Evgeniya V. Voronina

Evgeniya V. Voronina

PsyJournalsID: 11588

PhD in Education, Associate Professor, Chair of Educational Science and Psychology, Tyumen State University, Ishim, Russia, e.v.voronina@utmn.ru

ORCID: 0000-0001-7532-9351

Last updated: 24.10.2022

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1