Scientific Heritage of F.Ye. Vasilyuk: From Psychological Counseling to Counseling Psychology

1038

Abstract

The article analyses F.Ye. Vasilyuk’s contribution to the development of psychological counseling/ psychotherapy practices in Russia and to the formation of counseling psychology as a scientific discipline. Basing on his works on the ‘situational-historical analysis’ of the development of Russian psychology from the 1990s to the present, the article outlines the stages in the development of psychological research and practice and the corresponding tasks that were in the focus of F.Ye. Vasilyuk’s attention. The status of counseling/psychotherapy practice and its key characteristics in relation to fundamental and applied psy¬chology are analyzed in detail. The essential characteristic of counseling practice and psychology according to F.E. Vasilyuk is ‘keeping in mind’ the holistic image of an individual as both an epistemological and axi¬ological, ethical ideal. The psychotechnical implementation of such vision is illustrated by the example of the psychotherapeutic system of co-experiencing psychotherapy. In the final part the article discusses the formation of psychological counseling/psychotherapy as an anthropological practice and the problem of ‘general’ therapeutic knowledge.

General Information

Keywords: Fyodor Vasilyuk, psychological counseling, psychotherapy, co-experiencing psychotherapy, practical psychology, counseling psychology, practice, anthropological practice, schism

Journal rubric: Psychological Practice

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2019150101

For citation: Karyagina T.D. Scientific Heritage of F.Ye. Vasilyuk: From Psychological Counseling to Counseling Psychology. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2019. Vol. 15, no. 1, pp. 4–14. DOI: 10.17759/chp.2019150101. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Arkhangel’skaya V.V. Kontseptual’nyi apparat konsul’tativnoipsikhologii i problemastatusaprakticheskogo znaniya[Conceptual structure of counseling psychology and the problem of practical knowledge status]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 4, pp. 32—50.
 2. Vasilyuk F.E. Kul’turno-antropologicheskie usloviya vozmozhnosti psikhoterapevticheskogo opyta [Cultural Anthropological Conditions of Psychotherapeutic Experience]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Cultural-historical Psychology], 2007, no. 1, pp. 80—92.
 3. Vasilyuk F. E. Metodologicheskii analiz v psikhologii. [Methodological analysis in psychology]. Moscow: Publ. MGPPU; Smysl, 2003. 240 p.
 4. Vasilyuk F.E. Metodologicheskii smysl psikhologicheskogo skhizisa [Methodological meaning of psychological schism]. Voprosy psikhologii [ The questions of psychology], 1996, no. 6, pp. 25—40.
 5. Vasilyuk F.E. Na podstupakh k sinergiinoi psikhoterapii: istoriya upovanii [Approaching synergetic psychotherapy: history of psychotherapeutic reliances] Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [ Moscow psychotherapeutic journal], 1997, no. 2.
 6. Vasilyuk F.E. Ot psikhologicheskoi praktiki k psikhologicheskoi teorii [From psychological practice to psychological theory]. Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [ Moscow psychotherapeutic journal], 1992, no. 1, pp. 15—32.
 7. Vasilyuk F.E. Ponimayushchaya psikhoterapiya kak psikhotekhnicheskaya sistema. Diss. … dokt. psihol. nauk [Coexperiencing psychotherapy as psychotechnical system. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2007. 407 p.
 8. Vasilyuk F.E. Psikhologiya perezhivaniya. Analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii [Psychology of experiencing. The resolution of life’s critical situations]. Moscow, Publ. MGU, 1984. 200 p.
 9. Vasilyuk F.E. Soperezhivanie kak tsentral’naya kategoriya ponimayushchei psikhoterapii [Сo-experiencing as a key category of co-experiencing psychotherapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2016.Vol 24, no. 5, pp. 205— 227. doi:10.17759/cppp.2016240511. (In Rus., abstr. in Engl.).
 10. Vasilнuk F.E. Struktura obraza [Image structure]. Voprosy psikhologii [The questions of psychology], 1993, no. 5, pp. 5—19.
 11. Vasilнuk F.E. Tipy dukhovnogo sovladaniya [Spiritual coping and its types]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2014. Vol, 22, no. 5, pp. 139—152. doi:10.17759/ cppp.2014220507 (In Rus., abstr. in Engl.).
 12. Vasilyuk F.E., Karyagina T.D. Lichnost’ i perezhivanie v kontekste ekspiriental’noi psikhoterapii [Personality and experiencing in the context of experiential psychotherapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2017. Vol. 25, no. 3, pp. 11—32. doi:10.17759/cppp.2017250302. (In Rus., abstr. in Engl.).
 13. Vasilyuk F.E., Korneva E.N. Novoe imya. Novyi status. Novye zadachi. [New name. New status. New tasks]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2010, no. 1, pp. 5—10.
 14. Zhuravlev A.L., Yurevich A.V. (eds). Vzaimootnosheniya issledovatel’skoi i prakticheskoi psikhologii [Relationships of research and practical psychology], Moscow: Publ. Institut psikhologii RAN, 2015. 574 p.
 15. Vorob’eva L.I. Psikhoterapiya i nauka: problema «skhizisa» [Psychotherapy and science: the problem of the schism]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical Psychology], 2018. Vol. 14, no. 2, pp. 4—11. doi:10.17759/chpp.2018140201
 16. Vygotskii L.S. Krizis semi let. [Сrisis of seven years age]. Sobranie sochinenii v 6-ti tomakh. T. 4 [Collected works in 6 vol. Vol. 4]. Moscow, Publ. Pedagogika, 1983, pp. 376—385.
 17. Gulina M.A., Gulina M.Al. Problema yazyka v terapevticheskoi i konsul’tativnoi psikhologii [The questions of language in therapeutic and counseling psychology]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy], 2012, no. 4, pp. 128—163.
 18. Gendlin E.T. Subverbal’naya kommunikatsiya i ekspressivnost’ terapevta: tendentsii razvitiya kliento-tsentrirovannoi psikhoterapii [Subverbal communication and psychotherapist expressivity: client-centered psychotherapy development trends]. Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [Moscow psychotherapeutic journal], 1993, no. 3.
 19. Zaretskii V.K., Karyagina T.D., Kholmogorova A.B. Tvorcheskii put’ F.E. Vasilyuka kak preodolenie skhizisa akademicheskoi i prakticheskoi psikhologii [Life and Creative Work of Fyodor Vasilyuk: Overcoming the Schism in Academic and Practical Psychology]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Cultural-historical Psychology], 2018. Vol. 14, no. 4, pp. 94—105. (In Rus., abstr. in Engl.). doi:10.17759/ chpp.2018140412
 20. Karyagina T.D. Evolyutsiya ponyatiya «empatiya» v psikhologii. Diss…kand. psikhol. nauk. [Evolution of the concept of empathy in psychology. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2013. 175 p.
 21. Kisel’nikova N.V., Lavrova E.V., Kuminskaya E.A., Rzaeva F.R.K. Metodicheskie podkhody k otsenke effektivnosti psikhoterapii [Methodological approach to effectiveness of psychotherapy assessment]. Peterburgskii psihologicheskii zhurnal [Saint-Petersburg psychological journal], 2017, no.21, pp. 1—24.
 22. Kisel’nikova N.V., Rzaeva F.R. Fenomenologicheskii analiz dinamiki perezhivanii klienta v protsesse psikhoterapii [Phenomenological analysis of dynamic of client’s experiencing in the process of psychotherapy]. In Fedosenko E.V., Uvarova L.F. (eds), Aktual’nye voprosy jekonomiki, prava, psihologii i obrazovanija. Sbornik nauchnyh statej Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Current issues of economics, law, psychology and education. Collection of scientific articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Saint- Peterburg, Publ. NIC ART, 2018, pp. 150—154.
 23. Mezhdunarodnaya konferentsiya po konsul’tativnoi psikhologii, posvyashchennaya pamyati F.E. Vasilyuka: sbornik materialov [elektronnoe izdanie] [Proceedings of the International Conference on Counseling Psychology dedicated to the memory of F.E. Vasilyuk]. Arkhangel’skaya V.V., Golzitskaya A.A., Kisel’nikova N.V., Semenova E.A. (eds). Moscow: Publ. FGBNU Psikhologicheskii institut RAO, 2018. 261 p. URL: https://psyalter.ru/conference#rec60030583 (Accessed: 10.01.2019).
 24. Myagkikh Yu.V. Sravnitel’nyi analiz kognitivno-bikhevioral’noi i ponimayushchei psikhoterapii. Vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota (magisterskaya dissertatsiya) [Master’s dissertation]. Moscow, MSUPE, 2018. 83 p.
 25. Norkross J., Prohazka J. Sistemy psikhoterapii. [Systems of psychotherapy]. Moscow, Publ. Praim-Evroznak, Harvest, 2007. 384 p.
 26. Patyaeva E.Yu. Spetsifika znanii v prakticheskoi i issledovatel’skoi psikhologii [Specificity of knowledge in practical and research psychology]. In Zhuravlev A.L. (eds), Vzaimootnosheniya issledovatel’skoi i prakticheskoi psikhologii [ Relationships of research and practical psychology]. Moscow, Publ. Institut psikhologii RAN, 2015, pp. 146—178.
 27. Sosland A.I. Fundamental’naya struktura psikhoterapevticheskogo metoda, ili kak sozdat’ svoyu shkolu v psikhoterapii [The fundamental structure of the psychotherapeutic method, or how to create your own school in psychotherapy]. Moscow, Publ. Logos, 1999. URL: http://psylib.org.ua/books/sosla01/index.htm (Accessed: 10.01.2019).
 28. Tsapkin V.N. Edinstvo i mnogoobrazie psikhoterapevticheskogo opyta [Unity and diversity of psychotherapeutic experience]. Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [ Moscow psychotherapeutic journal], 1992, no. 2.
 29. Yurevich A.V. Eshche raz o «skhizise» issledovatel’skoi i prakticheskoi psikhologii [Once again about the schism of research and practical psychology]. In Zhuravlev A.L., Yurevich A.V. (eds.), Vzaimootnosheniya issledovatel’skoi i prakticheskoi psikhologii [Relationships of research and practical psychology]. Moscow: Publ. Institut psikhologii RAN, 2015, pp. 70—90.
 30. Kiselnikova N.V., Lavrova E.V., Danina M.M., Kuminskaya E.A. Problem representation of the therapist at different stages of professional development. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. ICPE 2018 International Conference on Psychology and Education. URL: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ ICPE2018F030.pdf (Accessed: 10.01.2019).

Information About the Authors

Tatyana D. Karyagina, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Individual and Group Psychotherapy, Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, online-school "Psychodemia", Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-0839, e-mail: kartan18@gmail.com

Metrics

Views

Total: 2697
Previous month: 21
Current month: 15

Downloads

Total: 1038
Previous month: 6
Current month: 3