Scientific Reflection on the Development of Academic Social Psychology (to the 50th Anniversary of the IP RAS and the 100th Anniversary of the Birth of E.V. Shorokhova)

69

Abstract

Objective. Against the background of the analysis of the history of social psychology, to study the specifics of its academic research at the IP RAS and the role of E.V. Shorokhova in their organization, characterizing her scientific life.Background. In connection with the 50th anniversary of the country’s leading scientific center for experimental psychological research — the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences — the article analyzes the scientific and organizational activities of the IPAN Deputy Director, head of the laboratory of social psychology, one of the founders and leaders of Soviet and post-Soviet social psychology, Professor E.V. Shorokhova, whose 100th birthday is celebrated by the scientific community this year. The relevance of the article is related to the need to study the history of Soviet social psychology as a historical and scientific basis for studying the existing prerequisites and explicating the logic of the development of socio-psychological knowledge in order to determine its future prospects in modern socio-cultural conditions. The novelty of the article is determined by the scientific methods of the institutional and personological analysis of the heritage and the construction of the periodization of E.V. Shorokhova as an authoritative enthusiast of the country’s first post-war socio-psychological research and one of the organizational leaders of their further development during the «Thaw» at the Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences and then at the Institute of Psychology of the USSR Academy of Sciences/RAS during periods of «Stagnation», «Reconstruction» and modern democratization society.Conclusions. This article shows for the first time the periodization of the life stages of E.V. Shorokhova, their existential-institutional significance and scientific-subject content are shown, which had a strategic impact on the organization of a complex of socio-psychological research at the IP RAS.

General Information

Keywords: social psychology, personology of creativity, science studies, institutions, academic research, organizational activity, subjects of life creation, outstanding personalities, E.V. Shorokhova, S.L. Rubinstein

Journal rubric: Scientific Life

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022130313

Received: 08.07.2022

Accepted:

For citation: Semenov I.N., Vodopianov D.A. Scientific Reflection on the Development of Academic Social Psychology (to the 50th Anniversary of the IP RAS and the 100th Anniversary of the Birth of E.V. Shorokhova). Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2022. Vol. 13, no. 3, pp. 221–235. DOI: 10.17759/sps.2022130313. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 

 1. Abul’khanova-Slavskaya K.A. Sotsial’noe myshlenie lichnosti: problemy i strategii issledovaniya [Social thinking of personality: problems and research strategies]. Sotsial’naya psikhologiya v trudakh otechestvennykh psikhologov [Social psychology in the works of domestic psychologists]. Seriya “Khrestomatiya po psikhologii”. Sost. A.L. Sventsitskii. Saint-Petersburg: Piter, 2000, pp. 289—314.
 2. Abul’khanova K.A., Antsyferova L.I., Budilova E.A. Teoreticheskie problemy psikhologii lichnosti [Theoretical problems of personality psychology]. In E.V. Shorokhovoi (eds.). Moscow: IPAN, Nauka, 1974. 317 p.
 3. Abul’khanova K.A., Zhdan A.N., Semenov I.N. K 130-letnemu yubileyu S.L. Rubinshteina. Materialy obshchemoskovskogo metodologicheskogo seminara [To the 130th anniversary of S.L. Rubinshtein. Materials of the all-Moscow methodological seminar]. Sbornik RPO. In D.B. Bogoyavlenskaya (eds.). Moscow: PI RAO, Akropol’, 2020. 136 p.
 4. Aktual’nye sotsial’no-psikhologicheskie problemy razvitiya lichnosti v obrazovatel’nom prostranstve XXI veka [Actual socio-psychological problems of personality development in the educational space of the XXI century]. In I.N. Semenov (eds.). Kislovodsk: SKGTU, 2007, pp. 31—41.
 5. Antsyferova L.I., Budilova E.A., Tikhomirov O.K. Osnovnye napravleniya issledovanii psikhologii myshleniya v kapitalisticheskikh stranakh [Main directions of research into the psychology of thinking in capitalist countries]. In E.V. Shorokhovoi (eds.). Moscow: IFAN, Nauka, 1966. 299 p.
 6. Belkin P.G., Emel’yanov E.N., Ivanov M.A. Sotsial’naya psikhologiya nauchnogo kollektiva [Social psychology of the scientific team]. In M.G. Yaroshevskii (eds.). Moscow: IIEiT, Nauka, 1987. 215 p.
 7. Bodalev A.A., Kuz’mina N.V., Semenov I.N. Problemy sotsial’no-pertseptivnoi kompetentnosti lichnosti [Problems of social-perceptual competence of the individual]. In I.N. Semenova, E.A. Yablokovoi (eds.). Moscow: RAGS, 1998.
 8. Budilova E.A. Sotsial’no-psikhologicheskie problemy v russkoi nauke [Socio-psychological problems in Russian science]. Moscow: IPAN, Nauka, 1983. 232 p.
 9. Budilova E.A., Abul’khanova K.A., Gal’perin P.Ya. Issledovaniya myshleniya v sovetskoi psikhologii [Studies of thinking in Soviet psychology]. In E.V. Shorokhovoi (eds.). Moscow: IFAN, Nauka, 1966. 476 p.
 10. Budilova E.A., Lomov B.F., Shorokhova E.V. Akademiya nauk SSSR i razvitie psikhologii [Academy of Sciences of the USSR and the Development of Psychology]. Voprosy psikhologii = Questions of Psychology, 1974, no. 2, pp. 3—18.
 11. Vodop’yanov D.A. Teoreticheskie osnovy psikhologicheskoi gotovnosti studentov — budushchikh psikhologov k professional’noi deyatel’nosti [Theoretical foundations of the psychological readiness of students — future psychologists for professional activities]. Nauchno-prakticheskii zhurnal = Akmeologiya. Scientific and practical journal, 2017, no. 2—3, pp. 62—63.
 12. Zhuravlev A.L., Roshchin S.K., Shorokhova E.V. Sotsial’naya psikhologiya. Uchebnoe posobie dlya vuzov [Social Psychology. Textbook for universities]. Moscow: IP RAN, 2002. (Seriya «Vysshee psikhologicheskoe obrazovanie»). 351 p.
 13. Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V. Psikhologiya bol’shikh sotsial’nykh grupp i massovykh yavlenii [Psychology of large social groups and mass phenomena]. Uchebnik dlya ekonomicheskikh vuzov [Psychology. Textbook for economic universities]. Seriya “Uchebnik novogo veka”. Sankt-Peterburg: Piter, 2000, pp. 374—386.
 14. Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V. Psikhologicheskie osobennosti rossiiskogo predprinimatel’stva: istoricheskii aspekt [Psychological features of Russian entrepreneurship: a historical aspect]. In Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V. (eds.). Sotsial’no-psikhologicheskie issledovaniya rukovodstva i predprinimatel’stva [Socio-psychological studies of leadership and entrepreneurship]. Moscow: IP RAN, 1999, pp. 17—43.
 15. Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V., Roshchin S.K. Istoriya i metody sotsial’noi psikhologii. [History and methods of social psychology]. In Druzhinin V.N. (eds.). Sovremennaya psikhologiya. Spravochnoe rukovodstvo [Modern psychology. Reference guide]. Moscow, 1999, pp. 466—484.
 16. Zotova O.I., Novikov V.V., Shorokhova E.V. Osobennosti psikhologii krest’yanstva: Proshloe i nastoyashchee [Features of the psychology of the peasantry: Past and present]. Moscow: Nauka, 1983. 168 p.
 17. Kovshuro O.D., Semenov I.N. Issledovanie refleksivnosti samorealizatsii lichnosti v sfere gosudarstvennoi sluzhby [Study of the reflexivity of self-realization of the individual in the field of public service]. Bryansk-Orel: ORAGS, 2005. 239 p.
 18. Losev A.V., Semenov I.N. Eksperimental’no-psikhologicheskoe issledovanie i formirovanie refleksivnosti sotsial’no-professional’nogo myshleniya menedzherov bystrorazvivayushchikhsya organizatsii [Experimental-psychological research and formation of reflexivity of social and professional thinking of managers of fast-growing organizations]. In Krichevskogo R.L. (eds.). Problema eksperimenta v psikhologii [Problem of experiment in psychology]. Moscow: RAGS, 1998, pp. 79—121.
 19. Kondrat’ev M.Yu. Otechestvennoe professional’noe psikhologicheskoe soobshchestvo. Shtrikhi k portretu pokoleniya [Domestic professional psychological community. Strokes to the portrait of a generation]. Moscow: 2015. 174 p.
 20. Orlov S.S., Semenov I.N. Otsenka tvorcheskogo potentsiala nauchnykh kollektivov (praksiologicheskaya refleksika) [Evaluation of the creative potential of scientific teams (praxeological reflection)]. In Ladenko I.S. (eds.). Chelovek v mire intellektual’nykh sistem. [Man in the world of intellectual systems]. Novosibirsk: NGU, 1991, pp. 184—194.
 21. Ponomarev Ya.A., Semenov I.N., Bogoyavlenskaya D.B. Psikhologiya tvorchestva: obshchaya, differentsial’naya, prikladnaya [Psychology of creativity: general, differential, applied]. Moscow: IPAN, Nauka, 1990. 222 p.
 22. Psikhologiya lichnosti i obraz zhizni [Psychology of personality and lifestyle]. In E.V. Shorokhovoi. (eds.). Moscow: Nauka, 1987. 224 p.
 23. Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie: o meste psikhicheskogo vo vseobshchei vzaimosvyazi yavlenii material’nogo mira [Being and consciousness: about the place of the mental in the universal interconnection of the phenomena of the material world]. Moscow: Publ. AN SSSR, 1957. 328 p.
 24. Rubinshtein S.L. Chelovek i mir [Man and the world]. Rubinshtein S.L. Problemy obshchei psikhologii [Problems of general psychology]. In Shorokhovoi E.V. (eds.): sost. i avt. komment. K.A. Abul’khanova, A.V. Brushlinskii. Moscow: Pedagogika, 1973; 2-e izd. 1976, pp. 253—409.
 25. Rubtsov V.V. Sotsial’no-geneticheskaya psikhologiya razvivayushchego obrazovaniya: deyatel’nostnyi podkhod [Socio-genetic psychology of developing education: an activity approach]. Moscow: MGPPU, 2017. 416 p.
 26. Semenov I.N. Personologiya zhiznetvorchestva A.V. Petrovskogo i razvitie istorii i teorii obshchei i sotsial’noi psikhologii i pedagogiki (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya) [Personology of A.V. Petrovsky’s life-creation and the development of the history and theory of general and social psychology and pedagogy (to the 90th anniversary of his birth)]. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya = Psychology. Historical and critical reviews and modern research, 2014, no. 5, pp. 10—48.
 27. Semenov I.N. Institutsional’no-personologicheskoe izuchenie nauchnogo tvorchestva S.L. Rubinshteina i roli ego nauchnoi shkoly v akademicheskoi i universitetskoi psikhologii. [Institutional-personological study of S.L. Rubinshtein and the role of his scientific school in academic and university psychology]. Vestnik PSTGU. Seriya: Pedagogika i psikhologiya = St. Tikhon’s University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology, 2021a, no. 2, pp. 119—144. DOI:10.15382/sturIV202161.119-144
 28. Semenov I.N. Generatsiya i sotsializatsiya sub”ektov nauchno-tvorcheskoi deyatel’nosti posredstvom refleksivno-psikhologicheskogo izucheniya razvitiya chelovecheskogo kapitala. [Generation and socialization of subjects of scientific and creative activity through a reflexive-psychological study of the development of human capital]. Izvestiya RAO = Izvestia RAO, 2021b, no. 4, pp. 155—170. DOI:10.51944/2073-8498_2021_4_155
 29. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvennaya praktika [Social psychology and social practice]. In Shorokhova E.V., Levkovich V.P. (eds.). Moscow: Nauka, 1985. 233 p.
 30. Teoreticheskie problemy psikhologii lichnosti [Theoretical problems of personality psychology]. In Shorokhova E.V. (eds.). Moscow: Nauka, 1974. 317 p.
 31. Shorokhova E.V. (eds.) Metodologicheskie problemy sotsial’noi psikhologii [Methodological problems of social psychology]. IP AN SSSR. Moscow: Nauka, 1975. 295 p.
 32. Shorokhova E.V. Materialisticheskoe uchenie I.P. Pavlova o signal’nykh sistemakh. [Materialistic doctrine of I.P. Pavlov about signal systems.]. Akad. nauk SSSR. In-t filosofii. Moscow: Publ. AN SSSR, 1955. 232 p.
 33. Shorokhova E.V. Problema soznaniya v filosofii i estestvoznanii [The problem of consciousness in philosophy and natural sciences]. Moscow: Sotsekgiz, 1961. 363 p.
 34. Shorokhova E.V. Freidizm [Freudism]. Sovremennaya psikhologiya v kapitalisticheskikh stranakh [Modern psychology in capitalist countries]. In E.V. Shorokhovoi (eds.). Moscow: IFAN, Publ. Akad. nauk SSSR, 1963. 406 p.
 35. Shorokhova E.V. Teoreticheskie problemy v trudakh S.L. Rubinshteina [Theoretical problems in the works of S.L. Rubinshtein]. Voprosy psikhologii = Questions of psychology, 1967, no. 5, pp. 38—50.
 36. Shorokhova E.V. Printsip determinizma v psikhologii [The principle of determinism in psychology]. In Shorokhovoi E.V. (eds.). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii [The principle of determinism in psychology]. Moscow: IFAN, Nauka, 1969, pp. 9—56.
 37. Shorokhova E.V. O estestvennoi prirode i sotsial’noi sushchnosti cheloveka [On the natural nature and social essence of man]. Biologicheskoe i sotsial’noe v razvitii cheloveka [Biological and social in human development]. Moscow: IPAN, Nauka, 1977, pp. 65—81.
 38. Shorokhova E.V. Sotsial’no-psikhologicheskie problemy vospitaniya vsestoronne razvitoi lichnosti [Socio-psychological problems of education of a comprehensively developed personality]. In Bobneva M.I., Shorokhova E.V. (eds.). Sotsial’naya psikhologiya lichnosti [Social psychology of personality]. Moscow: IPAN, Nauka, 1979, pp. 5—24.
 39. Shorokhova E.V. Tendentsii issledovanii lichnosti v sovetskoi psikhologii [Trends in Personality Research in Soviet Psychology.]. Psikhologicheskii zhurnal = Psychological journal, 1980. Vol. 1, no. 1, pp. 45—57.
 40. Shorokhova E.V. Osnovnye itogi sotsial’no-psikhologicheskikh issledovanii v Institute psikhologii AN SSSR [The main results of socio-psychological research at the Institute of Psychology of the Academy of Sciences of the USSR]. Psikhologicheskii zhurnal = Psychological journal, 1982. Vol. 3, no. 2, pp. 34—54.
 41. Shorokhova E.V. S.L. Rubinshtein — vydayushchiisya metodolog, teoretik i organizator psikhologicheskoi nauki [S.L. Rubinshtein is an outstanding methodologist, theorist and organizer of psychological science]. Individual’nyi i gruppovoi sub”ekty v izmenyayushchemsya obshchestve. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya S.L. Rubinshteina [Individual and group subjects in a changing society. To the 110th anniversary of the birth of S.L. Rubinstein]. Moscow: IP RAN, 1999a, pp. 174—177.
 42. Shorokhova E.V. Psikhologicheskie osobennosti sotsial‘no-ekonomicheskikh preobrazovanii v sel‘skom khozyaistve v 20—30-e gody 20 veka [Psychological features of socio-economic transformations in agriculture in the 20—30s of the 20th century]. In Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V. (eds.). Sotsial’naya psikhologiya ekonomicheskogo povedeniya [Social psychology of economic behavior]. Moscow: IP RAN, 1999b, pp. 28—39.
 43. Shorokhova E.V. O reshenii A.V. Brushlinskim nekotorykh metodologicheskikh voprosov psikhologii [On the solution by A.V. Brushlinsky of some methodological issues of psychology.] Psikhologicheskii zhurnal = Psychological journal, 2003. Vol. 24, no. 3, pp. 84—86.
 44. Shorokhova E.V., Bobneva M.I. Problemy izucheniya psikhologicheskikh mekhanizmov regulyatsii razlichnykh vidov sotsial’nogo povedeniya [Problems of studying the psychological mechanisms of regulation of various types of social behavior]. In Bobneva M.I., Shorokhova E.V. (eds.). Psikhologicheskie mekhanizmy regulyatsii sotsial’nogo povedeniya [Psychological mechanisms of regulation of social behavior]. Moscow: IPAN, Nauka, 1979, pp. 3—19.
 45. Shorokhova E.V., Zhuravlev A.L. Issledovaniya lichnosti v gruppe v istorii sotsial’noi psikhologii v 20—50-kh godakh XX veka [Studies of personality in a group in the history of social psychology in the 20-50s of the twentieth century]. In Zhuravlev A.L., Shorokhova E.V. (eds.). Psikhologiya sovmestnoi zhiznedeyatel’nosti malykh grupp i organizatsii [Psychology of joint life of small groups and organizations]. Moscow: IP RAN, 2001, pp. 12—35.
 46. Shorokhova E.V., Kaganov V.M. Nekotorye filosofskie voprosy psikhologii [Some philosophical questions of psychology]. Moscow: IFAN, Publ. AN SSSR, 1962. 80 p.

 

Information About the Authors

Igor N. Semenov, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Psychology Institute of Pedagogy and Psychology, Moscow City Pedagogical University, Member of the Editorial Board of "Psychology. Higher School of Ecomomics Journal", Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5823-2918, e-mail: i_samenov@mail.ru

Dmitriy A. Vodopianov, Psychologist-Consultant, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6462-9698, e-mail: d.vodopianov@gmail.com

Metrics

Views

Total: 246
Previous month: 28
Current month: 11

Downloads

Total: 69
Previous month: 2
Current month: 3