image distortions,body-oriented psychotherapy

Journal rubric: Theory and Methodology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2016240202

For citation: Kaminskaya N.A. Alienation of physical Self: theoretical areas and practical approaches. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2016. Vol. 24, no. 2, pp. 8–28. DOI: 10.17759/cpp.2016240202. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ailamazyan A.M. Estetika svobodnogo tantsa [Aesthetics of free dance]. Voprosy psikhologii [Issues of Psychology], 2012, no. 1, pp. 43—51.
 2. Bodalev A.A. Vospriyatie i ponimanie cheloveka chelovekom [Perception and un- derstanding of the human person by human person]. Bodalev A.A., ed. Moscow: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1982. 200 p.
 3. Bol’shoi psikhologicheskii slovar’ [Great psychological dictionary]. Meshch- eryakov B.G., Zinchenko V.P., ed. Moscow: OLMA-PRESS, 2006. 666 p.
 4. Dol’to F. Bessoznatel’nyi obraz tela [Unconscious body image]. V. 16. Moscow: ERGO, 2006. 376 p.
 5. Dorozhevets A.N., Sokolova E.T. Issledovanie obraza fizicheskogo ya: nekotorye rezul’taty i razmyshleniya [The study of the physical image of self: some results and thoughts]. Telesnost’ cheloveka: mezhdistsiplinarnyi aspekt [Human corporeality: interdisciplinary aspect]. Nikolaeva V.V., Pishchenko P.D., ed. Moscow: FO SSSR, 1991, pp. 67—74.
 6. Zhane P. Psikhologicheskaya evolyutsiya lichnosti [Psychological evolution of per- sonality]. Moscow: Akademicheskii Proekt, 2010. 400 p.
 7. Zhuravlev I.V., Nikitina E.S., Sorokin Y.A., Reut D.V., Tkhostov A.Sh. Psikhose- miotika telesnosti [Psychosemiotics of corporeality]. Moscow: KomKniga, 2005. 152 p.
 8. Kunitsyna V.N. K voprosu formirovaniya obraza svoego tela u podrostkov [The question of forming of the image of physical self in adolescents]. Voprosy psikhologii [Issues of Psychology], 1968, no 1, pp. 90—99.
 9. Labunskaya V.A. Bytie sub”ekta: samoprezentatsiya i otnoshenie k vneshnemu Ya [Being of the subject: self-presentation and relationship to the external self]. Sub”ekt, lichnost’ i psikhologiya chelovecheskogo bytiya [The subject of person- ality and psychology of the human being]. Znakov V.V., Ryabikina Z.I., ed. 2005, pp. 235—257.
 10. Lakan Zh. Stadiya zerkala i ee rol’ v formirovanii funktsii ya v tom vide, v kakom ona predstaet nam v psikhoanaliticheskom opyte [Mirror stage and its role in the func- tion of self in the form in which it appears to us in the psychoanalytic experience]. Instantsiya bukvy v bessoznatel’nom ili sud’ba razuma posle Freida [Authority of letter in the unconscious mind, or fate of mind after Freud]. Moscow: «Logos», 1997, pp. 7—14.
 11. Litso cheloveka kak sredstvo obshcheniya: mezhdistsiplinarnyi podkhod [Person’s face as a means of knowing: interdisciplinary approach]. Barabanshchikov V.A., Demidov A.A., Diveev D.A., ed. Moscow: Kogito-Tsentr, 2012. 348 p.
 12. Leing R. Raskolotoe «Ya»: anti-psikhiatriya [Splitted self: antipsychiatry]. SPb.: Be- lyi krolik, 1995. 352 p.
 13. Louen A. Predatel’stvo tela [Betrayal of the body]. Ekaterinburg: Delovaya kniga, 1999. 415 p.
 14. Nazloyan G.M. Zerkal’nyi dvoinik — utrata i obretenie [Mirror twin — loss and gain]. Moscow: Druza, 1994. 115 p.
 15. Nikolaeva V.V., Arina G.A. Kliniko-psikhologicheskie problemy psikhologii teles- nosti [Clinical and psychological problems of the psychology of corporeality]. Psik- hologicheskii zhurnal [Journal of psychology], 2003, V. 24, no 1, pp. 119—126.
 16. Panferov V.N. Psikhologicheskaya struktura poznaniya cheloveka chelovekom [The psychological structure of the knowledge of man by man]. Voprosy psikhologii ob- shcheniya i poznaniya lyud’mi drug druga: Eremeev B.A., ed. Krasnodar: Kubanskii un-t, 1981, pp. 21—27.
 17. Raikh V. Kharakteroanaliz [Analysis of the caracter]. Moscow: Kogito-Tsentr, 2006. 368 p.
 18. Sandomirskii M. E. Psikhosomatika i telesnaya psikhoterapiya. Prakticheskoe ruko- vodstvo. [Psychosomatics and Bodywork Therapy. Handbook of Practice]. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass», 2005. 592 p.
 19. Sokolova E.T. Klinicheskaya psikhologiya utraty Ya [Clinical psychology of loss of the self]. Moscow: Smysl, 2015. 407 p.
 20. Suemi V., Fernkhem A. Psikhologiya krasoty i privlekatel’nosti [Psychology of beau- ty and attractiveness]. SPb.: Piter, 2009. 240 p.
 21. Tkhostov A.Sh. Psikhologiya telesnosti [Psychology of corporeality]. Moscow: Smysl, 2002. 288 p.
 22. Fel’denkraiz M. Osoznavanie cherez dvizhenie [Awareness through movement]. Moscow: Institut obshchegumanitarnykh issledovanii, 2009. 224 p.
 23. Khorni K. Nevroz i rost lichnosti [Neurosis and personal growth]. Moscow: Aka- demicheskii Proekt, 2008. 400 p.
 24. Shafranskaya K.D. Psikhologicheskie trudnosti obshcheniya lits s kosmeticheskimi defektami [Psychological difficulties of communication of persons with cosmetic defects]. Psikhologiya mezhlichnostnogo poznaniya [Psychology of interpersonal cognition] MGU, 1981. Pp. 212—221.
 25. Cash, T.F. Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T.F Cash (Ed.). En- cyclopedia of Body Image and Human Appearance (pp. 334-342). London, UK, and San Diego, CA: Academic Press (Elsevier), 2012.
 26. Goodwin, J., Attias R. Splintered Reflections: Images of the Body in Trauma. New York: Basic Books, 1999.
 27. Krueger, D.W. Integrating body self and psychological self: Creating a New Story in Psychoanalysis and Psychotherapy. New York: Psychology Press, 2002.
 28. Neziroglu, F., Khemlani-Patel, S. Therapeutic Approaches to Body Dysmorphic Disorder. Brief Treatment and Crisis Intervention, 2003, 3, p.3.
 29. Shilder, P. The image and appearance of the human body. New York: International Universities Press, 1978.
 30. Veale D.M., Gournay K., Dryden W., Boocock A., Shah F., Willso, R., et al. Body dysmorphic disorder: A cognitive behavioural model and pilot randomized con- trolled trial. Behavior Research and Therapy, 1996, Vol. 34, pp. 717—729.

Information About the Authors

Natalia A. Kaminskaya, Teacher of the Department of Psychology, Faculty of Social Engineering, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow Aviation Institute (National Research University)", Moscow, Russia, e-mail: navigator_com@inbox.ru

Metrics

Views

Total: 2868
Previous month: 8
Current month: 0

Downloads

Total: 1741
Previous month: 3
Current month: 4