Actualization of Existing Experience and Features of Subsequent Learning

196

Abstract

The article presents data on the study of neurogenetic changes in the rat brain and the features of performing various behavioral acts during acquisition of a food-acquisition skill, depending on the actualization of the previously acquired skill. The experiments involved 13 animals who were successively trained in the following behaviors: new context in the open field test, new objects in the object preference test, drinking behavior using a vibrissal pad, and food-acquisition behavior of pressing the pedal. It turned out that the nature of motor activity and the severity of neurogenetic changes during learning a new skill in individuals who immediately before this training occurred short-term actualization of the experience formed at one of the previous stages of training, significantly differed from the same parameters in individuals who did not have such actualization. It is suggested that the actualization of previously formed experience before new training contributes to the formation of a new component of experience, but not in the sense of accelerating the formation of new behavior, but in the aspect of increasing the number of active neurons that change the expression of their genes.

General Information

Keywords: behavior, learning peculiarities, brain, neuron, component of experience, experience actualization

Journal rubric: Psychophysiology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130309

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 17-06-00999-OGN.

For citation: Svarnik O.E., Bulava A.I., Gladilin D.L., Nazhestkin I.A., Kuzina E.A. Actualization of Existing Experience and Features of Subsequent Learning. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2020. Vol. 13, no. 3, pp. 118–131. DOI: 10.17759/exppsy.2020130309. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alexandrov Yu.I. Nauchenie I pamyat’: traditsionny I sistemny podkhody [Learning and memory: traditional and system approaches]. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2005, no. 55, pp. 842—860. (In Russ.).
 2. Aleksandrov YU.I., Grechenko T.N., Gavrilov V.V., Gorkin A.G., Shevchenko D.G., Grinchenko YU.V., Aleksandrov I.O., Maksimova N.Ye., Bezdenezhnykh B.N., Bodunov M.V. Zakonomernosti formirovaniya i realizatsii individual’nogo opyta [Patterns of formation and implementation of individual experience]. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 1997, 47, no. 2, pp. 243—260. (In Russ.).
 3. Anikayev A.Ye., Chalyan V.G., Meyshvili N.V. Issledovaniye obucheniya navykam raznoy stepeni slozhnosti u pavianov gamadrilov (Papio Hamadryas) [Study of learning skills of varying degrees of complexity in hamadryas baboons (Papio Hamadryas)]. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2020, 70, no. 1, pp. 71—85. (In Russ.).
 4. Anokhin K.V. Molekulyarnye stsenarii konsolidatsii dolgovremennoi pamyati [Molecular scenarios od long-term memory consolidation]. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 1997, 47, pp. 261—279. (In Russ.).
 5. Gorkin A.G., Shevchenko D.G. Otrazheniye struktury pamyati v aktivnosti sistemospetsifichnykh neyronov [Reflection of memory structure in the activity of system -specific neurons]. Psikhologich. Zhurn [Psychological Jounal], 1991, 12, no. 2, pp. 60—69. (In Russ.).
 6. Kovalev G.I., Vasil’yeva Ye.V., Salimov R.M. Sravneniye povedeniya myshey v testakh otkrytogo polya, zakrytogo i pripodnyatogo krestoobraznykh labirintov s pomoshch’yu faktornogo analiza [Comparison of mouse behavior in tests of open field, closed and raised cross-shaped mazes using factor analysis]. Zhurnal vyssheĭ nervnoĭ deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2019, 69, no. 1, pp. 123—130. (In Russ.).
 7. Korshunov V.A. Metod ispravleniya perspektivnykh iskazheniy pri videotrekinge zhivotnykh v basseyne Morrisa [Method for correcting perspective distortions in video tracking of animals in the Morris water maze]. Zhurnal vyssheĭ nervnoĭ deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2014, 64, no. 2, pp. 240—245. (In Russ.).
 8. Kuzina E.A., Gladilin D.L. Napominaniye o predshedstvuyuschey zadache otrazhaetsya na osobennostyah obucheniya instrumentalnomu navyku u vzroslyh I staryh krys [A reminder of the previous task is reflected in the features of learning instrumental skills in adults and old rats]. Sbornik tezisov 14 Mezhdunarodnogo Kongressa “Neyronauka dlya Mediziny i psychologi” [Collection of abstracts of the 14th International Interdisciplinary Congress “ Neuroscience for Medicine and Psychology], Sudak, Krym, Rossiya, 30 maya — 10 iyunua 2018, pp. 286—287. (In Russ.).
 9. Svarnik O.E., Anokhin K.V., Alexandrov Yu.I. Opyt pervogo, vibrissnogo, navyka vliyaet na induktsiyu ekspressii c-Fos v neironakh bochonkovogo polya somatosensornoi kory pri obuchenii vtoromu, nevibrissnomu navyku [Experience of a first, “whisker-dependent,” skill affects the induction of c-fos expression in somatosensory cortex barrel field neurons in rats on training to a second skill]. Zhurnal vyssheĭ nervnoĭ deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2014, 63, no. 6, pp. 77—81. (In Russ.).
 10. Svarnik O.E. Aktivnost’ mozga: spetsializatsiya neirona I differentsiatsiya opyta [Brain activity: neuronal specialization and experience differentiation]. Izdatelstvo “Institut psikhologii RAN”, 2016. (In Russ.).
 11. Sozinov A.A., Krylov A.K., Aleksandrov YU.I. Effekt interferentsii v izuchenii psikhologicheskikh struktur [The effect of interference in the study of psychological structures]// Eksperim. psikhol. [Journal of Experimental Psychology], 2013. 6. no 1. pp. 5—47.
 12. Shvyrkov V.B. VVedenie v ob’ektivnuyu psikhologiyu. Neironalnye osnovy psikhiki [Introduction to objective psychology. Neuronal foundations of the psyche]. Pod red. Yu.I. Alexandrova. М., 1995. (In Russ.).
 13. Alexandrov Y. I., Grinchenko Y. V., Shevchenko D. G., Averkin R. G., Matz V. N., Laukka S., Korpusova A.V. A subset of cingulate cortical neurons is specifically activated during alcohol-acquisition behavior // Acta Physiol. Scand. 2001. V. 171. Р. 87—97. (In Russ.).
 14. Alexandrov YuI, Sozinov AA, Svarnik OE, Gorkin AG, Kuzina EA, Gavrilov VV Neuronal Bases of Systemic Organization of Behavior // Systems Neuroscience, Advances in Neurobiology. A. Cheung- Hoi Yu, L. Li (eds.). 2018. V. 21. P. 1—33. (In Russ.).
 15. Amelchenko E.M., Zworykina S.V., Bezriadnov D.V., Chekhov S.A., Anokhin K.V. Recovery of impaired memory and c-fos gene expression in brains of amnestic animals in response to reminder stimulation // Bull. Exp. Biol. Med. 2012. V. 153. P. 738—741.
 16. Behrens T.E.J., Muller T.H., Whittington J.C.R., Mark S., Baram A.B., Stachenfeld K.L., Kurth-Nelson Z. What is a cognitive map? Organizing knowledge for flexible behavior // Neuron. 2018. V. 100. P. 490—509.
 17. Biel D., Bunzeck N. Novelty Before or After Word Learning Does Not Affect Subsequent Memory Performance // Front Psychol. 2019. V. 10. P. 1379.
 18. Bunzeck N, Duzel E. Absolute coding of stimulus novelty in the human substantia nigra/VTA // Neuron. 2006. V. 51 (3). P. 369—379.
 19. Ennaceur A., Michalikova S., Bradford A., Ahmed S. Detailed analysis of the behavior of Lister and Wistar rats in anxiety, object recognition and object location tasks // Behav. Brain Res. 2005. V. 159. P. 247—266.
 20. Ennaceur A, Delacour J. A new one-trial test for neurobiological studies of memory in rats. 1: behavioral data // Behav. Brain Res. 1988. V. 31. P. 47—59.
 21. Fenker DB, Frey JU, Schuetze H, Heipertz D, Heinze HJ, Duzel E. Novel scenes improve recollection and recall of words // J Cogn Neurosci. 2008. V. 20 (7). P. 1250—1265.
 22. Harris JA, Petersen RS, Diamond ME. Distribution of tactile learning and its neural basis // Proc Natl Acad Sci USA. 1999. V. 96. P. 7587—7591.
 23. Jacklin D.L., Cloke J.M., Potvin A., Garrett I., Winters B. D. The Dynamic Multisensory Engram: Neural Circuitry Underlying Crossmodal Object Recognition in Rats Changes with the Nature of Object Experience // The Journal of neuroscience. 2016. V. 36 (4). P. 1273—1289.
 24. McKenzie S., Eichenbaum H. Consolidation and reconsolidation: two lives of memories? // Neuron. 2011. V. 71 (2). P. 224—233.
 25. Moncada D., Viola H. Induction of long-term memory by exposure to novelty requires protein synthesis: evidence for a behavioral tagging // J Neurosci. 2007. V. 27 (28). P. 7476—7481.
 26. Pedreira ME, Pérez-Cuesta LM, Maldonado H. Mismatch between what is expected and what actually occurs triggers memory reconsolidation or extinction // Learn Mem. 2004. V. 11 (5). P. 579—85.
 27. Sara S.J. Retrieval and Reconsolidation: Toward a Neurobiology of Remembering // Learning & Memory. 2000. V. 7. P. 73—84.
 28. Schomaker, J., van Bronkhorst, M. L. V., Meeter, M. Exploring a novel environment improves motivation and promotes recall of words // Front. Psychol. 2014. V. 5. P. 918.
 29. Svarnik O.E., Alexandrov Yu. I., Gavrilov V. V., Grinchenko Yu. V., Anokhin K.V. Fos expression and task-related neuronal activity in rat cerebral cortex after instrumental learning // Neuroscience. 2005. V. 136. P. 33—42.
 30. VanElzakker M, Fevurly RD, Breindel T, Spencer RL. Environmental novelty is associated with a selective increase in Fos expression in the output elements of the hippocampal formation and the perirhinal cortex // Learn Mem. 2008. V. 15(12). P. 899—908.

Information About the Authors

Olga E. Svarnik, PhD in Psychology, Senior Researcher, Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0439-4532, e-mail: svarnikoe@ipran.ru

Alexandra I. Bulava, Junior Researcher, Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7998-9613, e-mail: bulavaai@ipran.ru

Dmitry L. Gladilin, Laboratory Assistant Researcher, Moscow State University of Psychology and Education, Postgraduate, Institute of Psychology of Russian Academy of Science, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5352-4866, e-mail: dima.gladilin.psy@gmail.com

Ivan A. Nazhestkin, PhD Student, Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2482-7742, e-mail: gausseuler60@gmail.com

Evgenia A. Kuzina, Junior Researcher, Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9230-468X, e-mail: kuzinaea@ipran.ru

Metrics

Views

Total: 448
Previous month: 6
Current month: 1

Downloads

Total: 196
Previous month: 1
Current month: 1