Mariya V. Yuryeva

Mariya V. Yuryeva

PsyJournalsID: 10672

Laboratory Assistant, Institute of Experimental Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, yurevamv@mgppu.ru

ORCID: 0000-0002-5137-6169

Last updated: 06.10.2021

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2