Olga Mikhailovna Smirnova

Olga Mikhailovna Smirnova

PsyJournalsID: 7009

educational psychologist, School №1505 "Preobrajenskaya", Moscow, Russia, smirsoul@mail.ru

Personal site: http://gym1505.ru/uchitelya/predmetnye-kafedry/psikhologicheskaya-sluzhba/om-smirnova

Last updated: 11.09.2023