Elena V. Zheleznyakova

Elena V. Zheleznyakova

PsyJournalsID: 11924

PhD in Medicine, Researcher, the Obstetrics and Gynecology Department, Research Institute of Obstetrics and Pediatrics of the Rostov State Medical University, Rostov-na-Donu, Russia, elena.Gel.1961@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-4496-6387

Last updated: 16.01.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2