The Special education in Poland: Integration or Segregation

1063

Abstract

The article descraibes the history of the formation of an integrated education for children with disabilities in Poland. Particular attention is paid to recent initiatives of the Polish state, represented by the Ministry of National Education on the issue of inclusive education for disabled children and discussing these initiatives, by community professionals and parents.

General Information

Keywords: integration, inclusion, defect, disability, governmental and nongovernmental organizations

Journal rubric: Applied Research

Article type: scientific article

For citation: Zaorska M. The Special education in Poland: Integration or Segregation [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2012. Vol. 1, no. 1 (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1.  Bogucka J., Nauczanie integracyjne w Polsce. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1996. 
  2. Majewski T., Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, „Szkoła Specjalna” nr 3, 1999.
  3. Mikrut A., O paradygmacie pojęciowym w kontekście zmiany społecznego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtyka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2010.  
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dziennik Ustaw Nr 228, Warszawa 2010.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych, Dziennik Ustaw Nr 228, Warszawa 2010.
  6. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dziennik Urzędowy MEN, nr 9, Warszawa 1993.
  7. Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk 2005.
  8. Szczepankowska B., Projekt ogólnej definicji pojęcia „osoba niepełnosprawna”, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, nr 4 (142) 1994, Warszawa, CE-BRON.
  9. Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN, Warszawa 2006. 
  10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dziennik Ustaw 1991.

Information About the Authors

Mazhenna Zaorska, Doctor of Education, professor, Chair of Special Education, Department of Social Sciences, University of Warmia and Mazury, Member of the Committee of Pedagogical Sciences, Polish Academy of Science, member of the Committee of Pedagogical Sciences, Polish academy of science, Olsztyn, Poland, e-mail: mzaorska@poczta.onet.pl

Metrics

Views

Total: 11070
Previous month: 43
Current month: 14

Downloads

Total: 1063
Previous month: 1
Current month: 0