Professional Development Conception of a Teacher in the Advanced Educational System of D.B. Elkonin – V.V. Davidov

1006

Abstract

The article considers the professional development conception of a teacher during the mastering of pedagogical activity in advanced educational system. The author sets up a hypothesis of changing the psychological status of pedagogical activity of a teacher, built in the general learning activity of a teacher and a student.

General Information

Keywords: advanced education, the subject of activity, cultural space, cooperation, pedagogical activity, the method of educational and professional experimentation

Journal rubric: Educational Psychology

For citation: Kaminskaja M.V. Professional Development Conception of a Teacher in the Advanced Educational System of D.B. Elkonin – V.V. Davidov. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2004. Vol. 9, no. 3, pp. 34–43. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Guruzhapov V.A. Jekspertiza uchebnogo processa razvivajuwego obuchenija v sisteme D.B. Jel'konina – V.V. Davydova. M., 2000.
 2. Davydov V.V. i dr. Koncepcija rossijskogo nachal'nogo obrazovanija (sistema D.B. Jel'ko nina – V.V. Davydova). M., 2002.
 3. Zinchenko V.P. Rabota ponimanija // Psiho logicheskaja nauka i obrazovanie. 1997. №.3.
 4. Ivanov Vjach. Vs. Izbrannye trudy po semi otike i istorii kul'tury: V 3 t. T. 1. M., 1999.
 5. Isaev E.I., Kosareckij S.G., Slobodchi. kov V.I. Stanovlenie i razvitie professio nal'nogo soznanija buduwego pedagoga // Vo prosy psihologii. 2000. №3.
 6. Kaminskaja M.V. Problema osvoenija peda gogicheskoj dejatel'nosti v sisteme Jel'koni na – Davydova // Voprosy psihologii. 2001. № 5.
 7. Kaminskaja M.V. Razvitie gumanisticheskoj napravlennosti uchitelja v sisteme razvivaju wego obrazovanija D.B. Jel'konina – V.V. Da vydova // Korrekcionno-obuchajuwie program my povyshenija urovnja professional'nogo razvitija uchitelja. M.; Voronezh, 2001.
 8. Kudrjavcev V.T., Hakkarajnen P., Urazalie. va G.K. Kopernikovskaja revoljucija v psihologo-pedagogicheskom myshlenii i ee metodologicheskij kontekst // Izvestija Rossijskoj akademii obrazovanija. 2000. № 2.
 9. Lotman Ju.M. Semiosfera. SPb., 2001.
 10. Mitina L.M. Psihologija professional'nogo razvitija uchitelja. M., 1998.
 11. Rubcov V.V. Shkola razvivajuwego obuchenija V.V. Davydova: problemy i perspektivy proektirovanija obrazovatel'noj praktiki // Izvestija Rossijskoj akademii obrazovanija. 2000. №2.
 12. Slobodchikov V.I. Vyjavlenie i kategorial'nyj analiz normativnoj struktury individual'noj dejatel'nosti// Voprosy psihologii. 2000. №2.
 13. Filosofsko-pedagogicheskie problemy razvitija obrazovanija. M., 1981.

Information About the Authors

Margarita V. Kaminskaja, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Educational Psychology, Moscow State University of psychology and education (MSUPE), Deputy Head of the Department of Education of the Administration of Ivanovo city, Moscow, Russia, e-mail: mvkaminskaya1603@gmail.com

Metrics

Views

Total: 2927
Previous month: 4
Current month: 3

Downloads

Total: 1006
Previous month: 7
Current month: 2