Research on Management Capacity Components of Heads of Territorial Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia

286

Abstract

The key objective of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is law enforcement within the country. Therefore, studying the problems of improving the professional development of managerial personnel in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia requires a thorough study. This article focuses on the psychological and educational basis of the process, which, in the authors' opinion, is one of the research priorities. Methods used: the California CPI personality questionnaire (a methodology adapted for working with senior personnel of the Internal Affairs bodies) which allows to identify the socio-psychological potential of an officer and his individual components - personality traits contributing to socially significant achievements [1]. It is important to note that the problem of managerial potential in the internal affairs bodies is still under development. Consequently, the topic of the study remains very relevant as well as not entirely worked out.

General Information

Keywords: psychological and managerial potential, components of psychological potential, individual psychological characteristics, personal qualities of a police officer, heads of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Journal rubric: Psychology of Professional Activity

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2020100101

For citation: Burtsev A.O., Dashko M.N., Efimkina N.V., Boykina E.E., Chirkina R.V. Research on Management Capacity Components of Heads of Territorial Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2020. Vol. 10, no. 1, pp. 1–17. DOI: 10.17759/psylaw.2020100101. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Burtsev A.O. Psikhologicheskie aspekty sovershenstvovaniya professional'nogo razvitiya upravlencheskikh kadrov (na primere ministerstva vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii [Psychological aspects of improving professional development of managerial personnel (on the example of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation] // Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied legal psychology]. 2017. no.3. pp. 69—75.
 2. Burtsev A.O., Efimkina N.V. Psikhologicheskie aspekty organizatsionno-shtatnykh izmenenii v sisteme organov vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii [Psychological aspects of organizational and staff changes in the system of internal Affairs bodies of the Russian Federation] // Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied legal psychology]. 2016. no.4. pp. 109—112.
 3. Vakhnina V.V. Psikhologicheskie osobennosti motivatsii lichnosti rukovoditelya organov vnutrennikh del. Diss. kand. psikhol. nauk. [Psychological features of motivation of the personality of the head of internal Affairs bodies. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 1999. 206 p.
 4. Vozzhenikova O.S., Petrova A.S. Psikhologicheskie problemy razvitiya upravlencheskoi kompetentsii rukovoditelei organov vnutrennikh del [Psychological problems of development of managerial competence of heads of internal Affairs bodies] // Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika [Legal science and law enforcement practice]. 2014. no.1 (27). pp. 140-146.
 5. Voronov N.A., Udalov F.E., Yagunova N.A. Upravlencheskii potentsial: retrospektivno-perspektivnyi analiz [Management capacity: a retrospective and prospective analysis] // Vestnik NGIEU [Herald of NHIEU]. 2017. no.3 (70). pp. 102—111.
 6. Zhukov I.A. Psikhologiya attestatsii rukovodyashchikh kadrov organov vnutrennikh del MVD Rossii: Kontseptsiya, printsipy, tekhnologii. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Psychology of certification of senior personnel of internal Affairs bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia: Concept, principles, technologies. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2004. 363 p.
 7. Denisenko V.V. Razmyshleniya o znachenii kadrovogo potentsiala dlya dostizheniya tselei reformirovaniya organov vnutrennikh del [Reflections on the importance of human resources for achieving the goals of reforming internal Affairs bodies] // Aktual'nye problemy administrativnogo i administrativno-protsessual'nogo prava: materialy Vseros. nauch.-prakt.konf.: v 3 ch. [Actual problems of administrative and administrative-procedural law: materials allros. science.- practice.Conf.: in 3 parts] / In Yu.E. Avrutina, A.I. Kaplunova (eds.). Moscow, 2017. pp. 13—21.
 8. Diagnostika i razvitie upravlencheskogo potentsiala rukovoditelya organa vnutrennikh del: ucheb.-metod. Posobie [Diagnostics and development of managerial potential of the head of the internal Affairs body: textbook.-method. The allowance] / In V.L. Kubyshko (eds.). Moscow: TsOKR MVD Rossii, 2006. 320 p.
 9. O neotlozhnykh merakh po korennomu uluchsheniyu raboty s lichnym sostavom v sisteme MVD Rossii: direktiva ministra vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii ot 19 iyunya 1996. no. 1. [About urgent measures for radical improvement of work with personnel in the system of the Ministry of internal Affairs of Russia: Directive of the Minister of internal Affairs of the Russian Federation of June 19, 1996 No. 1.] [Elektronnyi resurs]. http://www.consultant.ru/cons/ (Accessed: 23.09.2019).
 10. Kadnichanskaya E. Povyshenie kadrovogo professionalizma sistemy organov vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii [Increase of personnel professionalism of the system of internal Affairs bodies of the Russian Federation] // Vestnik fakul'teta yurisprudentsii i yuvenal'noi yustitsii [Bulletin of the faculty of jurisprudence and juvenile justice]. 2014. no.10. pp. 202-209.
 11. Kiseleva L.E. Razvitie liderskikh kachestv rukovoditelei gorraiorganov vnutrennikh del v protsesse professional'no-psikhologicheskoi podgotovki. Diss. kand. psikhol. nauk. [Development of leadership qualities of heads of city bodies of internal Affairs in the process of professional and psychological training. Ph. D. (Psychology) Thesis] Moscow, 2011. 297 p.
 12. Konev A.N., Pavlichenko N., Ulyanina O.A. Implementation of an integrated approach to training scientific and pedagogical staff at the Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018. Vol. 8, no. 3, pp. 60–82. doi:10.17759/psylaw.2018080305. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 13. Kotenev I.O., Portyagina N.Yu., Tyunis L.Yu. Organizatsiya psikhologicheskoi raboty s rezervom rukovodyashchikh kadrov organov vnutrennikh del [Organization of psychological work with the reserve of senior personnel of internal Affairs bodies] / In V.L. Kubyshko (eds.). Moscow: TsOKR MVD Rossii, 2007. 232 p.
 14. Kubyshko V., Kruk V., Noss I.N., Borodina T.I. Experimental validation of the model approach in professional psychological selection of law enforcement officers [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018. Vol. 8, no. 3, pp. 34–47. doi:10.17759/psylaw.2018080303. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 15. Kubyshko V., Kruk V., Fedotov A.Yu. Psychological training: lessons and prospects in the context of professional and personal development of a specialist [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018. Vol. 8, no. 4, pp. 219–235. doi:10.17759/psylaw.2018080419. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 16. Nikolaenko E.A. Kadrovyi potentsial organa vnutrennikh del kak vazhnyi resurs territorial'nogo organa MVD Rossii [Personnel potential of the internal Affairs body as an important resource of the territorial body of the Ministry of internal Affairs of Russia]// Problemy pravookhranitel'noi deyatel'nosti [Problems of law enforcement]. 2018. no.2. pp. 35-39.
 17. Ob utverzhdenii Polozheniya ob osnovakh organizatsii psikhologicheskoi raboty v organakh vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: prikaz MVD Rossii ot 2 sentyabrya 2013 no.660. [About the statement of Regulations on the bases of the organization of psychological work in internal Affairs bodies of the Russian Federation: order of the Ministry of internal Affairs of Russia of September 2, 2013 No. 660.] [Elektronnyi resurs] https://77.xnb1aew.xnp1ai/documents/ (Accessed: (17.09.2019)
 18. Ulyanina O.A. Psychological diagnostics in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2018. Vol. 8, no. 2, pp. 61–76. doi:10.17759/psylaw.2018080205. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 19. Shkola O.V. Kadrovyi potentsial organov vnutrennikh del kak strategicheskii resurs ekonomicheskoi bezopasnosti [Personnel potential of internal Affairs bodies as a strategic resource of economic security] // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia]. 2014. no.5. pp. 189-193.
 20. Kaliforniiskii psikhologicheskii oprosnik [California psychological questionnaire] [Elektronnyi resurs]. URL: http://psylab.info/Kaliforniiskii_psikhologicheskii_oprosnik/ (Accessed: 12.09.2019).

Information About the Authors

Anton O. Burtsev, PhD in Psychology, Head of the Department for the Study of Problems of Industrial Management of the Research Center,, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1279-5720, e-mail: burcev_anton@bk.ru

Mikhail N. Dashko, PhD in Psychology, Deputy Head of the Office of the Organization of Moral and Psychological Support, Department of Public Service and Personnel of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6761-5937, e-mail: m.n.dashko@gmail.com

Nadezhda V. Efimkina, PhD in Psychology, Senior Lecturer, Department of Legal Psychology, Educational and Scientific Complex of Performance Psychology, Moscow University of the MIA of Russia for them.V.J. Kikotya, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6384-4866, e-mail: e_n_v@inbox.ru

Ekaterina E. Boykina, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Legal Psychology and Law, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2707-3969, e-mail: katarinatapfer@gmail.com

Rimma V. Chirkina, PhD in Psychology, Docent, Head of the Department of Legal and Forensic Psychology and Law, Faculty of Legal and Forensic Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7040-7792, e-mail: rimmach@bk.ru

Metrics

Views

Total: 1005
Previous month: 19
Current month: 5

Downloads

Total: 286
Previous month: 9
Current month: 3