Trends in the Study of Attitudes to Appearance from the Point of View of Applied Social Psychology

420

Abstract

Objective. The review article aims to consider from the point of view of applied social psychology the phenomenon of perception, evaluation, self-esteem, concern, satisfaction with the appearance, perfectionist attitude to it and to highlight trends, directions of their study. Background. Applied and practical importance of the psychology of the appearance predetermined the accumulation of a huge amount of empirical data and the development of a number of theoretical directions. The current comparison of trends in the development of domestic and foreign psychology of the appearance, the search for directions uniting them. The article consists of three subsections, taking into account the components of the appearance, the dynamics of the attitude to appearance in accordance with the context of interaction andolfactory determinism. Methodology. An interdisciplinary approach; review and analysis of trends in the study of attitudes to appearance. Conclusions. The interdisciplinary status of the external appearance determines a wide range of research areas. The trend of studying individual components of the appearance of their perception, evaluation, self-assessment, influence on concern, satisfaction with the appearance prevails. In domestic research, the development of trends that have developed in the world psychology is carried out. Modern trends are the consideration of a holistic external appearance in different contexts of interaction, the systematization and modeling of a set of factors that determine the attitude to appearance, and its study taking into account the tasks of applied psychology.

General Information

Keywords: social psychology, trends, research directions, applied psychology, interaction contexts, appearance, attitude to appearance, determinants, olfactory model, life satisfaction

Journal rubric: Theoretical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120309

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 20-113-50411 (Expansion).

For citation: Labunskaya V.A. Trends in the Study of Attitudes to Appearance from the Point of View of Applied Social Psychology . Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 3, pp. 128–150. DOI: 10.17759/sps.2021120309. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Artemtseva N.G., Kostrigin A.A. Osobennosti vospriyatiya psikhologicheskikh kharakteristik cheloveka po ego vneshnemu obliku [Features of perception of psychological characteristics of a person by his appearance]. Chelovek. Iskusstvo. Vselennaya = Man. art. Universe, 2019, no 1, pp. 14— 29. (In Russ.).
 2. Barabanshchikov V.A., Nosulenko V.N. Sistemnost’. Vospriyatie. Obshchenie [Consistency. Perception. Communication]. Moscow: Publ. Institute Psychology RAS, 2004. 480 p. (In Russ.).
 3. Barabanshchikov V.A. Ekspressii litsa i ikh vospriyatie [Facial expressions and perceptions]. Moscow: Publ. Institute Psychology RAS, 2012. 352 p. (In Russ.).
 4. Barabanshchikov V.A., Korol’kova O.A. Vospriyatie ekspressii «zhivogo» litsa [Perception of “Live” Facial Expressions]. Eksperimental’naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2020. Vol. 13, no. 3, pp. 55—73. DOI:10.17759/exppsy.2020130305 (In Russ.).
 5. Bodalev A.A. Vospriyatie i ponimanie cheloveka chelovekom [Perception and understanding of a person by man]. Moscow: publ. MSU, 1982. 200 p. (In Russ.).
 6. Burakova M.V. Interpretatsiya maskulinnosti-femininnosti vneshnego oblika zhenshchiny (na primere pricheski) [Interpretation of masculinity-feminity of the appearance of a woman (on the example of hairstyles)]. Avtopef. diss. kand. psikhol. nauk. [PhD (Psychology) Thesis]. Rostov-na- Donu: Publ. RSU, 2000. 19 p. (In Russ.).
 7. Erokhina E.A., Filippova E.V. Obraz tela i otnoshenie k svoemu telu u podrostkov: semeinyei i sotsio-kul’turnye factory vliyaniya (po materialam zarubezhnykh issledovanii) [Elektronnyi resurs] [Body image and attitude to the body in adolescents: family and sociocultural influences (according to the materials of foreign studies)]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Modern foreign psychology, 2019. Vol. 8, no 4, pp. 57—68. DOI:10.17759/jmfp.2019080406 (In Russ.).
 8. Zhurnal «Teoriya mody: odezhda, telo, kul’tura» [Elektronnyi resurs] [Journal «Fashion Theory: Clothing, Body, Culture»]. Moscow: Publ. New Literary Review, 2006—2021. URL: https://www. elibrary.ru/title_about.asp?id=33688 (Accessed 21.06.2021). (In Russ.).
 9. Ivanova L.A., Vladimirova D.D. Tatuirovka. Psikhologicheskii analiz [Tattoo. Psychological Analysis]. Gorizonty gumanitarnogo znaniya = Horizons of Humanitarian Knowledge, 2020, no 2, pp. 88—102. DOI:10.17805/ggz.2020.2.6 (In Russ.).
 10. Kaminskaya N.A., Ailamazyan A.M. Issledovaniya obraza fizicheskogo «Ya» v razlichnykh psikhologicheskikh shkolakh [Studies of the image of the physical “I” in various psychological schools]. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal = National Psychological Journal, 2015. Vol. 3, pp. 45—55. DOI:10.11621/npj.2015.0305 (In Russ.).
 11. Kiloshenko M.I. Psikhologiya mody. Uchebnoe posobie [The psychology of fashion. Tutorial]. Saint Petersburg: «Piter» publ., 2014. 560 p. (In Russ.).
 12. Kornilova T.V. Osnovnye trendy v razvitii metodov psikhologicheskikh issledovanii [Major trends in the development of psychological research methods]. Eksperimental’naya psikhologiya v Rossii: traditsii i perspektivy = Experimental psychology in Russia: traditions and perspective. Moscow: Publ. Institute Psychology RAS, 2010, pp. 42—46. (In Russ.).
 13. Labunskaya V.A., Serikov G.V. Teoreticheskie osnovy i metodicheskie podkhody k izucheniyu fenomena «tsennost’ vneshnego oblika» [Theoretical foundations and methodological approaches to the study of the phenomenon the «Value of appearance»]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2018. Vol. 9, no. 3, pp. 91—103. DOI:10.17759/sps.2018090310 (In Russ.).
 14. Lantsburg M.E. Roditel’stvo v sovremennom mire — novye trend [Elektronnyi resurs] [Parenting in today’s world — new trends]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Modern Foreign Psychology, 2016. Vol. 5, no. 2, pp. 62—66. DOI:10.17759/jmfp.2016050208 (In Russ.).
 15. Litso cheloveka v kontekstakh prirody, tekhnologii i kul’tury [The face of man in the contexts of nature, technology and culture]. In Ananyeva K.I., Barabanshchikov V.A. (eds.). Moscow: Publ. Kogito-Center, 2020. 430 p. (In Russ.).
 16. Litso cheloveka v nauke, iskusstve i praktike [The face of man in science, art and practice]. In Ananyeva K.I., Barabanshchikov V.A, Demidov A.A. (eds). Moscow: Publ. Kogito-Center, 2014. 694 p. (In Russ.).
 17. Litso cheloveka v prostranstve obshcheniya [A person’s face in the space of communication]. In Ananyeva K.I., Barabanshhikov V.A., Demidov A.A. (eds). Moscow: Publ. Moscow Institute of Psychoanalysis, Kogito-Center, 2016. 430 p. (In Russ.).
 18. Litso cheloveka kak sredstvo obshcheniya [Elektronnyi resurs] [A person’s face as a means of communication]. In Barabanshchikov V.A., Demidov A.A., Diveev D.A. (eds). Moscow: Publ. Kogito-Center, 2012. 348 p. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21555709&selid=38192423 (Accessed: 23.01.2021). ((In Russ.).
 19. Litso cheloveka: poznanie, obshchenie, deyatel’nost’ [Elektronnyi resurs] [Human face: cognition, communication, activity]. In Ananyeva K.I., Barabanshchikov V.A., Demidov A.A. (eds). Moscow: Publ. Institute of Psychoanalysis, 2019. 568 p. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=41491689 (Accessed: 23.01.2021). (In Russ.).
 20. Pavlova N.V., Filippova E.V. Vzaimosvyaz’ pishchevogo povedeniya i formirovaniya obraza tela u detei i podrostkov v kontekste detsko-roditel’skikh otnoshenii [Elektronnyi resurs] [The relationship of eating behavior and body image formation in children and adolescents in the context of child-parent relations]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Modern foreign psychology. 2020. Vol. 9, no 4, pp. 32—44. DOI:10.17759/jmfp.2020090403 (In Russ.).
 21. Sestry Soriny Istoki imidzha ili odezhda zhenshchiny v azbuke obshcheniya [The origins of a woman’s image or clothing in the alphabet of communication]. Moscow: Publ. Gnom and D, 2012. 192 p. (In Russ.).
 22. Sotsial’naya psikhologiya vneshnego oblika: teoreticheskie podkhody i empiricheskie issledovaniya. Kollektivnaya monografiya [Social Psychology of Appearance: Theoretical Approaches and Empirical Research. Collective Monograph]. In Labunskaya V.A., Serikov G.V., Shkurko T.A. (eds). Rostov on Don: publ. Mini-Tajp, 2019. 445 p. (In Russ.).
 23. Tolstykh N.N. Sotsial’naya psikhologiya razvitiya: integratsiya idei L.S. Vygotskogo i A.V. Petrovskogo [Social Psychology of Development: Integration of ideas of L.S. Vygotsky and A.V. Petrovsky]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural and Historical Psychology, 2020. Vol. 16, no 1, pp. 25—34. DOI:10.17759/chp.2020160103 (In Russ.).
 24. Khoroshilov D.A. Psikhologiya sotsial’nogo poznaniya v zerkalakh «kognitivnykh revolyutsii» [Psychology of social cognition in the mirrors of “cognitive revolutions”]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social psychology and society, 2017. Vol. 8, no 4, pp. 55—71. DOI:10.17759/ sps.2017080405 (In Russ.).
 25. Shalygina O.V., Kholmogorova A.B. «Telotsentrirovannost’» sovremennoi kul’tury i ee posledstviya dlya psikhicheskogo zdorov’ya detei, podrostkov i molodeyii [The body-centeredness” of modern culture and its implications for the mental health of children, adolescents and young people]. Konsul’tativnaja psihologija I psihoterapija = Advisory Psychology and Psychotherapy, 2015, no 4(88), pp. 36—68. (In Russ.).
 26. Allen M., Walter E.E. Personality and body image: A systematic review. Body Image, 2016. Vol. 19, Dec., рр. 79—88.
 27. Alleva J.M., Tylka T.L. Body functionality: A review of the literature. Body Image, 2021. Vol. 36, рр. 149—171. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.11.006
 28. Austen E., Greenaway K.H., Griffiths S. Differences in weight stigma between gay, bisexual, and heterosexual men. Body Image, 2020. Vol. 35, рр. 30—40. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.08.002
 29. Bale C., Archer J. Self-perceived attractiveness, romantic desirability and self-esteem: a mating sociometer perspective. Evol Psychol., 2013, Jan 26. Vol. 11(1), pp. 68—84.
 30. Body image: psychological predictors, social influences and gender differences. In Doiron A. (eds). New York: Nova Science, 2020. 202 p.
 31. Bokek-Cohen Ya’arit, Davidowitz N. Beauty in the Classroom: Are Students Influenced by Professors’ Appearance? [Elektronnyi resurs]. The Lookstein Center Bar Ilan University. URL: https://www.lookstein.org/blog/journal/beauty-classroom-students-influenced-professors-appearance (Accessed 06.11.2020).
 32. Carels R.A., Mille J.C., Hlavka R. et al. Associations between husbands’ weight bias and related concerns and husbands’ and wives’ psychological and relationship outcomes. Body Image, 2020. Vol. 35, рр. 11—21. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.07.008
 33. Curll S.L., Brown P.M. Weight stigma and psychological distress: A moderated mediation model of social identification and internalised bias. Body Image, 2020. Vol. 35, рр. 207—216. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.09.006
 34. Daniels E.A., Zurbriggen L., Ward L.M. Becoming an object: A review of self-objectification in girls. Body Image, 2020. Vol. 33, рр. 278—299. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.02.016
 35. Di Domenico S.I., Quitasol M.N., Fournier M.A. Ratings of Conscientiousness from Physical Appearance Predict Undergraduate Academic Performance. Journal of Nonverbal Behavior, 2015. Dec. Vol. 39. Issue 4, pp. 339—353. DOI:10.1007/s10919-015-0213-9
 36. Dijk C., Fischer A.H., Morina N. et al. Effects of Social Anxiety on Emotional Mimicry and Contagion: Feeling Negative, but Smiling Politely. Journal Nonverbal Behavior, 2018. Vol. 42, рр. 81—99. DOI:10.1177/2041669520958033
 37. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. In Cash T. (eds). Academic Press, 2012. 938 p. DOI:10.1016/C2010-1-66177-9
 38. Flykt A., Hörlin T., Linder F. et al. Exploring Emotion Recognition and the Understanding of Others’ Unspoken Thoughts and Feelings when Narrating Self — Experienced Emotional Events. Journal Nonverbal Behavior, 2021. Vol. 45, pp. 67—81. DOI:10.1007/s10919-020-00340-4
 39. Gonzalez T.A., Burrissobert P.R., Weidmann R. et. al. Committing to a romantic partner: Does attractiveness matter? A dyadic approach. Personality and Individual Differences, 2021. Vol. 176, July, p. 10765. DOI:10.1016/j.paid.2021.110765
 40. Gordon C.S., Rodgers R.F., Slater A. et. al. A cluster randomized controlled trial of the SoMe social media literacy body image and wellbeing program for adolescent boys and girls: Study protocol. Body Image, 2020. Vol. 33, pp. 27—37. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.02.003
 41. Gordon R.A., Crosnoe R., Wang Xue. Рhysical attractiveness and the accumulation of social and human capital in adolescence and young adulthood: assets and distractions. Monogr Soc Res Child Dev., 2013. Dec. Vol. 78(6), pp. 1—137. DOI:10.1002/mono.12060
 42. Guests E., Costa B., Williamson H., Meyrick J. et. al. The effectiveness of interventions aiming to promote positive body image in adults: A systematic review. Body Image, 2019. Vol. 30, pp. 10— 25. DOI:10.1016/j.bodyim.2019.04.002
 43. Hall J.A., Horgan T.G., Murphy N.A. Nonverbal Communication. Annu Rev. Psychol, 2019. Jan .Vol. 4;70, pp. 271—294. DOI:10.1146/annurev-psych-010418-103145
 44. Heather R.J. If You Are Attractive and You Know It, Please Apply: Appearance-Based Discrimination and Employers’. Discretion, 200842 Val. U. L. Rev. 629. URL: https://scholar.valpo. edu/vulr/vol42/iss2/6 (Accessed 29.01.2021).
 45. Jewett L.R., Gumuchian S.T., Thombs B.D. Factors associated with negative observer responses towards individuals with visible differences: A scoping review. Body Image, 2018. Vol. 25, pp.103— 132. DOI:10.1016/j.bodyim.2018.02.007
 46. Jones A.L., Batres C., Porcheron A. et al. Positive facial affect looks healthy. Visual Cognition, 2018. Vol. 26. Issue 1, pp. 1—12. DOI:10.1080/13506285.2017.1369202
 47. Kraus M.W., Chen T.-W.D. A winning smile? Smile intensity, physical dominance, and fighter performance. Emotion, 2013. Vol. 13(2), pp. 270—279. DOI:10.1037/a0030745”: 10.1037/a0030745
 48. Lowman G.H. The Influence of Job Candidates’ Physical Appearance on Interview Evaluations. A Prototype Matching Model. Journal of Personnel Psychology, 2019. Vol. 18, pp. 55—70. DOI:10.1027/1866-5888/a000223
 49. Malloy T.E., Di Pietro C., De Simone B. et. al. Facial attractiveness, social status, and face recognition. Visual Cognition, 2021. Vol. 29. Issue 3, pp. 158—179. DOI:10.1080/13506285.2021.1 884630
 50. Marson St.M., Hessmiller J.M. The Dark Side of Being Pretty. Journal of Sociology and Social Work, 2016. Vol. 4, no. 1, pp. 58—67. DOI:10.15640/jssw.v4n1a8
 51. McComb S.E., Mills J.S. A systematic review on the effects of media disclaimers on young women’s body image and mood. Body Image, 2020 Vol. 32, pp. 34—52. DOI:10.1016/j.bodyim.2019.10.010
 52. McNulty J.K., Neff L.A., Karney B.R. Beyond initial attraction: physical attractiveness in newlywed marriage. Journal Fam Psychol., 2008. Vol. 22(1), pp. 135—143. DOI:10.1037/0893- 3200.22.1.135
 53. Noser A., Zeigler-Hill V. Investing in the ideal: Does objectified body consciousness mediate the association between appearance contingent self-worth and appearance self-esteem in women? Body Image, 2014. Vol. 11. Issue 2. March, рр. 119—125. DOI:10.1016/j.bodyim.2013.11.006
 54. Olson K.L., Lillis J., Panza E. et. al. Body shape concerns across racial and ethnic groups among adults in the United States: More similarities than differences. Body Image, 2020. Vol. 35, pp. 108— 113. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.08.013
 55. Oxford Handbook of the Psychology of Appearance. In Rumsey N., Harcourt D. (eds). New York, NY, US: Oxford University Press, 2014. 717 р. DOI:10.1093/ oxfordhb/9780199580521.001.0001
 56. Pietrabissa G., Gullo S., Aimé A., Mellor D. at al. Measuring perfectionism, impulsivity, self-esteem and social anxiety: Cross-national study in emerging adults from eight countries. Body Image, 2020. Vol. 35, pp. 265—278.
 57. Plusquellec P., Denault V. The 1000 Most Cited Papers on Visible Nonverbal Behavior: A Bibliometric Analysis. Journal of Nonverbal Behavior, 2018. Vol. 42, pp. 347—377. DOI:10.1007/ s10919-018-0280-9
 58. Rachel F.R., Tyszkiewicz M., Markey Ch. et al. Psychometric properties of measures of sociocultural influence and internalization of appearance ideals across eight countries. Body Image, 2020. Vol. 35, pp. 300—315. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.09.016
 59. Rogers C.B., Webb J.B., Jafari N. A systematic review of the roles of body image flexibility as correlate, moderator, mediator, and in intervention science (2011-2018). Body Image, 2018. Vol. 27, pp. 43—60. DOI:10.1016/j.bodyim.2018.08.003
 60. Shah S. Impact of physical appearance of teachers on students learning environment [Elektronnyi resurs]. Munich: PublGRINVerlag, 2012. URL: https://www.grin.com/document/195870) (Accessed 06.11.2020).
 61. Sicilia A., Fuller-Tyszkiewicz M., Rodgers R.F. et al. Cross-Country Measurement Invariance and Effects of Sociodemographic Factors on Body Weight and Shape Concern- Related Constructs in Eight Countries. Body Image, 2020. Vol. 35, pp. 288—299. DOI:10.1016/j. bodyim.2020.09.015
 62. Stevens A., Griffiths S. Body Positivity (BoPo) in everyday life: An ecological momentary assessment study showing potential benefits to individuals’ body image and emotional wellbeing. Body Image, 2020. Vol. 35, рр. 181—191. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.09.003
 63. Sundgot-Borgen C., Stenling A., Rosenvinge J.H. et al. The Norwegian healthy body image intervention promotes positive embodiment through improved self-esteem. Body Image, 2020. Vol. 35, pp. 84—95. DOI:10.1016/j.bodyim.2020.08.014
 64. Talamas S.N., Mavor K.I., Perrett D.I. Blinded by Beauty: Attractiveness Bias and Accurate Perceptions of Academic Performance. PLoS ONE, 2016. Vol. 11(2), p. e0148284. DOI:10.1371/ journal.pone.0148284
 65. The Centre for Appearance Research (CAR) [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.uwe. ac.uk/research/centres-and-groups/appearance (Accessed 23.04.2021).
 66. Tiggemann M. Sociocultural Perspectives on Body Image. In Cash T. (eds). Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. Academic Press, 2012, pp. 758—765.
 67. Trekels J., Eggermont S. Beauty is Good: The Appearance Culture, the Internalization of Appearance Ideals, and Dysfunctional Appearance Beliefs Among Tweens. Human Communication Researc, 2017. Vol. 43. Issue 2, pp. 173—192. DOI:10.1111/hcre.12100
 68. Tummon H.M., Allen J., Bindemann M. Body Language Influences on Facial Identification at Passport Control: An Exploration in Virtual Realit. Iperception (Journal), 2020. Oct. Vol. 18. 11(5):2041669520958033
 69. Tylka T.L. Refinement of the tripartite influence model formen: Dual body image pathways to body change behaviors. Body Image, 2011. Vol. 8, Issue 3, pp. 199—207. DOI:10.1016/j. bodyim.2011.04.008
 70. Warhurst C., van den Broek D., Hall R., Nickson D. Lookism: The New Frontier of Employment Discrimination. Journal of Industrial Relations, 2009. Vol. 51(1), pp.131—136. DOI:10.1177/0022185608096808
 71. Webb J.B., Wood-Barcalow N.L., Tylka T.L. Assessing positive body image: Contemporary approaches and future directions. Body Image, 2015. Vol. 14, pp. 130—145. DOI:10.1016/j. bodyim.2015.03.010
 72. Webb H.J., Zimmer-Gembeck M.J., Waters A.M. et al. «Pretty pressure» from peers, parents, and the media: a longitudinal study of appearance-based rejection sensitivity. Journal of Research on Adolescence, 2017. Vol. 27(4), pp. 718—735. DOI:10.1111/jora.12310
 73. Zebrowitz L.A., Montepare J.M. Social Psychological Face Perception: Why Appearance Matters. Soc Personal Psychol. Compass, 2008. May 1. Vol. 2, Issue 3, рр. 1497—1517. DOI:10.1111/ j.1751-9004.2008.00109.x

 

Information About the Authors

Vera A. Labunskaya, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Social Psychology of the Academy of Psychology and Pedagogy, Southern Federal University, Scientific director of the scientific and educational laboratory "Social psychology of appearance" APP SFU. Deputy Chairman of the Dissertation Council at the SFU., Rostov-na-Donu, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8901-8773, e-mail: vlab@aaanet.ru

Metrics

Views

Total: 773
Previous month: 21
Current month: 2

Downloads

Total: 420
Previous month: 15
Current month: 2