Natalya V. Shmeleva

Natalya V. Shmeleva

PsyJournalsID: 7153

PhD in Philology, Associate Professor, Chair of Department of Philosophy and Social Sciences, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhniy Novgorod, Russia, shmelevanv@mail.ru

Last updated: 06.07.2017

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1