Natalya Anatolievna Samoylik

Natalya Anatolievna Samoylik

PsyJournalsID: 10259

PhD in Psychology, Head of the department of Prison Psychology & Prison Pedagogy, Federal State Educational Institution of Higher Education «Kuzbass Institute of Federal Penal Service of Russia», Novokuznetsk, Russia, nat-samojlik@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-5862-8197

Last updated: 06.05.2022