Competence-activity Approach to the Design and Development of New Modular Basic Professional Education Program of Research Master Program in Cultural-historical Psychology and Activity-based Approach in Education, with Major in Psychological and Pedagogical Education

1727

Abstract

The article deals with the complex of requirements for the design and development of new modules of the basic professional education Master programs on the integrated group “Education and Pedagogy” (with major in Psycho-pedagogical education). We present the content and structure of the program modules of research Masters in Cultural-historical psychology and activity approach: “Methodology of psychological and educational research: the activity approach”, “Methods of psychological and educational research”, “Research and communication in the education and practice of the social sphere”, “Theoretical and experimental studies of learning and development”, as well as practices (including research work). The preparation of future researchers is based on the work of Master students on the problems of learning activities which they start to learn in the course of practical training in various educational institutions. Receiving such training, Master students will be able to carry out practice-oriented psychological and pedagogical research, design new ways of organizing academic work. The novelty of the proposed master’s program is due to the fact that the training of teachers and researchers is organized by the type of research career.

General Information

Keywords: Cultural-historical psychology, activity-based approach, learning activities, design of a modular program of research Masters in Psychology and Pedagogy, networking of educational institutions of various kinds, professional standard of the teacher, Federal state educational standard of higher education in Psychology and Education (050400, Master qualification), research competence of masters, working action of research and design type, practice-oriented research in education

Journal rubric: Pedagogical Education

Article type: scientific article

For citation: Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarovskaya Z.V., Maximov L.K. Competence-activity Approach to the Design and Development of New Modular Basic Professional Education Program of Research Master Program in Cultural-historical Psychology and Activity-based Approach in Education, with Major in Psychological and Pedagogical Education . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 127–142.

References

 1. Bolotov V.A. Programma modernizatsii pedagog­icheskogo obrazovaniya 2014–2017 [Elektronnyi resurs] [The modernization program of teacher education 2014–2017]. Portal soprovozhdeniya proektov modernizatsii pedagogicheskogo obra­zovaniya [Portal project support moderniza­tion of teacher education]. Available at: http:// педагогическоеобразование.рф/documents/ show/14 (Accessed 17.07.2014).
 2. Veresov N., Smolka A.L., Paradise R. Expanding the cultural historical theory: fourth generation is coming? Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cul­tural-Historical Psychology], 2013, no. 3, pp. 46–55. (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Kasprzhak A.G. Institutsional’nye tupiki rossiiskoi sistemy podgotovki uchitelei [Institutional deadlocks Russian teacher training]. Voprosy obrazovaniya [Education Matters], 2013, no. 4, pp. 261–282.
 4. Maksimov L. K. Teoriya i praktika deyatel’nostnogo podkhoda k obucheniyu [Theory and practice of the activity approach to learning]. Istoricheskoe obrazovanie: osobennosti realizatsii sistemno­deyatel’nostnogo podkhoda v sovremennoi shkole: mater. Mezhd. nauch.-prakt. konf. (Volgograd, 20 no­yabrya 2012 g.) [History Education: features of the implementation of system-active approach in the modern school: Mater. Int.: proceedings of the inter­national scientific-practical. conf.]. Moscow: Planeta, 2013, pp. 34–40.
 5. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii os­novnykh professional’nykh obrazovatel’nykh pro­gramm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional’nym stand­artom pedagoga: predlozheniya k realizat­sii deyatel’nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov [Requirements for the Modernization of General Vocational Education Programs (GVEP) for Teachers’ Training in Accordance with the Professional Standard of the Teacher: Proposals for the Implementation of the Activity Approach in Teachers’ Training].
 6. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU. ru [Psychological science and education PSYEDU. ru], 2014, no. 2, pp. 1–18. Available at: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Margolis.phtml (Accessed 25.07.2014). (In Russ., abstr. in Engl.).
 7. Prikaz Minobrnauki Rossiiskoi Federatsii ot 16.04.2010. No. 376 "Ob utverzhdenii i vvede­nii v deistvie federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta vysshego professio­nal’nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotov­ki 050400. Psikhologo-pedagogicheskoe obrazo­vanie (kvalifikatsiya (stepen’) "magistr")" (red. ot 31.05.2011) [Order of the Ministry of Education of the Russian Federation dated 16.04.2010. No. 376 "On approval and enactment of the federal state educational standards of higher education in the di­rection of preparation 050400 Psycho-pedagogical education (qualification (degree) "master")" (Ed. From 31.05. 2011)].
 8. Professional’nyi standart "Pedagog" (peda­gogicheskaya deyatel’nost’ v sfere doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) (vospita­tel’, uchitel’) [Elektronnyi resurs]. Prilozhenie k Prikazu Mintruda Rossii No. 544n ot 18.10.2013 g. "Ob utverzhdenii professional’nogo standarta "Pedagog" (pedagogicheskaya deyatel’nost’ v sfere doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) (vospitatel’, uchitel’) [Professional standard "teacher" (teaching activities in the field of pre-school, primary general, basic general, secondary education) (the teacher, the teacher) [Electronic resource]: Annex to the Order of the Ministry of Labour of Russia No. 544n of 10.18.2013 "On approval of the profes­sional standard "teacher" (teaching activities in the field of pre-school, primary general, basic general, secondary education) (teacher, teacher)]. Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi Federatsii. Available at: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/ orders/129 (Accessed 17.07.2014) (In Russ.).
 9. Rubtsov V.V., Margolis A.A., Guruzhapov V.A. O deyatel’nostnom soderzhanii psikhologo-peda­gogicheskoi podgotovki sovremennogo uchitelya dlya novoi shkoly [On the Activity Content of Psycho-Pedagogical Training of the Modern Teacher for the New School]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2010, no. 4, pp. 62– 68 (In Russ., abstr. in Engl.).
 10. Rubtsov V.V. Kul’turno-istoricheskaya psikhologi­ya [Cultural-Historical Psychology]. Sotsial’no­ geneticheskaya psikhologiya razvivayushchego obrazovaniya deyatel’nostnyi podkhod [Social and genetic psychology developmental education ac­tivity-based approach]. Moscow: MGPPU, 2008, pp. 367–386.
 11. Rubtsov V.V, Margolis A.A., Guruzhapov V.A. Kul’turno-istoricheskii tip shkoly (proekt razrabotki) [Cultural-historical type of school (project develop­ment)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 1996, no. 4, pp. 79–94 (In Russ., abstr. in Engl.).
 12. Sidorkin A.M. Professional’naya podgotovka uchitelei v SShA: uroki dlya Rossii [Teacher training in the United States: Lessons for Russia]. Voprosy obrazovaniya [Education Matters], 2013, no. 1, pp. 136–155.
 13. Rubtsov V.V. (eds.) Tekhnologiya otsen­ki obrazovatel’noi sredy shkolu [Technology Assessment of school environment]. Moscow; Obninsk: IG-SOTSIN, 2010. 256 p.
 14. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty obshchego obrazovaniya. Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki RF. Dokumenty. 1 marta 2012 goda. [Federal state educational standards for general education. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Documents. March 1, 2012] (In Russ.).
 15. Yudin E. G. Deyatel’nost’ i sistemnost’ [Activities and systematic]. Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik [System Research. Yearbook]. 1976. Moscow: «Nauka», 1977, pp. 11–37.
 16. Yudin E. G. Sistemnyi podkhod i printsip deyatel’nosti: Metodologicheskie problemy sovre­mennoi nauki [System approach and the principle of activity: Methodological problems of modern sci­ence]. Moscow: Nauka, 1978. 391 p.

Information About the Authors

Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, President, Head of the International UNESCO Chair «Cultural-Historical Psychology of Childhood», Moscow State University of Psychology & Education (MSUPE), President of the Federation of Educational Psychologists of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2050-8587, e-mail: rubtsovvv@mgppu.ru

Victor A. Guruzhapov, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Chair of Pedagogical Psychology, Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Senior Researcher, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Zoya V. Makarovskaya, Doctor of Engineering, Professor, Vice-rector for Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, e-mail: MakarovskayaZV@mgppu.ru

Leonid K. Maximov, Doctor of Psychology, Professor, Scientific Adviser, Lyceum № 8 “Olympia”, Volgograd, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2911-9836, e-mail: lalemaks@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3281
Previous month: 9
Current month: 3

Downloads

Total: 1727
Previous month: 3
Current month: 9