Devotion to Clinical Psychology. To the anniversary of Irina Fedorovna Roshchina

14

Abstract

The work is dedicated to the anniversary of the renowned Russian neuropsychologist, I.F. Roshchina, who celebrated her anniversary in January 2024. The article highlights the main milestones in her biography and identifies her main areas of scientific interest, including: the study of normal and pathological aging, the methodology and diagnostic tools of clinical psychology, the theoretical and methodological issues of medical (clinical) psychology, as well as issues related to the training and education of young professionals and the preservation of the traditions of the Moscow School of Clinical Psychology. A brief review of her recent publications reflects I.F. Roshchina's long-standing work as a researcher, teacher, and practitioner. The staff of the Department of Neuro- and Patho-psychology of Development at MSUPE cordially congratulates Irina Fedorovna on her anniversary, wishing her good health, worthy students, and success in the development of neuro-herontology and clinical psychology.

General Information

Keywords: I.F. Roshchina, neuropsychology, clinical psychology, gerontopsychology

Journal rubric: Wonderful People

Article type: personalities

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2024130112

Received: 14.02.2024

Accepted:

For citation: Zvereva N.V. Devotion to Clinical Psychology. To the anniversary of Irina Fedorovna Roshchina [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2024. Vol. 13, no. 1, pp. 193–198. DOI: 10.17759/cpse.2024130112. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Korsakova N., Balashova E., Roshchina I. Ekspress-metodika otsenki kognitivnykh funktsii pri starenii [Express-method of assessment of cognitive functions in normal aging]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological Studies, 2009. Vol. 2, no. 5. DOI: 10.54359/ps.v2i5.981 (In Russ., abstr. in Engl.)
  2. Korsakova N.K., Dybovskaya N.R., Roshchina I.F., Gavrilova S.I. O spetsifichnosti neiropsikhologicheskikh sindromov narusheniya vysshikh psikhicheskikh funktsii pri bolezni Al'tsgeimera i senil'noi dementsii [Specificity of neuropsychological syndromes in disorders of higher mental functions in Alzheimer's disease and senile dementia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova = S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. Vol. 91, no. 9, pp. 42–46. (In Russ.)
  3. Korsakova N.K., Roshchina I.F. Znachenie kontseptsii A.R. Lurii o trekh funktsional'nykh blokakh mozga dlya stanovleniya i razvitiya neirogerontopsikhologii [Significance of A.R. Luria's concept of the three functional blocks of the brain in the formation and development of neuroherontopsychology]. In: N.K. Korsakova, Yu.V. Mikadze (Eds.). Nasledie A.R. Lurii v sovremennom nauchnom i kul'turno-istoricheskom kontekste: K 110-letiyu so dnya rozhdeniya A.R. Lurii = The heritage of A.R. Luria in the modern scientific and cultural-historical context: To the 110th anniversary of the birth of A.R. Luria. Moscow: MSU Faculty of Psychology, 2012. Pp. 161–176. (In Russ.)
  4. Korsakova N.K., Roshchina I.F., Balashova E.Yu. Gerontopsikhologiya. Neiropsikhologicheskii sindrom normal'nogo stareniya: uchebnoe posobie dlya vuzov [Gerontopsychology. Neuropsychological syndrome of normal aging]. Moscow: Publ. Yurait, 2022. 82 p. (In Russ.)
  5. Neirokognitivnaya reabilitatsiya patsientov pozhilogo vozrasta (strukturno-funktsional'naya model' programmy «Klinika pamyati»): metodicheskie rekomendatsii [Neurocognitive rehabilitation of elderly patients (structural and functional model of the Memory Clinic program): methodological recommendations]/ G.P. Kostyuk [et al.]. Moscow: GBUZ “PKB № 1 DZM”, 2023. 60 p. (In Russ.)
  6. Roshchina I.F. Issledovanie normal'nogo i patologicheskogo stareniya (neiropsikhologicheskii podkhod) [The study of normal and pathological aging (neuropsychological approach)]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii = Medical Psychology in Russia, 2015. No. 2 (31), p. 8. URL: http://mprj.ru (accessed: 22.03.2024) (In Russ., in Engl.)
  7. Roshchina I.F., Kalantarova M.V., Shvedovskaya A.A., Khromov A.I. Profilaktika kognitivnogo snizheniya v pozdnem ontogeneze: programmy “Klinika pamyati” i “Kognitivnaya stimuliruyushchaya terapiya” [Prevention of Cognitive Decline in Elderly: Programs “Memory Clinic” and “Cognitive Stimulation Therapy”]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and Special Education, 2022. Vol. 11, no. 3, pp. 44–70. DOI: 10.17759/cpse.2022110302 (In Russ., abstr. in Engl.)

Information About the Authors

Natalya V. Zvereva, PhD in Psychology, Professor of the Faculty of Clinical and Special Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Leading Researcher, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3817-2169, e-mail: nwzvereva@mail.ru

Metrics

Views

Total: 75
Previous month: 35
Current month: 15

Downloads

Total: 14
Previous month: 7
Current month: 2