Features of Co-experiencing in Adolescence Features of Co-experiencing in Adolescence

1653

Abstract

This study focuses on the features of co-experiencing in adolescence. The main objective of the study was to explore and describe the specifics of co-experiencing in adolescence in general as well as at different stages of this age. Currently co-experiencing in teenagers is underexplored both in Russia and abroad. We would like to introduce a new approach to understanding and researching co-experiencing in adolescence. The following goals were set and achieved in our study: gathering information about the concept of co-experiencing through the literature review; finding an appropriate definition of co-experiencing necessary for our study; analysing features of adolescent age described in literature; carrying out an overview of foreign research on empathy in adolescence; conducting the study on the specifics of co-experiencing at different stages of adolescence. The new data obtained in our research may be of interest to various specialists working with adolescents (counselors, therapists and others). stages of this age. Currently co-experiencing in teenagers is underexplored both in Russia and abroad. We would like to introduce a new approach to understanding and researching co-experiencing in adolescence. The following goals were set and achieved in our study: gathering information about the concept of co-experiencing through the literature review; finding an appropriate definition of co-experiencing necessary for our study; analysing features of adolescent age described in literature; carrying out an overview of foreign research on empathy in adolescence; conducting the study on the specifics of co-experiencing at different stages of adolescence. The new data obtained in our research may be of interest to various specialists working with adolescents (counselors, therapists and others).

General Information

Keywords: co-experiencing, empathy, comforting, emotional support, adolescence, co-experiencing psychotherapy

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2019150111

For citation: Sukhanova M.O., Sheryagina E.V. Features of Co-experiencing in Adolescence Features of Co-experiencing in Adolescence. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2019. Vol. 15, no. 1, pp. 102–115. DOI: 10.17759/chp.2019150111. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Arkhangel’skaya V.V. Perezhivanie i soperezhivanie v psikhologicheskom konsul’tirovanii i sisteme K.S. Stanislavskogo [Experiencing and co-experiencing in psychological counseling in the K.S. Stanislavsky’system]. Psikhologiya i psikhoterapiya: metodologiya, issledovaniya, praktika [Psychology and psychotherapy: methodology, research, practice]. Moscow, 2018, pp. 57—80.
 2. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetic of verbal art]. Moscow: publ. Iskusstvo, 1979. 423 p.
 3. Berezhkovskaya E.L., Radinskaya N.G. Kul’turno-istoricheskaya i gumanisticheskaya psikhologiya: vozmozhnye tochki skhoda (empatiya kak vysshaya psikhicheskaya funktsiya) [Cultural-historical and humanistic psychology: possible vanishing points (empathy as the higher psychic function)]. Vestnik RGGU [Bulletin RSUH], 2006, no. 1, pp. 126—145.
 4. Bodalev A.A. Psikhologiya obshcheniya [Psychology of communication]. Moscow: MPSI; Voronezh: NPO «MODEK», 1996. 328 p.
 5. Bozhovich L.I. Problemy formirovaniya lichnosti [Issues of personality development]. Moscow: MPSI; Voronezh: NPO «MODEK», 1995. 325 p.
 6. Vasilyuk F.E. Psikhologiya perezhivaniya. Analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii [The Phychology of experiencing. The resolution of life’s critical situations]. Moscow: publ. Mosk. un-ta, 1984. 200 p.
 7. Vasilyuk F.E. Ponimanie—soperezhivanie: soedinitel’nyi soyuz [Understanding-co-experiencing: combination link]. Ponimayushchaya psikhoterapiya. Chetvertaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, Moskva, 24—26 iyunya 2016. Tezisy dokladov [Co-experiencing psychotherapy. Fourth Scientific and Practical Conference]. Moscow, MGPPU, 2016, pp. 32—34.
 8. Vasilyuk F.E. Semiotika i tekhnika empatii [Semiotic and technology of empathy]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 2007, no. 1, pp. 3—14.
 9. Vasilyuk F.E. Soperezhivanie kak tsentral’naya kategoriya ponimayushchei psikhoterapii [Co-experiencing as a Key Category of Co-experiencing Psychotherapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counceling Psychology and Psychotherapy], 2016, Vol. 24, no. 5, pp. 205— 227. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 10. Venger A.L. Problemy detskoi psikhologii i nauchnoe tvorchestvo D.B. El’konina [Issues of child psychology and scientific creativity D.B. Elkonin]. A.L. Venger, V.I. Slobodchikov, D.B. El’konin. Khrestomatiya po detskoi psikhologii [Сhrestomathy on child psychology]. Moscow: IPP, 1996. pp. 100—108.
 11. Vygotskii L.S. Problema vozrasta [Problem of age]. Khrestomatiya po detskoi psikhologii [Сhrestomathy on child psychology]. Moscow: IPP, 1996, pp. 4—20.
 12. Gavrilova T.P. Ponyatie empatii v zarubezhnoi psikhologii [Concept of empathy in foreign psychology]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 1975, no.2, pp. 147—158.
 13. Gadamer X.M. Istoriya ponyatiya perezhivanie [History of the concept of experience]. Istina i metod [Truth and method]. Moscow: publ. Progress, 1988, pp. 36—50.
 14. Gal’perin P.Ya. Problema deyatel’nosti v sovetskoi psikhologii. Psikhologiya kak ob”ektivnaya nauka [The problem of activity in modern science. Psychology as an objective science]. Moscow: MPSI; Voronezh: MODEK, 1999, pp. 249—271.
 15. Garanyan N.G., Kholmogorova A.B. Kontseptsii aleksitimii (obzor zarubezhnykh issledovanii) [Сoncepts of alexithymia (review of foreign studies)]. Sotsial’naya i klinicheskaya psikhiatriya [Social and clinical psychiatry], 2003, no. 1, pp. 128— 145.
 16. Demidova L.Yu., Sheryagina E.V. Vozmozhnosti i perspektivy izucheniya empatii u lits s anomaliyami seksual’nogo vlecheniya [Elektronnyi resurs] [Opportunities and prospects of studying empathy in persons with sexual attraction anomalies]. Psikhologiya i pravo [Psychology and Law], 2013, no. 3. Available at: URL: https://psyjournals.ru/ psyandlaw/2013/n3/63784.shtml (Accesed 16.01.2019) (In Russ., аbstr. in Engl.).
 17. Dol’to F. Na storone podrostka [On the side of a teenager] / Per. s fr. A.K.Borisovoi. Ekaterinburg: U-Faktoriya, 2006. 368 p. (Seriya «Psikhologiya detstva: Klassicheskoe nasledie» [Childhood Psychology series: classic heritage]. (In Russ.).
 18. Donets V.V., Fedunina N.Yu., Sheryagina E.V. Motiv utesheniya u peredvizhnikov [Consolatoion motifs in the art of Peredvizhniki]. Konsultativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2007, no. 3, pp. 104—109.
 19. Karyagina T.D. Nekotorye problemy izucheniya empatii v kontekste psikhologicheskogo konsul’tirovaniya i psikhoterapii [Various Problems in the Study of Empathy in the Context of Counseling and Psychotherapy]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2009. no. 4, pp. 115—124. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 20. Karyagina T.D. Problema formirovaniya empatii [The problem of empathy development]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [ Counseling Psychology and Psychotherapy]. 2010. no 1, pp. 38—54. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 21. Karyagina T. . Professionalizatsiya empatii: postanovka problemy [Professionalization of Empathy: Problem Statement]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoteratiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2015. Vol. 23, no. 5, pp. 235— 256. doi:10.17759/cpp.2015230511 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 22. Karyagina T.D. Filosofskie i nauchnye konteksty problemy empatii [Philosophical and scientific contexts of empathy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2009, no. 4, pp. 50—74.
 23. Karyagina T.D. Evolyutsiya ponyatiya «empatiya» v psikhologii: dis. … kand. psikhol. nauk. [Evolution of the concept of empathy in psychology. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2013. 175 p.
 24. Karyagina T.D. Ekspiriental’nye podkhody v sovremennoi psikhoterapii [Experiential approaches in modern psychotherapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2015, Vol. 23, no. 1, pp. 126—152.
 25. Karyagina T.D. Empatiya kak metod: filosofskii vzglyad [Empathy as a method: the philosophical point of view]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2015, Vol. 23, no. 5, pp. 205— 234. doi:10.17759/ cpp.2015230510 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 26. Karyagina T.D., Ivanova A.V. Empatiya kak sposobnost’: struktura i razvitie v khode obucheniya psikhologicheskomu konsul’tirovaniyu [Empathy as an ability: structure and development in the process]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 4, pp. 182—207. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 27. Karyagina T.D., Matveeva K.M. Problema izmereniya i otsenki empatii v psikhoterapii [Problem of measuring and evaluating empathy in psychotherapy]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2012, no. 5, pp. 67—78.
 28. Karyagina T.D., Pridachuk M.A. Empaticheski obuslovlennyi distress i vozmozhnosti ego diagnostiki [Empathically Caused Distress And The Possibilities Of Its Diagnostics]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2017, Vol. 25, no. 2, pp. 8—38. doi:10.17759/cpp.2017250202 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 29. Klimenkova E.N., Kholmogorova A.B. Pozitsiya v uchebnoi deyatel’nosti i sposobnost’ k empatii v podrostkovom i yunosheskom vozrastakh [Elektronnyi resurs] [Position in Educational Activity and Empathy Ability in Adolescence and Teenage Years]. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya [Psychological-Educational Studies], 2017, Vol. 9, no. 3, pp. 156— 163. doi:10.17759/psyedu.2017090316. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 30. Kon I.S. Otrochestvo kak etap zhizni i nekotorye psikhologo- pedagogicheskie kharakteristiki perekhodnogo vozrasta [Adolescence as a stage of life and some transitional psychological and pedagogical characteristics of transitional age]. (Feldshtein D.I. (eds.). Moscow: Publ. MPA, 1994, pp. 217—246.
 31. Kop’ev A.F., Topol’skaya T.A. Psikhoterapiya obydennoi zhizni (fenomenologicheskoe issledovanie dialoga) [Psychotherapy of everydya life (phenomenological study of dialogue)]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2017, Vol. 25, no. 4, pp. 94—114. doi:10.17759/cpp.2017250407 (In Russ., аbstr. in Engl.)
 32. Moskacheva M.A., Kholmogorova A.B., Garanyan N.G. Aleksitimiya i sposobnost’ k empatii [Alexithymia and empathy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2014, no. 4, pp. 98—114. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 33. Nasinovskaya E.E. Al’truisticheskii imperativ [Altruistic imperative]. Sovremennaya psikhologiya motivatsii [Modern psychology of motivation]. Moscow: publ. Smysl, 2002, pp. 152—172.
 34. Sukhanova M.O. Osobennosti soperezhivaniya na raznykh etapakh podrostkovogo vozrasta [Properties of co-experiencing in different adolescence’s stages]: Avtoref. vyp. kvalif.: Magist. dis.: raboty: Napravlenie 37.04.01. “Psikhologiya”. Magisterskaya programma “Detskaya i semeinaya psikhoterapiya» [Master’s degree. (Psychology) Thesis]. Mosk. gos. psikhologo-ped. un-t. Moscow, 2017. 10 s. URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=355595
 35. Rodzhers K. Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovlenie cheloveka [On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy]. Ilsenina E.I. (ed.). Moscow; publ. gruppa «Progress» «Univers», 1994. 480 p.
 36. Fel’dshtein D.I. Osobennosti vedushchei deyatel’nosti detei podrostkovogo vozrasta [Features leading activities of adolescence]. Khrestomatiya po vozrastnoi psikhologii [Сhrestomathy on age psychology]. Moscow: MPSI, 1996, pp. 163—168.
 37. Kholmogorova A.B., Moskovskaya M.S., Sheryagina E.V. Aleksitimiya i sposobnost’ k okazaniyu raznykh vidov sotsial’noi podderzhki [Alexithymia and the ability to provide different types of social support]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2014, Vol. 22, no. 4, pp. 115—129. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 38. Kholmogorova A.B., Klimenkova E.N. Sposobnost’ k empatii v kontekste problemy sub»ektnosti [Empathic Ability In The Context Of The Subjectivity Problem]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2017, Vol. 25, no. 2, pp. 75—93. doi:10.17759/cpp.2017250205. (In Russ., аbstr. in Engl.).
 39. Shermazanyan L.G. Soperezhivanie kak vnutrennyaya deyatel’nost’ konsul’tanta [Empathy as an internal consultant activity]. Ponimayushchaya psikhoterapiya: teoriya, metodologiya, issledovaniya [Co-experiencing psychotherapy: theory research methodology]. Moscow: MGPPU; PI RAO, 2009, pp. 135—151.
 40. Shermazanyan L.G. Motivatsiya pomogayushchego povedeniya v kontekste zhiteiskoi i professional’noi pomoshchi [The Helping Behavior Motivation in the Context of Everyday and Professional Help]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoteratiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2015, Vol. 23, no. 5, pp. 257—289. doi:10.17759/ cpp.2015230512 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 41. Sheryagina E.V. Zhiteiskaya i professional’naya psikhologicheskaya pomoshch’: ponyatiinoe pole i problematika [Common and professional psychological help: conceptual framework and issues.]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2016, Vol. 24, no. 1, pp. 8—23. doi:10.17759/cpp.2016240102 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 42. Sheryagina E.V. Perezhivanie i uteshenie v psikhologicheskoi praktike [Experiencing and Consolation in the psychological practice]. Molodye uchenye moskovskomu obrazovaniyu. Materialy pyatoi gorodskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i studentov uchrezhdenii vysshego i srednego obrazovaniya gorodskogo podchineniya [Young scientists to the Moscow education] abstracts of 5 scientific conference of young scientists and students of Moscow higher education institutions of Moscow region]. Moscow: MGPPU, 2006, pp. 289—290.
 43. Sheryagina E.V. Proektivnaya metodika issledovaniya strategii utesheniya [Projective technique for consultation’s strategies study] Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 2, pp. 212—224.
 44. El’konin D.B. Nekotorye aspekty psikhicheskogo razvitiya v podrostkovom vozraste [Aspects of mental development in adolescence]. Psikhologiya podrostka [Adolescence Psycology]. Moscow: «Rospedagentstvo», 1997, pp. 313—320.
 45. Erikson E. Detstvo i obshchestvo [Childhood and society]. St. Pereburg: publ. Lenato ACT, 1996, 592 p.
 46. Yusupov I.M. Vchuvstvovanie, proniknovenie, ponimanie I. [Feeling, permeation, perception]. Kazan’, 1993. 199 p.
 47. Carlo G., Crockett L.J., Randall B.A., Roesch S.C. A latent growth curve analysis of prosocial behavior among rural adolescents. Journal of Research on Adolescence, 2017. pp. 301—324.
 48. Carolien Rieffe, Paul Oosterveld, MarkMeerum Terwogt An alexithymia questionnaire for children: Factorial and concurrent validation results. Personality and Individual Differences, 2006. P. 123—133.
 49. Davis M.H. A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 1980. pp. 10—85.
 50. Davis M. . Empathy: A social psychological approach. M.H. Davis, Boulder, CO: Westview Press, 1996. 260 p.
 51. Eisenberg N., Miller P.A. The relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological Bulletin, 1987. Vol. 101. № 1. pp. 91—119
 52. Eisenberg N., Cumberland A., Guthrie I.K., Murphy B.C., Shepard S.A. Age changes in prosocial responding and moral reasoning in adolescence and early adulthood. Journal of Research on Adolescence, 2015. pp. 235—260.
 53. Garaigordobil M. A Comparative Analysis of Empathy in Childhood and Adolescence: Gender Differences and Associated Socio-emotional Variables. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 2009. Vol. 9, pp. 217—235.
 54. Garaigordobil M, Durá A, Pérez JI. Psychopathological symptoms, behavioural problems, and self-concept/self-esteem: A study with adolescents from 14 to 17 years. Annuary of Clinical and Health Psychology, 2005. pp. 53—63.
 55. Rotenberg K.J., Fox C., Green S., Ruderman L., Slater K., Stevens K., Carlo G. Construction and validation of a children’s interpersonal trust belief scale. British Journal of Developmental Psychology, 2005. Vol. 23, pp. 271—292. https://doi.org/10.1348/026151005X26192
 56. Pettitt L.М. Gender intensification of peer socialization during puberty. New Directions for Child and Adolescent Development, 106, pp. 23—34. https://doi.org/10.1002/cd.114
 57. Tobari M. The development of empathy in adolescence: A multidimensional view. Japanese Journal of Developmental Psychology, 2014, pp. 136—148.
 58. Underwood B., Moore Perspective-taking and altruism. Psychological Bulletin, 1991. Vol. 1, pp. 143—173.
 59. Van der Graaff, Jolien Branje, Susan De Wied, Minet Hawk, Skyler Van Lier, Pol Meeus Wim Perspective Taking and Empathic Concern in Adolescence: Gender Differences in Developmental Changes. Developmental Psychology, 2013, pp. 881—888. doi: 10.1037/a0034325

Information About the Authors

Marina O. Sukhanova, Psychologist, Psychological Emergency Center MSUPE, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, e-mail: marina.zhurina@gmail.com

Elena V. Sheryagina, Аssociate Рrofessor at the Сhair of Individual and Group Psychotherapy, Counseling and Clinical Psychology Department, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4840-8297, e-mail: sheryagina@gmail.com

Metrics

Views

Total: 2632
Previous month: 23
Current month: 16

Downloads

Total: 1653
Previous month: 4
Current month: 1