Territorial Self-Determination of Magadan Students at Different Stages of Education in the University

147

Abstract

Objectives. Determination of dynamics of correlation of territorial self-determination of the person with coping and value-semantic mechanisms of regulation of social behavior in students. Background. In social-psychological studies of migration, the concept of territorial self-determination is practically not used, although it may be productive for systematizing existing research in the field of social psychology of migration, social psychology of personality and development, and setting new hypotheses. The article deals with the problem of territorial self-determination at different stages of personal development. Study design. We studied the difference between the correlation of migration intentions and attitudes with life orientations and coping in students of 1st and 5th years: we used the R-Spearman rank correlation coefficient, the U-Mann-Whitney criterion, and the φ*-Fisher angular transformation criterion. Participants. 59 first-year students and 87 fifth-year students of North-Eastern state University (Magadan), a total of 146 people. Measurements. Questionnaire for studying migration intentions, author’s scale of migration attitudes, test of life orientations by D.A. Leontiev, questionnaire of coping with stress COPE in adaptation by T.O. Gordeeva, etc. Results. It is established that as the University studies, the place of migration intentions and attitudes changes in the system of regulators of social behavior of the person. For first-year students, the correlation of migration intentions and attitudes with life orientations are more typical; they act as dispositions of the highest level, on the scale of the life path. Fifth-year students are more likely to associate migration intentions and attitudes with coping strategies, and they become regulators of behavior on the scale of activities. Conclusions. Migration intentions and attitudes can act as regulators of social behavior of a person at different levels, depending on the scale of the individual’s activity at this stage of its development and depending on the tasks solved by the person.

General Information

Keywords: territorial self-determination, territorial identity, mechanisms for the regulation of social behavior, migration intentions, migration attitudes, coping strategies, meaningful orientations

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110413

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 20-013-00579.

Acknowledgements. The author thanks I.Yu. Kuznetsov for his contribution to the theoretical understanding of the research results.

For citation: Kuznetsova S.A. Territorial Self-Determination of Magadan Students at Different Stages of Education in the University. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 4, pp. 182–197. DOI: 10.17759/sps.2020110413. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 

1.        Belinskaya E.P. Sovladanie kak sotsial’no-psikhologicheskaya problema [Elektronnyi resurs] [Coping as social-cultural problem]. Psikhologicheskie Issledovaniya = Psychological Studies, 2009. Vol. 1, no. 3. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2009n1-3/54-belinskaya3.html (Accessed 03.03.2018). (In Russ.).

2.        Bityutskaya E.V. Sovremennye podkhody k izucheniyu sovladaniya s trudnymi zhiznennymi situatsiyami [Modern approaches to the research of coping with the difficult life situations]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya = The Moscow University Herald. Series 14. Psychology, 2011, no. 1, pp. 100—111. (In Russ.).

3.        Bozhovich L.I. Problemy formirovaniya lichnosti: Izbrannye psikhologicheskie trudy [Problems of personality formation: Selected psychological works]. Moscow: Publ. Psikhologo-sotsial’nyi institut; Voronezh: Publ. NPO “Modek”, 2001. 352 p. (In Russ.).

4.        Vasilyuk F.E. Zhiznennyi mir i krizis: tipologicheskii analiz kriticheskikh situatsii [Life World and Crisis: Typological Analysis of Critical Situations]. Psikhologicheskii zhurnal = Psychological Journal, 1995. Vol. 16, no. 3, pp. 90—101. (In Russ.).

5.        Garanyan N.G., Ivanov P.A. Aprobatsiya oprosnika koping-strategii (COPE) [Validation of the Coping Strategies Questionnaire COPE]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2010, no. 1, pp. 82—93. (In Russ.).

6.        Golubeva N.A., Konchalovskaya M.M. Territorial’naya identichnost’ i tsennostnye orientatsii kak faktory strukturirovaniya sotsial’nogo prostranstva [Elektronnyi resurs] [Territorial identity and values as factors of structuring social space]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological Studies, 2013. Vol. 6, no. 32. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n32/909- golubeva32.html (Accessed 03.03.2018). (In Russ.).

7.        Gordeeva T.O., Osin E.N., Rasskazova E.A., Sychev O.A., Shevyakhova V.Yu. Diagnostika koping-strategii: adaptatsiya oprosnika COPE [Diagnosis of coping strategies: adaptation of the COPE questionnaire]. Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya v sovremennom rossiiskom obshchestve = Psychology of stress and coping behavior in modern Russian society. Kostroma, 2010. Vol. 2, pp. 195—197. (In Russ.).

8.        Karpinskii K.V. Identifikatsionnaya funktsiya smysla zhizni [Elektronnyi resurs] [The Identity-forming function of meaning in life]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological Studies, 2017. Vol. 10, no. 55, p. 2. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n55/1473- karpinki55.html (Accessed 03.03.2018). (In Russ.).

9.        Kryukova T.L. Psikhologiya sovladayushchego povedeniya v raznye periody zhizni. Avtoref. diss. dokt. psikhol. nauk. [Psychology of coping behavior in different periods of life. Dr. Sci. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2005. 50 p. (In Russ.).

10.    Kuznetsov I.Yu., Kuznetsova S.A. Samoopredelenie lichnosti na zhiznennom puti [Self-determination of the person on the life path]. Magadan: Publ. Kordis, 2003. 216 p. (In Russ.).

11.    Kuznetsova S.A. Migratsionnye ustanovki kak predmet sotsial’no-psikhologicheskikh issledovanii [Migration Attitudes as the Subject of Social Psychological Research]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2013, no. 4, pp. 34—46. (In Russ.).

12.    Kuznetsova S.A., Kuznetsov I.U., Feschenko A.V. Razrabotka shkaly migratsionnykh ustanovok lichnosti [Working out Migratory Attitudes Scale of Personality]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psikhologiya i pedagogika = RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2014, no. 1, pp. 83—90. (In Russ.).

13.    Kuznetsova S.A., Strelkov Yu.K. Prostranstvenno-vremennoe strukturirovanie zhiznennogo puti severyan [Northerners’ way of life space-temporal structuring]. Mir psikhologii = World of psychology, 2015. Vol. 4, no. 84, pp. 156—167. (In Russ.).

14.    Leontyev D.A. Test smyslozhiznennykh oriyentatsii (SZhO) [Life-Meaning Orientation Test (LSS)]. 2-e izd. Moscow: Smysl, 2000. 18 p. (In Russ.).

15.    Leont’ev D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real’nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of the semantic reality]. Moscow: Publ. Smysl, 2007. 512 p. (In Russ.).

16.    Nartova-Bochaver S.K. Coping-behavior v sisteme ponyatii psikhologii lichnosti [Coping-behavior in the system of concepts of the psychology of personality]. Psikhologicheskii zhurnal = Psychological Journal, 1997. Vol. 18, no. 5, pp. 20—29. (In Russ.).

17.    Radina N.K. Gorod v prostranstve i vremeni: problemy territorial’noi identichnosti v kontekste sotsial’no-ekonomicheskikh izmenenii [City in space and time: the problems of territorial identity in the context of socio-economic changes]. Nizhnii Novgorod: Publ. DEKOM, 2015. 344 p. (In Russ.).

18.    Rasskazova E.I., Gordeeva T.O. Koping-strategii v psikhologii stressa: podkhody, metody i perspektivy [Elektronnyi resurs] [Coping strategies in the psychology of stress: approaches, methods, perspectives]. Psikhologicheskie Issledovaniya = Psychological Studies, 2011. Vol. 3, no. 17. Available at: http://psystudy.ru (Accessed 07.03.2018). (In Russ.).

19.    Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., Osin E.N. Koping-strategii v strukture deyatel’nosti i samoregulyatsii: psikhometricheskie kharakteristiki i vozmozhnosti primeneniya metodiki COPE [Coping Strategies in the Structure of Activity and SelfRegulation: Psychometric Properties and Applications of the COPE Inventory]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology the Journal of the Higher School of the Economics, 2013. Vol. 10, no. 1, pp. 82—118. (In Russ.).

20.    Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial’nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya [Self-regulation and prediction of social behavior of the individual: Dispositional concept]. 2-e rasshirennoe izd. Moscow: Publ. TsSPiM, 2013. 376 p. (In Russ.).

21.    Samoshkina I.S. Territorial’naya identichnost’ kak sotsial’no-psikhologicheskii fenomen. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. [Territorial identity as a socio-psychological phenomenon. PhD (Psychology) Thesis]. Moscow, 2008. 29 p. (In Russ.).

22.    Smirnova N.A. Regional’naya identichnost’ v usloviyakh sovremennogo rossiiskogo obshchestva. Avtoref. diss. kand. sotsiol. nauk. [Regional identity in the context of modern Russian society. PhD (Sociology) Thesis]. Volgograd, 2004. 27 p. (In Russ.).

23.    Tolstykh N.N. Khronotop sovremennogo rossiiskogo goroda. Retsenziya na monografiyu N.K. Radinoi «Gorod v prostranstve i vremeni: problemy territorial’noi identichnosti v kontekste sotsial’no-ekonomicheskikh izmenenii» [Chronotope of the modern Russian city. Review of the monography of N.K. Radina “The city over space and time: the problem of the territorial identity in the context of socio-economic change”. Nizhnii Novgorod: Publ. DEKOM, 2015. 344 p.]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2016. Vol. 7, no. 4, pp. 147— 152. DOI:10.17759/sps.2016070410 (In Russ.).

24.    Shapiro I.V. Pravo na territorial’noe samoopredelenie kak element konstitutsionnogo statusa cheloveka i grazhdanina v Rossiiskoi Federatsii. Avtoref. diss. kand. yuridich. nauk. [The right to territorial self-determination as an element of the constitutional status of a person and citizen in the Russian Federation. PhD (legal science) Thesis]. Rostov-na-Donu, 2008. 29 p. (In Russ.).

25.    Shmatko N.A., Kachanov Yu.L. Territorial’naya identichnost’ kak predmet sotsiologicheskogo issledovaniya [Territorial identity as a subject of sociological research]. Sotsiologicheskie Issledovaniia = Sociological Studies, 1998, no. 4, pp. 94—98. (In Russ.).

26.    Khachaturova M.R. Sovladayushchii repertuar lichnosti: obzor zarubezhnykh issledovanii [Coping Repertoire of Personality: A Review]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology. Journal of the Higher School of the Economics, 2013. Vol. 10, no. 3, pp. 160—169. (In Russ.).

27.    Lasarus R., Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Publ. Springer, 1984. 456 p.

28.    Lazarus R.S., Folkman S. Manual for Ways of Coping Questionnaire. Palo Alto, CA: Publ. Consulting Psychologists Press, 1988. 33 p.

29.    Zanna M.P. and Rempel J.K. Attitudes: A New Look at an Old Concept. In Bar-Tal D. and Kruglanski A.W. (eds.). The Social Psychology of Knowledge. UK, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 315—334.

Information About the Authors

Snezhana A. Kuznetsova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Psychotherapy and Psychological Counseling, «Moscow Institute of psychoanalysis», Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2327-9775, e-mail: snejana.mgdn@mail.ru

Metrics

Views

Total: 319
Previous month: 4
Current month: 4

Downloads

Total: 147
Previous month: 2
Current month: 7