Subjectness of Pedagogical University Students in the Changing Educational Environment

175

Abstract

The work aimed to identify development levels of subjectivity of pedagogical university students and their relationship to ability for joint (cooperative) interactions in changing conditions of learning. Materials of two empirical researches, obtained on a selection of the 4th-5th year students of pedagogical institute, are represented. The first research (N=100) involved 4th-year students aged from 20 to 21 years, 85% of whom were female; the data were obtained before the stage of passing pedagogical industrial practice. The second research involved 5th year students (N=30) aged 21 to 22 years, 87% of whom were female, the data were obtained at the stage of pedagogical practice. Methodology "Diagnostics of formation stages of studentsꞌ subjectivity", developed on the basis of ecopsychological model of the subjectivity formation, and DLPA questionnaire (development level of personality’s subjectivity) were used. Obtained results provide that the transfer of the learning process of future pedagogues to environment of school increases the number of 5th-year students with a high severity degree of "low" stages of subjectivity and reduces the number of students with a high severity degree of "high" stages. Correlation analysis (r-Spearman) revealed a smaller number of relations between stages of subjectivity and characteristics of communicative interactions in selection of the 5th year. A.V. Karpovꞌs method of structural analysis allowed us to conclude that the structure of researched parameters formed in the 4th year undergoes serious changes when the learning process is transferred to environment of the secondary school: index of organization of the structure (IOS) in selection of the 5th year is lower than in selection of the 4th year, which demonstrates the appearance of breaks in the links of educational and communicative subjectivity.

General Information

Keywords: subjectness, ecopsychological approach, stages of subjectness, ecopsychological typologies of subject-environment interactions, mixed learning, structural organization of subject qualities

Journal rubric: Psychology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2022140205

Received: 01.06.2022

Accepted:

For citation: Panov V.I., Plaksina I.V. Subjectness of Pedagogical University Students in the Changing Educational Environment [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2022. Vol. 14, no. 2, pp. 64–83. DOI: 10.17759/psyedu.2022140205. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Zobkov A.V., Plaksina I.V. Empiricheskaya struktura psikhologicheskikh kharakteristik stanovleniya studentov kak sub"ektov innovatsionnoi pedagogicheskoi deyatel'nosti [Empirical structure of psychological characteristics of the formation of students as subjects of innovative pedagogical activity]. Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of science and education], 2019, nо. 4(40), pp. 236–262. DOI:10.32744/pse.2019.4.20 (In Russ.).

 2. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Problemy vzaimodeistviya studentov s tsifrovymi resursami obrazovatel'noi sredy vuza [Students’ problems in interaction with resources of educational environment of high school]. Novaya psikhologiya professional'nogo truda pedagoga: ot nestabil'noi real'nosti k ustoichivomu razvitiyu [New psychology of pedagogue’s professional work]. Moscow, July 05–06, 2021. Moscow: Psikhologicheskii institut Rossiiskoi akademii obrazovaniya, 2021, pp. 214–217. DOI:10.24412/cl-36422-2021-1-214-217 (In Russ.).

 3. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Ekspress-metodika diagnostiki vzaimodeistvii v obrazovatel'noi srede vuza [Express method for diagnostics of interaction in educational environment of high school]. Aktual'nye problemy pedagogiki i psikhologii [Actual problems of pedagogy and psychology]2020. Vol. 1, pp. 23–30. (In Russ.).

 4. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I., Panov V.I. Vzaimoperekhody stadii stanovleniya sub"ektnosti v usloviyakh tsifrovoi sredy [Mutual transitions of the stages of formation of subjectivity in a digital environment]. Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya «Psikhologiya» [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Psychology series.], 2021, nо. 2(30), pp. 83–94. (In Russ.).

 5. Karpov A.A. Issledovanie struktury lichnostnykh kachestv samoaktualiziruyushcheisya lichnosti [Research of the structure of personal qualities of a self- actualizing personality]. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2016, nо. 4, pp. 138–141. (In Russ.).

 6. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii osnovnykh professional'nykh obrazovatel'nykh programm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional'nym standartom pedagoga: predlozheniya k realizatsii deyatel'nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov [Elektronnyi resurs] [Requirements for the modernization of the main professional educational programs (OPOP) for the training of teachers in accordance with the professional standard of the teacher: proposals for the implementation of an activity approach in the training of teachers] [Electronic resource]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru = Psychological science and education psyedu.ru, 2014, no. 1. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Margolis.phtml (Accessed 12.04.2022). (In Russ.).

 7. Panov V.I. Ot ekologicheskoi psikhologii k sub"ekt-sredovym vzaimodeistviyam [Elektronnui resurs] [From ecological psychology to subject-environmental interactions]. In Mdivani M.O. (ed.), Sub"ekt-sredovye vzaimodeistviya: ekopsikhologicheskii podkhod k razvitiyu psikhiki: kollektivnaya monografiya [Subject-environment interactions: ecopsychological approach to development of psychics]. Moscow: Publ. «Pero», 2017, pp. 4–13. URL: https://www.pirao.ru/upload/iblock/375/ekopodkhod.pdf (Accessed 12.04.2022). (In Russ.).

 8. Panov V.I. Psikhodidaktika obrazovatel'nykh sistem: teoriya i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. Saint Petersburg: Piter, 2007. (In Russ.).

 9. Panov V.I. Ekopsikhologicheskaya model' stanovleniya sub"ektnosti kursantov voennogo vuza [Ecopsychological model of formation of subjectivity of cadets of a military university]. Rossiiskii nauchnyi zhurnal [Russian scientific journal], 2014, nо. 6, pp. 110–122. (In Russ.).

 10. Panov V.I., Kaptsov A.V. Struktura stadii stanovleniya sub"ektnosti obuchayushchikhsya: svyaznost', tselostnost', formalizatsiya [Structure of stages of formation of subjectivity of students: connectivity, integrity, formalization]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie Psychological science and education, 2021. Vol. 26, nо. 4, pp. 91–103. DOI:10.17759/pse.2021260408 (In Russ.).

 11. Panov V.I., Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Metodika otsenki stadii stanovleniya sub"ektnosti uchastnikov obrazovatel'nogo protsessa [Methodology for Assessing the Stages of Formation of Subjectivity of Participants in the Educational Process]. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Effektivnost' lichnosti, gruppy, organizatsii: problemy, dostizheniya, perspektivy» [Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference "Efficiency of Personality, Group, Organization: Problems, Achievements, Prospects]. Moscow: KREDO, 2017, pp. 294–297. (In Russ.).

 12. Panov V.I., Patrakov E.V. Tsifrovizatsiya informatsionnoi sredy: riski, predstavleniya, vzaimodeistviya: monografiya [Digitalization of the information environment: risks, representations, interactions: monograph] Moscow: FGBNU «Psikhologicheskii institut RAO»; Kursk: Universitetskaya kniga, 2020. 199 p. DOI:10.47581/2020/02.Panov.001 (In Russ.).

 13. Panov V.I., Patrakov E.V. Interferentsiya tsifrovoi i dotsifrovoi sred kak predmet psikhologicheskogo issledovaniya [Interference of the digital and pre-digital environments as a subject of psychological research]. Gertsenovskie chteniya: psikhologicheskie issledovaniya v obrazovanii [Herzen readings: psychological research in education], 2020. Issue 3, pp. 531–541. DOI:10.33910/herzenpsyconf-2020-3-56 (In Russ.).

 14. Panov V.I., Patrakov E.V. Opyt sistemnykh issledovanii tsifrovizatsii informatsionnoi sredy: riski, predstavleniya, vzaimodeistviya [Experience of systemic research on the digitalization of the information environment: risks, representations, interactions]. Mir psikhologii [The world of psychology], 2021, nо. 1-2(105), pp. 116–130. (In Russ.).

 15. Panov V.I. et.al. Sotsial'nye predstavleniya studentov o riskakh vo vzaimodeistvii s Internetom: kross-kul'turnyi aspekt (Rossiya, Braziliya, Rumyniya) [Students’ social imaginations of risks in interaction with Internet: cross-cultural aspect (Russia, Brazil, Romania)]. Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of science and education], 2021, nо. 3(51), pp. 10–25. DOI:10.32744/pse.2021.3.1 (In Russ.).

 16. Patrakov E.V., Panov V.I. O vozmozhnosti primeneniya ponyatiya «interferentsiya» dlya opisaniya oblasti sliyaniya tsifrovoi i dotsifrovoi sred [About possibility of using term “interference” for description of the scope of merging digital and pre-digital environments]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Bulletin of the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020. Vol. 26, nо. 3, pp. 5–14. DOI:10.34216/2073-1426-2020-26-3-5-14 (In Russ.).

 17. Panov V.I., Plaksina I.V. Model' stanovleniya sub"ekta pedagogicheskoi deyatel'nosti [Model of formation of a subject of pedagogical activity]. In Zhuravlev A.L. (eds.), Chelovek, sub"ekt, lichnost' v sovremennoi psikhologii. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 80-letiyu A.V. Brushlinskogo. Tom 1 [Person, subject, personality in modern psychology. Materials of the International Conference dedicated to the 80th anniversary of A.V. Brushlinsky. Vol. 1]. Moscow: Publishing House "Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2013, pp. 304–307. (In Russ.).

 18. Plaksina I.V. Vzaimosvyaz' parametrov, kharakterizuyushchikh gotovnost' pedagogov k innovatsionnoi deyatel'nosti i urovnei razvitiya pedagogicheskoi sub"ektnosti [Correlation between parameters characterizing pedagogues’ readiness for innovational activity and development levels of pedagogical agency]. Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Aleksandra Grigor'evicha i Nikolaya Grigor'evicha Stoletovykh. Seriya: Pedagogicheskie i psikhologicheskie nauki [Bulletin of the Vladimir State University named after Aleksandr Grigoryevich and Nikolay Grigoryevich Stoletovs. Series: Pedagogical and psychologica sciences], 2019, issue 39(58), pp. 95–107. (In Russ.).

 19. Plaksina I.V. Ontologicheskaya model' stanovleniya sub"ekta innovatsionnoi pedagogicheskoi deyatel'nosti [Ontological model of formation of innovational pedagogical performance actor]. Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya «Gumanitarnye nauki» [Modern science: actual problems of theory and practice. Series «Humanitarian sciences»], 2018, nо. 10, pp. 69–74. (In Russ.).

 20. Plaksina I.V. Rezul'taty eksperimental'noi proverki ekopsikhologicheskoi modeli stanovleniya sub"ekta uchebno-professional'noi deyatel'nosti [Results of experimental verification of the ecopsychological model of formation of a subject of educational and professional activity]. In Mazilov V.A. (ed.). Psikhologiya sposobnostei i odarennosti: materialy Vserossiiskoi nauchno- prakticheskoi konferentsii (November 21-22, 2019) [Psychology of abilities and giftedness: materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference], 2019, pp. 321–324. (In Russ.).

 21. Plaksina I.V. Sub"ekt-ob"ektnye atributy lichnosti budushchego pedagoga, opredelyayushchie kachestvo obshcheniya [Subject-object attributes of the future pedagogue’s personality, defining quality of communication]. In Kravtsov G.G. (ed.). Psikhologiya lichnosti: kul'turno-istoricheskii podkhod [Psichology of personality: cultural and historical approach]. Materialy XX Mezhdunarodnykh chtenii pamyati L.S. Vygotskogo. Moskva, 18-20 noyabrya 2019 g. V 2 t., t. 1. [Materials of 20th International Readings dedicated to commemoration of L.S. Vygotski]. Moscow: Lev, 2019, pp. 502–507. (In Russ.).

 22. Panov V.I. (ed.), Stanovlenie sub"ektnosti uchashchegosya i pedagoga: ekopsikhologicheskaya model' [Formation of subjectivity of the student and teacher: ecopsychological model]. Moscow: PI RAO; Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018. 304 p. (In Russ.).

 23. Shchukina M.A. Osobennosti razvitiya sub"ektnosti lichnosti v podrostkovom vozraste [Elektronnyi resurs] [Features of the development of personality subjectivity in adolescence]. Dis. ... kand. psikhol. nauk. Moscow: RGB, 2005. 171 p. (In Russ.).

 24. Panov V.I., Plaksina I.V. The Peculiarities Of The Agency Of Schoolchildren Of 7-8 And 8-10 Classes. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS Future Academy. DOI:10.15405/epsbs.2018.11.02.59ICPE2018.

 25. Bandura AToward a Psychology of Human Agency: Pathways and Reflections. Perspectives on Psychological Science, 2018. Vol. 13(2), pp. 130–136. DOI:10.1177/1745691617699280

 26. Martin J., Gillespie А.A. Neo-Meadian Approach to Human Agency: Relating the Social and the Psychological in the Ontogenesis of Perspective-Coordinating Persons. Integrative Psychological & Behavioral Science, 2010. Vol. 44, issue 3, pp. 252–272.

 27. Sugarman J., Martin J. Theorizing Relational Agency: Reactions to Comments. Journal of Constructivist Psychology, 2011. Vol. 24, issue 4, pp. 321–323.

Information About the Authors

Victor I. Panov, Doctor of Psychology, Member of the RAE, Professor, Chief of the Laboratory of Ecopsychology of Development and Psychodidactics, Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Corresponding Member of the International Academy of Pedagogical and Social Science, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3189-5455, e-mail: ecovip@mail.ru

Irina V. Plaksina, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov, Vladimir, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3344-4778, e-mail: irinaplx@mail.ru

Metrics

Views

Total: 580
Previous month: 26
Current month: 10

Downloads

Total: 175
Previous month: 4
Current month: 7