Vygotsky's Principle "One Step in Learning - One Hundred Steps In Development": From Idea To Practice

5584

Abstract

The article reviews Lev Vygotsky’s published works to trace the evolution of his understanding of child development. The authors believe that his assumption that one step in learning may mean one hundred steps in development, is as important as the two other key postulates of the cultural-historical theory: the principle that learning precedes development and the concept of zone of proximal development. The authors provide a rationale for utilization of these assumptions in the practice of development-facilitating psychological and educational assistance. A mechanism of this learning-development relationship is hypothesized. The article outlines a multidimensional model of the zone of proximal development illustrating the above mechanism. This model is one of the conceptual tools of the Reflection and Activity Approach helping children overcome learning difficulties and promoting their development. Having given the account of how they proceeded “from the idea to the problem” and “from the idea to the mechanism”, the authors provide case studies showing how this mechanism allows working with learning difficulties to trigger simultaneous improvement in multiple developmental dimensions. The article reports on the experience of running special Summer Schools for children with learning difficulties, implementing the “Chess for General Development” Project, and assisting orphaned children with severe somatic conditions. A case study of a female college student displaying signs of the learned helplessness syndrome is presented. The authors infer that Vygotsky’s idea of a specific relationship between learning and development may be of fundamental theoretical and practical value, especially for working with children with special needs.

General Information

Keywords: L.S. Vygotsky, cultural-historical psychology, developmental psychology, learning and development, step of development, zone of proximal development, multidimensional model of the zone of proximal development, Reflection and Activity Approach, agency, reflection, child-adult collaboration, children with special needs, psychological and educational support, learned helplessness, overcoming learn- ing difficulties, chess for general development, counseling, psychotherapy

Journal rubric: Problems of Cultural-Historical and Activity Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120309

For citation: Zaretsky V.K. Vygotsky's Principle "One Step in Learning - One Hundred Steps In Development": From Idea To Practice. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2016. Vol. 12, no. 3, pp. 149–188. DOI: 10.17759/chp.2016120309.

References

 1. Alekseev N.G. Metodologicheskie printsipy analiza kontseptual’nykh skhem deiatel’nosti v psikhologii [Method- ological principles of analyzing conceptual schemata of activity in psychology]. Problemy metodologii v ergonomike [Method- ological issues in Ergonomics]. Moscow: Trudy VNIITE, 1979, no. 17, pp. 104—125.
 2. Alekseev N.G. Shakhmaty I razvitiye myshleniya [Chess and cognitive development]. Moscow, Vyschaya Sch- kola, 1990, pp. 41—53.
 3. Alekseev N.G. Proektirovanie uslovii razvitiya reflek- sivnogo myshleniya. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Design condi- tions for development of reflective thinking. Dr. Sci. (Psychol- ogy) diss.]. Moscow, 2002. 41 p.
 4. Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Preodoleniye trudnostei ucheniya: neiropsikhologicheskii podkhod [Overcoming edu- cational difficulties: neuropsychological approach]. Saint Pe- tersburg, 2008, 320 p.
 5. Belopol’skaya N.L. Otsenka kognitivnykh i emotsional’nykh komponentov zony blizhaishego razvitiya u detei s zaderzhkoi psikhicheskogo razvitiya [Assessing cog- nitive and emotional components of zone of proximal devel- opment in children with impaired mental function]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1997, no. 1, pp. 19—25. 4.
 6. Borozdin A.I. Uroki muzykalnoi terapii v shkole Borozdina [Music therapy lessons in Borozdin’s school]. In Borovikov L.I. (ed.) Etyudy abilitatsionnoi pedagogiki. Mono- graphicheskoye esse [Sketches on habilitation pedagogy: Boroz- din’s school experience]. Novosibirsk: NIPKiPRO, 2000. 245 p.
 7. Varshava B.E., Vygotsky L.S. Psikhologicheskii Sl- ovar [Psychological Dictionary]. Moscow: Gosudarstvennoye Uchebno-pedagogicheskoye publ. 1931. 208 p.
 8. Vygodskaya G.L., Lifanova T.M. Lev Semenovich Vy- gotsky [Lev Semenovich Vygotsky]. Moscow: Smysl, 1996. 420 p.
 9. Vasilyuk F.E. Metodologicheskii smysl psikho- logicheskogo skhizisa [Methodological sense of psychological schisis]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1996, no. 6, pp. 25—40.
 10. Veresov N.N. Eksperimental’nogeneticheskii metod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utrachennogo (stat’ya vtoraya). [Experimental genetic method and psychology of consciousness: raiders of the lost (second article)]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Сultural-historical psychology], 2015. Vol. 11, no. 1, pp. 117—126.
 11. Volikova S.V., Glukhova О.V. Dinamika urovnya raz- vitiya poznavatel’nyh processov uchenikov nachal’nyh klassov, uchastvuyushchikh v proekte “Shakhmaty dlya obshchego raz- vitiya” [Developmental dynamics of learning processes in primary school children participating in Chess for General Development Project]. In Sukhin I.G. (eds.) Aktual’nye problemy prepoda- vaniya uchebnoi discipliny “Shakhmaty” v obshheobrazovatel’nyh shkolakh i detskikh sadakh Rossii i drugikh stran mira: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: Sbornik tezisov dokladov [Contemporary issues of teaching Chess in schools and nurseries in Russia and world-wide: International Conference Book of abstracts]. Satka, 2012, pp. 27—31.
 12. Vygotskii L.S. K psikhologii i pedagogike detskoi de- fektivnosti [Psychology and pedagogy of children’s defectiveness]. In Vlasova T.V. (ed.) Osnovy defektologii. Sobranie sochinenii v 6-ti tomakh V.5 [Foundations of defectology. The Collected Works in 6 Volumes]. Moscow: Pedagogika, 1983, pp. 62—84.
 13. Vygotskii L.S. Soznanie kak problema psikhologii pove deniya [Consciousness as a problem for the psychology of be- havior]. Moscow: Pedagogika, 1982. Vol. 1, pp. 78—98.
 14. Vygotskii L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Edu- cational psychology]. Moscow: PedagogikaPress, 1999. 536 p.
 15. Vygotskii L.S. Istoricheskii smysl psikhologicheskogo krizisa. Voprosy teorii i istorii psikhologii [Historical mean- ing of psychological crisis. Questions of theory and history of psychology]. In Luriya A.R. (eds.) Sobranie sochinenii v 6-ti tomakh Vol. 1 [The Collected Works in 6 Volumes]. Moscow: Pedagogika, 1982, pp. 291—436.
 16. Vygotskii L.S. Myshlenie i rech’ [Thinking and speech]. Moscow: Pedagogika, 1982. Vol. 2, pp. 5—361.
 17. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhich es- kikh funktsii [Genesis of higher mental functions]. Sobranie sochinenii v 6-ti tomakh V.3 [The Collected Works in 6 Volumes]. Moscow: Pedagogika, 1983, pp. 5—328.
 18. Vygotsky L.S. Problemy detskoi (vozrastnoi psikholo- gii) [Problems of childhood (developmental) psychology. So- branie sochinenii v 6-ti tomakh V. 4. [The Collected Works in 6 Volumes]. Moscow: Pedagogika, 1984, pp. 243—432.
 19. Galperin P.Ya. Obucheniye i umstvennoye razvitiye v detskom vozraste [Learning and intellectual development in childhood]. Psikhologiya kak ob’ektivnaya nauka [Psychology as objective science]. Moscow: Publ. “Institut Prakticheskoy Psikhologii”. Voronezh, NPO “MODEK”, 1998, pp. 357—388.
 20. Gordon M.M. Opyt pervoj letnej shkoly dlya detei s osobennostyami razvitiya [First Summer School for children with special needs]. Podkhody k reabilitacii detei s osobennosty- ami razvitiya sredstvami obrazovaniya. Sb. nauchnyh trudov i proektnyh materialov [Approaches to rehabilitation of children with special needs by means of education]. Moscow: Institut pedagogicheskih innovacii RAO, 1996, pp. 391—402.
 21. Grinshpun I.B. Istorija psikhoterapii. Lektsija 1. Vvede- nie v istoriju psikhoterapii [History of psychotherapy. Lecture 1. Introduction to the history of psychotherapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counselling Psychology and Psy- chotherapy], 2015. Vol. 23, no 2, pp. 175—207.
 22. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya [The theory of developmental education]. Moscow, INTOR, 1996. 544 p.
 23. Zaretskii V.K. Ergonomika v sisteme nauchnogo znaniya i inzhenernoi deyatel’nosti [Ergonomics in the sys- tem of scientific knowledge and engineering activities]. Metodologicheskie problemy proektnoi deyatel’nosti v er- gonomike [Methodological problems of design in ergonomics]. Moscow: VNIITE, 1989, pp. 8—20.
 24. Zaretskii V.K. Ob opyte refleksivnodeyatel’nostnogo podkhoda k organizatsii korrektsionnykh zanyatii po russ- komu yazyku [Using Reflection  and  Activity  Approach for arrangement of remedial lessons in Russian language]. Metody i sredstva reabilitatsii detei s osobennostyami razvitiya i invalidnost’yu [Methods and tools for rehabilitation of chil- dren with special needs and disabilities]. Moscow: IPI RAO, 1998, pp. 86—90.
 25. Zaretskii V.K. Pomoshch’ detyam s trudnostyami v obuchenii v opore na zonu blizhaishego razvitiya [Helping children with learning difficulties in relying on the zone of proximal development]. Materialy mezhdunarodnoi konfer- entsii “Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya: sovremennoe sos- toyanie i perspektivy razvitiya” (Moscow, 3—4 October 2006) [Cultural-historical psychology: current situation and prospects of development. Proceedings of the international conference]. Moscow: OOO “ALVIAN”, 2007, pp. 111—119.
 26. Zaretskii V.K. O chem ne uspel napisat’ L.S.Vygotskii [What Vygotsky didn’t have time to write]. Kul’turno-is- toricheskaya psikhologiya [Сultural-historical psychology], 2007, no. 3, pp. 96—104.
 27. Zaretskii V.K. Evristicheskii potentsial ponyatiya “zona blizhaishego razvitiya” [Heuristic potential of the con- cept of the “zone of proximal development”]. Voprosy psikholo- gii [Questions of psychology], 2008, no. 6, pp. 13—25.
 28. Zaretskii V.K. Dumaya o Piotre Yakovleviche Gal’perine [Thinking about Piotr Yakovlevich Galperin]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psy- chology], 2012, no. 1, pp. 73—85.
 29. Zaretskii V.K. Stanovlenie i sushchnost’ refleksivno deyatel’nostnogo podkhoda v okazanii konsul’tativnoi psik- hologopedagogicheskoi pomoshchi [Development and nature of Reflection and Activity Approach to the provision of adviso- ry psychological and educational assistance]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling psychology and psy- chotherapy], 2013, no. 2, pp. 8—37. (In Russ., abstr. in Engl.).
 30. Zaretskii V.K. Teorema L.S. Vygotskogo “Odin shag v obuchenii — sto shagov v razvitii»: v poiskah dokazatel’stva” [L.S. Vygotsky’s Principle “One Step in Learning — A Hun- dred Steps in Development”: In Search of Evidence]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Сultural-historical psychology], 2015. Vol. 11, no. 3, pp. 44—63. doi:10.17759/chp.2015110305 (In Russ., abstr. in Engl.)
 31. Zaretskii V.K., Gordon M.M. O vozmozhnosti indi- vidualizatsii obrazovatel’nogo protsessa na osnove refleksivno- deyatel’nostnogo podkhoda v inklyuzivnoi praktike [Possibil- ity of individualization of the educational process on the basis of Reflection and Activity Approach in the inclusive practice]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychology science and education], 2011, no. 3, pp. 19—26.
 32. Zaretskii V.K., Zaretskii Yu.V. Sluchai Denisa G [Case of Denis G.]. Zhurnal konsul’tativnoi psikhologii i psikhoterapii [Journal of counseling psychology and psychotherapy], 2015, no. 2, pp. 166—180.
 33. Zaretskii V.K., Smirnova N.S., Zaretskii Yu.V., Evlashki- na N.M., Kholmogorova A.B. Tri glavnye problemy podrostka s deviantnym povedeniem. Pochemu voznikayut? Kak pomoch’? [Three major problems with adolescent deviant behavior. Why there? How to help?]. Moscow: Forum, 2011. 208 p.
 34. Zaretskii Yu.V. Sub’ektnaya pozitsiya po otnosh- eniyu k uchebnoi deyatel’nosti kak resurs razvitiya i pred- met issledovaniya [Sense of agency in relation to educational activities as developmental resource, and subject of study]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling psy- chology and psychotherapy], 2013, no. 2, pp. 110—128.
 35. Zinchenko V.P. Lev Semenovich Vygotskii: zhizn’ i deyatel’nost’ [L.S. Vygotsky: life and activity]. In Shchedrina T.G. (ed.). Stil’ myshleniya: problema istoricheskogo edinstva nauchnogo znaniya. K 80-letiyu Vladimira Petrovicha Zinchen- ko. Kollektivnaya monografiya [Way of thinking: the problem of the historical unity of scientific knowledge. V.P. Zinchenko Eightieth Anniversary]. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2011, pp. 294—299.
 36. Zaretskii V.K. (eds.) K razvitiyu cherez shakhmati: refleksivno-deyatel’nostnyi podkhod. Metodicheskoe posobie po vedeniyu zaniatii v nachal’noi shkole [To Development through Chess: Reflection and Activity Approach. Primary School Teacher’s Guide]. Moscow: Publ. “Reichl”, 2016. 94 p.
 37. Kolomeitsev P., Manske Ch. Kazhdii rebionok osoben- nii. Illyuziya defekta [Every child is exceptional. Illusion of a deficit]. Moscow: Nikeya, 2015. 240 p.
 38. Glozman Zh.M. (eds.) Kompleksnaya korrektsiya trud- nostei obucheniya v shkole [Integrative remediation of learn- ing difficulties in school]. Moscow, Smysl, 2016. 544 h.
 39. Korobeinikov I.A. Narusheniya razvitiya i sotsial’naya adaptatsiya [Developmental disorders and social adjustment]. Moscow: PER SE, 2001. 192 p.
 40. Kravtsova E.E. Kul’turnoistoricheskie osnovy zony blizhaishego razvitiya [Cultural-historical foundations of the zone of proximal development]. Psikhologicheskii zhurnal [Psy- chology Journal], 2001, no. 4. Vol. 22, pp. 42—50.
 41. Lebedev V.A. Vspyshki v prostranstve zhizni [Flares in the Space of Life]. Podkhody k reabilitacii detei s osobennostiami razvitiya sredstvami obrazovaniya. Sb. nauchnyh trudov i pro- ektnyh materialov [Approaches to rehabilitation of children with special needs by means of education]. Moscow, Institut peda- gogicheskih innovacii RAO, 1996, pp. 382—391
 42. Leont’ev A.A. L.S. Vygotskii [L.S. Vygotsky]. Moscow: Prosveshchenie, 1990. 158 p.
 43. Manske Ch. Ucheniye kak otkrytiye [Learning as dis- covery]. Moscow, Smysl, 2014. 263 p.
 44. Meshcheryakov B.G. Vzglyady Vygotskogo na nauku o detskom razvitii [Vygotsky’s views on the science of child development]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural- historical psychology], 2008, no. 3, pp. 103—112.
 45. Morozov S.M. Dialektika Vygotskogo: vnechuvstven- naya real’nost’ deyatel’nosti [Vygotsky’s dialectic: the reality of extrasensory activity]. Moscow: Smysl, 2002. 118 p.
 46. Obukhova L.F. Detskaya psikhologiya: teoriya, fakty, problem [Child psychology: theories, facts, problems]. Mos- cow: Trivola, 1995. 360 p.
 47. Obukhova L.F., Korepanova I.A. Prostranstvennovre- mennaya skhema zony blizhaishego razvitiya [Space-time dia- gram of the zone of proximal development]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2005, no. 5, pp. 13—26.
 48. Perret-Clermont A.N. (in this issue). Razuvaev Ju.S., Zaretskii V.K. Shakhmaty dlia obsh- chego razvitiya [Chess for general development]. Mir detstva [World of childhood], 2004, no. 4
 49. Rubtsov V.V. Sotsial’nogeneticheskaya psikhologiya razvivayushchego obrazovaniya: deyatel’nostnyi podkhod [So- cialgenetic psychology of developing education: the activity approach]. Moscow: MGPPU, 2008. 416 p.
 50. Kholmogorova A.B. Rol’ idei L.S. Vygotskogo dlya stanovleniya paradigmy sotsial’nogo poznaniya v sovremen- noi psikhologii: obzor zarubezhnykh issledovanii i obsuzhde- nie perspektiv [The role of L.S. Vygotsky’s paradigm for the development of social cognition in modern psychology: a re- view of foreign studies and discussion of prospects]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2015. Vol. 11, no. 3., pp. 25—43. doi:10.17759/chp.2015110304 (In Russ., abstr. in Engl.)
 51. Kholmogorova A.B., Zaretskii V.K. Mozhet li kul’turno-istoricheskaya kontseptsiya L.S. Vygotskogo po- moch’ nam luchshe ponyat’, chto my delaem kak psikhoterape- vty [Can the cultural-historical psychology of Vygotsky help us better understand what we are doing as psychotherapists]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psy- chology], 2011, no. 1, pp. 108—118. (In Russ., abstr. in Engl.)
 52. Tsukerman G.A. Vzaimodeistvie rebenka i vzroslogo, tvoryashcheje zonu blizhaishego razvitiya [Child-Adult In- teraction: The Creation of Zone of Proximal Development]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya  [Cultural-historical psy- chology], 2006, no. 4, pp. 61—73. (In Russ., abstr. in Engl.)
 53. Tsukerman G.A., Venger A.L. Razvitie uchebnoi samostoyatel’nosti [The development of educational indepen- dence]. Moscow: OIRO, 2010. 432 p.
 54. Zaretskii V.K. (eds.) Shakhmaty dlia obshhego razviti- ya. Metodicheskoe posobie po vedeniyu zaniatii v nachal’noi shkole [Chess for general development. Primary School Teach- er’s Guide]. Moscow: Publ. “Reichl”, 2016. 196 p.
 55. Zaretskii V.K. (eds.) Shakhmaty dlia obshhego razviti- ya. Metodicheskoe posobie po vedeniyu zaniatii v nachal’noi shkole [Chess for general development. Chess Workbook]. Moscow: Publ. “Reichl”, 2016. 102 p.
 56. El’konin B.D. Pedagogicheskaya ideya razvivayush- chego obucheniya [Pedagogical idea of developing training]. In El’konin B.D. (eds.) Sovremennost’ i vozrast [Modernity and age]. Moscow: Nekommercheskoe partnerstvo “Avtorskii klub”, 2015, pp. 26—28.
 57. El’konin D.B. Detskaya psikhologiya [Child psy- chology]. Moscow, Moskovskii tsentr “Akademiya”, 2008. 384 p.
 58. Etkind A.M. Psikhologiya prakticheskaya i akademi- cheskaya: raskhozhdeniya kognitivnykh struktur vnutri professional’nogo soznaniya [Practical and academic psychol- ogy: differences of cognitive structures within professional frame of reference]. Voprosy psikhologii [Questions of psychol- ogy], 1987, no. 6, pp. 20—30.
 59. Bandura A.A. Self-efficacy: Toward a unifying theo- ry of behavior change. Psychological Review, 1977. Vol. 84, pp. 191—215.
 60. Daniels H. (eds.) The Cambridge Companion to Vy- gotsky. Cambridge University Press, 2007. 462 p.
 61. R. van der Veer, J. Valsiner. Understanding Vygotsky: a quest for synthesis. BLACKWELL. Oxford, UK&Cambridge, USA, 1991. 450 p.
 62. Seligman, M.E.P. Power and powerlessness: Com- ments on “cognates of personal control”. Applied and Preven- tive Psychology, 1992, no. 1, pp. 119—120.
 63. Zaretskii V.K. Zone of proximal development: what Vygotsky didn’t have time to write. Journal of Russian and East European Psychology, 2009. Vol. 47, no. 6. November-Decem- ber, pp. 70—93

Information About the Authors

Victor K. Zaretsky, PhD in Psychology, Professor, Chair of Individual and Group Psychotherapy, Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8831-6127, e-mail: zaretskiyvk@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 10701
Previous month: 40
Current month: 32

Downloads

Total: 5584
Previous month: 12
Current month: 2