Social Frustration, Resilience and Psychological Security of Internal Affairs Officers

330

Abstract

The article shows the results of an empirical research of the social frustration, resilience and psychological security of internal affairs officers. We suppose that officers with low or high levels of social frustration differ in the values of psychological security of their personalities and their resilience. The study results showed differences in social frustration in groups of subjects with high and low levels of psychological security of personality. Correlation analysis revealed reliable negative relationship between the social frustration, resilience and fundamental convictions of the officers of the Ministry of Internal Affairs. On the whole, one can conclude that officers with high levels of psychological security of personality are notable for lowered social frustration and increased resilience. Therefore, an increased level of social frustration can lower the resilience and pose a threat to the psychological security of personality of internal affairs officers.

General Information

Keywords: professional performance of internal affairs officers, resilience, psychological security of personality, security criteria, social frustration

Journal rubric: Psychology of Professional Activity

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110109

For citation: Akhmadeeva E.V., Galyautdinova S.I. Social Frustration, Resilience and Psychological Security of Internal Affairs Officers [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2021. Vol. 11, no. 1, pp. 106–120. DOI: 10.17759/psylaw.2021110109. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Baeva I.A. Psikhologicheskaya bezopasnost' v obrazovanii: Monografiya. Saint-Peterburg: Izdatel'stvo «SOYuZ», 2002. 271 р.
 2. Bogomaz S.A., Balanev D.Yu. Zhiznestoikost' kak komponent innovatsionnogo potentsiala cheloveka // Sibirskii psikhologicheskii zhurnal=Sibir Psychological journal, 2009, рр. 23-28.
 3. Bogomaz S.A., Gladkikh A.G. Psikhologicheskaya bezopasnost' lichnosti i ee izmerenie s pomoshch'yu shkaly bazisnykh ubezhdenii // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta=Tomsk State University Journal. 2009, no. 318, рр. 191-194.
 4. Vasserman L.I., Iovlev B.V., Berebin M.A. Metodika dlya psikhologicheskoi diagnostiki urovnya sotsial'noi frustrirovannosti i ee prakticheskoe primenenie. Metodicheskie rekomendatsii. NIPNI im. Bekhtereva, 2004. 28 р.
 5. Galyautdinova S.I., Akhmadeeva E.V. Lichnostnye osobennosti i ee psikhologicheskaya bezopasnost' //Doklady Bashkirskogo universiteta=Bashkir State University Reports, 2019. Vyp. 4, no. 3, рр. 254-368.
 6. Dzhaner'yan S.T., Gvozdeva D.I., Astaf'eva I.N. Osobennosti sotsial'noi frustrirovannosti lichnosti studentov vuza i rabotayushchikh molodykh lyudei URL: https://publikacia.net/archive/uploads/pages/2015_8_2/43.pdf.
 7. Dontsov A.I., Zinchenko Yu.P., Zotova O.Yu., Perelygina E.B. Psikhologiya bezopasnosti. Moscow: Yurait, 2018. 276 р.
 8. Kalyagin Yu.S., Filonov L.B. Problemy sotsial'noi pertseptsii v professional'noi deyatel'nosti sotrudnikov pravookhranitel'nykh organov [Elektronnyi resurs] // Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya=Psychological-Educational Studies. 2011. no. 3. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47075.shtml (Accessed: 07.07.2019).
 9. Lisova O.E. Psikhologicheskie osobennosti lichnosti sotrudnikov MVD Rossii, vypolnyayushchikh razlichnye sotsial'no-professional'nye funktsii // Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo, 2011, no. 24, рр. 960-965.
 10. Leont'ev D.A., Rasskazova E.I. Test zhiznestoikosti. Moscow: Smysl, 2006. 63 р.
 11. Mikhailov L.A., Solomin V.P., Malikova T.V., Shatrovoi O.V. Psikhologicheskaya bezopasnost'. Moscow: «Drofa», 2008. 292 р.
 12. Padun M.A., Kotel'nikova A.V. Modifikatsiya metodiki issledovaniya bazisnykh ubezhdenii lichnosti R. Yanoff-Bul'man // Psikhologicheskii zhurnal=Psychological Journal, 2008. T. 29, no. 4, рр. 98—106.
 13. Ryabova M.G. Faktory psikhologicheskoi bezopasnosti lichnosti v ekstremal'nykh situatsiyakh //Vestnik Udmurtskogo universiteta=Udmurt State University Journal. 2016. T. 26, vyp. 4, рр. 94-99.
 14. Tillikh P. Izbrannoe: Muzhestvo byt'. Moscow: «Yurist», 1995. 479 р.

Information About the Authors

Elena V. Akhmadeeva, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of General Psychology of the Higher School of Psychology and Pedagogy of the Institute of Humanities and Social Sciences, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ufa University of Science and Technology», Ufa, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4159-0401, e-mail: elena-ram@yandex.ru

Svetlana I. Galyautdinova, PhD in Psychology, docent, Head of the Department of General Psychology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir State University», Ufa, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8304-6431, e-mail: lanagal@bk.ru

Metrics

Views

Total: 1065
Previous month: 31
Current month: 11

Downloads

Total: 330
Previous month: 9
Current month: 4