Auto and Heterostereotypes of Tuvans and Komi: a Correspondence Analysis

180

Abstract

The study of auto- and heterostereotypes of Tuvans and Komi was performed using a specially developed technique. The study conducted in the republics of Komi and Tuva, Russian Federation, involved 60 Komi and 130 Tuvans, respectively. Every participant was asked to perform a free classification of 36 psychological and behavioral traits, each represented by a separate card, relative to the proposed ethnic groups, in accordance with their ideas about these ethnic groups, as well as to characterize him/herself using the same characteristics. The data were processed using the correspondence analysis. The results signal the similarity of self-descriptions (self-image) and descriptions of their own ethnic group by the participants from Komi Republic, whereas significant differences were found in the self-descriptions and the descriptions of their own ethnic group by the Tuvans. We describe the “nuclear” characteristics of the Russian ethnos in the perception of the Tuvans and Komi. The results of the study of auto- and heterostereotypes of Komi and Tuvans can presumably be explained by the transformation of the ethno-cultural and socio-economic environment in the Republics of Komi and Tuva.

General Information

Keywords: ethnos, auto- and heterostereotype, social perception, national character, Tuvans, Komi, Russians

Journal rubric: Cross-Cultural Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130209

Funding. This work was supported by the Russian Science Foundation, project No. 17-78-20226 “Cross-cultural features of the functioning of cognitive, communicative, emotional and regulative processes among representatives of different ethnic groups”.

For citation: Ananyeva K.I., Basiul I.A., Demidov A.A., Tovuu N.O. Auto and Heterostereotypes of Tuvans and Komi: a Correspondence Analysis. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2020. Vol. 13, no. 2, pp. 121–138. DOI: 10.17759/exppsy.2020130209. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ananyeva K.I., Atamanova G.I., Vyskochil N.A., Demidov A.A., Tovuu N.O. Predstavleniye tuvintsev o lichnostnykh osobennostyakh predstaviteley russkogo i tuvinskogo etnosov [Representation of Tuvans about the personal characteristics of representatives of Russian and Tuvan ethnic groups] Eksperimental’nyy metod v strukture psikhologicheskogo znaniya = Experimental method in the structure of psychological knowledge. M.: IP RAN, MGPPU. 2012. pp. 686—691. (In Russ.).
 2. Ananyeva K.I., Demidov A.A. Etnopsikhologicheskiye osobennosti mezhlichnostnoy otsenki [Ethnopsychological features of interpersonal assessment] Aktual’nyye problemy psikhologicheskogo znaniya = Actual problems of psychological knowledge, 2018. Vol. 47, no 2, pp. 5—18. (In Russ.).
 3. Andreeva G.M. Sotsial’noye poznaniye: problemy i perspektivy [Social cognition: problems and prospects]. M.: Moskovskiy psikhologo-sotsial’nyy institut, Voronezh: NPO «MODEK», 1999. (In Russ.).
 4. Barabanschikov V.A. Dinamika vospriyatiya vyrazheniy litsa [The dynamics of perception of facial expressions]. M.: Kogito-tsentr, 2016. (In Russ.).
 5. Byzova V.M. Psikhologiya etnicheskikh razlichiy: problemy mentaliteta, otnosheniy, ponimaniya [Psychology of ethnic differences: problems of mentality, relationships, understanding] Diss. na soisk. … st.dokt.psikhol.n. SPb. 1998. (In Russ.).
 6. Golovnov A.V. Dreyf etnichnosti [Ethnicity Drift] Ural’skiy istoricheskiy vestnik = Ural Historical Bulletin. 2009. Vol. 25, no. 4, pp. 46—55. (In Russ.).
 7. Demidov A.A. Vozmozhnosti kolichestvennogo i kachestvennogo podkhodov v issledovanii vospriyatiya psikhologicheskikh osobennostey cheloveka po vyrazheniyu yego litsa [Possibilities of quantitative and qualitative approaches to the study of the perception of the psychological characteristics of a person by facial expression]. Poznaniye i obshcheniye: teoriya, eksperiment, praktika = Cognition and communication: theory, experiment, practice / Eds. V.A. Barabanschikov, E.S. Samoylenko. M.: IP RAN, 2009, pp. 98—115. (In Russ.).
 8. Demidov A.A., Ananyeva K.I., Vyskochil N.A., Khashchenko S.V. Otsenka psikhologicheskikh osobennostey cheloveka po vyrazheniyu yego litsa i golosu: kolichestvennyy i kachestvennyy analiz [Assessment of psychological characteristics of a person by expression of his face and voice: quantitative and qualitative analysis] Litso cheloveka v nauke, iskusstve i praktike = The person’s face in science, art and practice / Eds. K.I. Ananyeva, V.A. Barabanschikov, A.A. Demidov. M.: Kogito-Tsentr, 2014, pp. 209—242. (In Russ.).
 9. Demidov A.A. Osobennosti okulomotornoy aktivnosti pri otsenke individual’no-psikhologicheskikh osobennostey kommunikantov raznykh etnosov po vyrazheniyu ikh litsa [Features of oculomotor activity in assessing the individual psychological characteristics of communicants of different ethnic groups by the expression of their faces] Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2020, Vol. 13, no. 1, pp. 159—170. DOI:10.17759/exppsy.2020130112. (In Russ.).
 10. Demidov A.A., Ananyeva K.I., Basyul I.A. Osobennosti okulomotornoy aktivnosti v protsesse vospriyatiya lits, predstaviteley raznykh rasovykh grupp [Features of oculomotor activity in the process of perception of individuals, representatives of different racial groups] Psikhologiya vospriyatiya segodnya: paradigmy, teorii, empirika = Psychology of perception today: paradigms, theories, empiricism / Eds. G.V. Shukova, V.I. Panov. M.: Akropol’, 2019, pp. 123—131. (In Russ.).
 11. Dongak V.S. Etnicheskaya identichnost’ tuvintsev [Ethnic identity of Tuvans] / Diss. na soisk… kand. sotsiol. n. SPb. 2003. (In Russ.).
 12. Drobizheva L.M., Aklayev A.R., Koroteyeva V.V., Soldatova G.U. Demokrtizatsiya i obraztsy natsionalizma v RF 90-kh godov [Democratization and patterns of nationalism in the Russian Federation of the 90s.]. M.: Izd-vo «Mysl’». 1996. (In Russ.).
 13. Lamazhaa Ch.K. Natsional’nyy kharakter tuvintsev [The national character of Tuvans]. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2018. (In Russ.).
 14. Mezhlichnostnoye vospriyatiye v gruppe = Interpersonal perception in the group / Eds. G.M. Andreyeva, A.I. Dontsov. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1981. (In Russ.).
 15. Myshlyavtsev B.A. Sovremennaya Tuva: normativnaya kul’tura (konets XX — nachalo XXI v.) [Modern Tuva: normative culture (end of XX — beginning of XXI century)] / Diss. na soisk… kand.istor.n.. Novosibirsk. 2002. (In Russ.).
 16. Razumkova A.V. Komi, kakiye oni? Ili avtostereotipy i geterostereotipy komi (zyrya) [Komi, what are they? Or autostereotypes and heterostereotypes of Komi (zyr)] Voprosy psikholingvistiki = Psycholinguistics Issues. 2017, Vol. 31, no. 1, pp. 188—202. (In Russ.).
 17. Stefanenko T.G. Sotsial’nyye stereotipy i mezhetnicheskiye otnosheniya [Social stereotypes and interethnic relations]. Obshcheniye i optimizatsiya sovmestnoy deyatel’nosti = Communication and optimization of joint activities / Eds. G.M. Andreyeva, YA. Yanousheka. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1987, pp. 242—250. (In Russ.).
 18. Tovuu N.O. Psikhologiya sem’i tyva etnosa v usloviyakh sotsial’no-ekonomicheskikh izmeneniy [Psychology of the Tuva ethnic group in the context of socio-economic changes] // Diss. na soisk. … st. dokt.psikhol.n.. M. 2001. (In Russ.).
 19. Shabayev Y.U. Etnicheskoye samosoznaniye narodov komi: osnova integratsii ili baza dezintegratsii? [Ethnic self-awareness of the Komi peoples: the basis of integration or the basis of disintegration?] Rubezh: al’manakh sotsial’nykh issledovaniy = Frontier: almanac of social research. 1998, no. 12, pp. 193—208. (In Russ.).
 20. Etnolukizm: empiricheskaya model’ i metody issledovaniya. Kollektivnaya monografiya [Ethnolookism: an empirical model and research methods. Collective Monograph] / Pod red. V.A. Labunskya. Rostov-na- Donu: Izdatel’stvo Mini Tayp, 2018. (In Russ.).
 21. Benzecri J.-P. Analyse des Donnes. L’analyse de Correspondences. Vol.2. Paris: Dunod, 1973.
 22. Greenacre M.J. Practical Correspondence Analysis. Interpreting Multivariate Data / Ed. V. Barnett. NY: Wiley. 1981, pp. 119—146.
 23. Greenacre M.J. Theory and Applications of Correspondence Analysis. NY: Academic Press. 1984.

Information About the Authors

Kristina I. Ananyeva, PhD in Psychology, Associate Professor, Research Fellow, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor, Moscow Institute of Psychoanalysis (Moscow Institute of Psychoanalysis), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1666-3269, e-mail: ananyevaki@ipran.ru

Ivan A. Basiul, Junior Researcher. Laboratory of Cognitive Processes and Mathematical Psychology, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Lecturer of the Department of General Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Research laboratory assistant, Institute of Experimental Psychology of MSPPU, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3153-2096, e-mail: basul@inbox.ru

Alexander A. Demidov, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of General Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Senior Researcher at the Institute of Experimental Psychology, MSUPE, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6660-5761, e-mail: demidov@inpsycho.ru

Natalia O. Tovuu, Doctor of Psychology, Professor, Chief Researcher of the Laboratory of Regional Economics, Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Kyzyl, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1085-6120, e-mail: tovuu@mail.ru

Metrics

Views

Total: 499
Previous month: 14
Current month: 0

Downloads

Total: 180
Previous month: 0
Current month: 0