Relationship between Propensity to Victim Behavior and the Risks of Substance Use in Adolescents

265

Abstract

The work is aimed at studying the propensity of adolescents to victim behavior and the risks of substance use. The materials of an empirical study obtained on a sample of secondary school students (n=153, age 12-16 years, 44% were female) are presented. The study included two stages: the first –to identify the relationship between the predisposition to the use of surfactants by adolescents and the propensity to victim behavior, and the second –to identify differences in personal profiles that determine the predisposition to addictive behavior in adolescents with different levels of victimization. The methodology of the study the tendency to victimization behavior, psychodiagnostic questionnaire "Narcotic". It was found that an increase in the predisposition to the use of surfactants in adolescents with personality traits corresponding to antisocial and conformal profiles is accompanied by an increase in the risks of forming aggressive and autoaggressive types of victim behavior. The significance of the data obtained for improving psychoprophylactic measures aimed at both reducing the risks of using surfactants and preventing the formation of victim behavior in adolescents is noted.

General Information

Keywords: victim behavior, psychoactive substances, propensity to use, personal profile, adolescence

Journal rubric: Legal Psychology of Childhood

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2020100314

Acknowledgements. The authors are grateful V. G. Bulygina for assistance in conducting the research.

For citation: Grigoryeva A.A., Usova L.E. Relationship between Propensity to Victim Behavior and the Risks of Substance Use in Adolescents [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2020. Vol. 10, no. 3, pp. 211–223. DOI: 10.17759/psylaw.2020100314. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Andronnikova O.O. Psikhologicheskie faktory vozniknoveniya viktimnogo povedeniya podrostkov: Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk. [Psychological factors in the emergence of victim behavior in adolescents. Ph. D. (Psychology) Thesis] Novosibirsk, 2005. 16 p. (In Russ.).
 2. Andronnikova O.O. Vzaimosvyaz' perezhivaniya detstva s formirovaniem Ya-kontseptsii viktimnogo tipa [The relationship between childhood experience and the formation of the self-concept of the victim type]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya = The world of science, culture, education, 2014, no. 1, pp. 276–279. (In Russ.).
 3. Andronnikova O.O., Veterok E.V. Psikhologicheskoe blagopoluchie i zdorov'e kak aktual'naya potrebnost' sovremennogo cheloveka v ramkakh deviktimizatsii [Psychological well-being and health as an urgent need of a modern person within the framework of devictimization]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Kemerovo State University, 2016, no. 1, pp. 72-76. (In Russ.).
 4. Bashirova T.N. Tsennostnye orientatsii studentov so sklonnost'yu k viktimnosti [Value orientations of students with a tendency to victimization]. Kazanskii pedagogicheskii zhurnal = Kazan Pedagogical Journal, 2013, no. 5, pp. 6-8. (In Russ.).
 5. Grigor'eva A.A., Gavrichenkova A.A. Upotreblenie podrostkami psihoaktivnyh veshchestv pri raznyh vidah autoagressivnogo povedeniya [Adolescents ' use of psychoactive substances in various types of autoaggressive behavior]. Psihologiya i parvo = Psychology and law, 2020. Vol. 10, no.1, pp.116-122. URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2020/n1/112938_full.shtml (Accessed: 13.08.2020). DOI: 10.17759/psylaw.2020100110 (In Russ.).
 6. Evseev A.V., Radimushkina O.V. Kriminologicheskaya kharakteristika i tendentsii kriminal'noi viktimizatsii v Rossiiskoi Federatsii [Criminological characteristics and tendencies of criminal victimization in the Russian Federation]. Viktimologiya = Victimology, 2018, no. 1, pp. 13-24. (In Russ.).
 7. Levina N.A., Dubovitskaya M.G. Psikhologicheskaya profilaktika viktimnogo povedeniya podrostkov v usloviyakh, sodeistvuyushchikh razvitiyu lichnostnogo potentsiala [Psychological prevention of victim behavior in adolescents in conditions that contribute to the development of personal potential]. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy = Socio-economic phenomena and processes, 2013, no. 5, pp. 280-287.
 8. Mullakhmetova N.E. Sostoyanie op'yaneniya zhertvy prestupleniya: pravovye i viktimologicheskie aspekty [The state of intoxication of the victim of a crime: legal and victimological aspects]. Viktimologiya = Victimology, 2018, no. 1, pp. 58-64. (In Russ.).
 9. Musiichuk M.V., Yatsenko T.V. Viktimnost' kak faktor riska addiktivnogo povedeniya podrostkov na osnove vyyavleniya prediktorov zavisimostei [Victimism as a risk factor for addictive behavior in adolescents based on identifying predictors of addiction]. Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika = Society: sociology, psychology, pedagogy, 2020, no. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/viktimnost-kak-faktor-riska-addiktivnogo-povedeniya-podrostkov-na-osnove-vyyavleniya-prediktorov-zavisimostey (Accessed: 27.06.2020). DOI: 10.24158/spp.2020.1.5 (In Russ.).
 10. Rivman D.V. O nekotorykh ponyatiyakh kriminal'noi viktimologii [On some concepts of criminal victimology]. Viktimologicheskie problemy bor'by s prestupnost'yu. Sbornik nauchnykh trudov = Victimological problems of combating crime. Collection of scientific papers, Irkutsk: Irkutsk University publ., 1982, pp. 15-24. (In Russ.).
 11. Syrkin L.D., Lyapin A.S., Zuikova A.A., Safronov A.I. Ispol'zovanie metodiki «Psikhodiagnosticheskii oprosnik «Narkorisk» v sotsial'no-psikhologicheskom testirovanii v obrazovatel'nykh organizatsiyakh [Elektronnyi resurs] [Using the methodology "Psychodiagnostic questionnaire" Narkorisk "in socio-psychological testing in educational organizations]. Internet-zhurnal «Mir nauki» = Internet journal" World of Science ", 2016. Vol. 4, no. 1. URL:http://mir-nauki.com/PDF/20PSMN116.pdf (Accessed: 15.09.2020). (In Russ.).
 12. Fedorova N.N. Epidemiologicheskoe issledovanie vrednykh privychek u studencheskoi molodezhi [Elektronnyi resurs] [Epidemiological study of bad habits among student youth]. Internet-zhurnal « Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta» = Bulletin of the Astrakhan State Technical University, 2007, no. 1, pp. 200–202. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologicheskoe-issledovanie-vrednyh-privychek-u-studencheskoy-molodezhi. (Accessed: 27.06.2020). (In Russ.).
 13. Frank L.V. Viktimologiya i viktimnost': (Ob odnom novom napravlenii v teorii i praktike bor'by s prestupnost'yu): Uchebnoe posobie dlya studentov yuridicheskogo fakul'teta [Victimology and victimization: (On one new direction in the theory and practice of combating crime): A textbook for law students.]. In Mullaev M.M (ed.). Dushanbe, 1972, 113 p. (In Russ.).
 14. Yatsenko T.E. Psikhologicheskaya sushchnost' kategorii "Viktimnoe povedenie" s pozitsii sub"ektno-sredovogo podkhoda [he psychological essence of the category "Victim behavior" from the position of the subject-environmental approach]. Vestnik BarGU. Ser. Pedagogicheskie nauki. Psikhologicheskie nauki. Filologicheskie nauki = Pedagogical sciences. Psychological sciences. Philological sciences, 2019, no. 7, pp. 127-134. (In Russ.).
 15. Morgan R.E., Kena G. Criminal victimization, 2016 //Bureau of Justice Statistics. NCJ, 2017. Vol. 251150,  pp.1-36.
 16. Nasheeda A., Hassan, N.C., Hassan, S.A. Relationships between bullies, victims and mental health issues among adolescents. Maldives National Journal of Research, 2017, no. 5, pp. 23-44.
 17. Shannon R. Reviewing the Association between Early Attachment Style and Bystander Behavior in Instances of Bullying during Childhood and Adolescence. UC Merced Undergraduate Research Journal, 2018. Vol. 10, no. 2, pp.1-29.
 18. Shepherd J.P., Sutherland I., Newcombe R. G. Relations between alcohol, violence and victimization in adolescence. Journal of Adolescence, 2006, Vol. 29, no. 4, pp. 539-553. DOI: 10.1016/j.adolescence.2006.06.005
 19. Thompson M.P. et al. Longitudinal associations between problem alcohol use and violent victimization in a national sample of adolescents. Journal of Adolescent Health, 2008, Vol. 42, no. 1, pp. 21-27. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2007.07.003

Information About the Authors

Alexandrina A. Grigoryeva, PhD in Psychology, Senior Researcher of the Department of Preventive Care in Narcology, Scientific Research Institute of Narcology filial of Federal State Budgetary Institution «V. Serbsky National Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5204-4887, e-mail: alexandrina_gr@mail.ru

Lubov E. Usova, Research assistent, Scientific Research Institute of Narcology filial of Federal State Budgetary Institution «V. Serbsky National Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4478-2927, e-mail: lubovusova24@gmail.com

Metrics

Views

Total: 1186
Previous month: 18
Current month: 18

Downloads

Total: 265
Previous month: 4
Current month: 3