Diagnostics and Neuropsychological Correction of Children with Neurosis-Like Enuresis and Encopresis

3312

Abstract

The experience of a work with a group of children with enuresis (six patients) and encopresis (one patient) both of residual-organic origin is analyzed in this article. Work included psychological diagnostic techniques and psychological correction. Psychological diagnostic evaluation was directed to the measurements of different characteristics of sensorimotor reactions, memory, attention and cognitive functions. Functional characteristics of the central nervous system in children with enuresis and encopresis were approximated to those recorded in their healthy peers, while the cognitive functions in present group of children were lower. Psychological correction has included neuropsychological methods, which were aimed at the development of: visual-motor coordination, spatio-temporal organization relations and logic constructions understanding. Based on children's and parent's self-reports and based on medical records also it can be assumed that proposed psychological correction can be effective in enuresis and encopresis in children with similar characteristics, which can be observed. The significance of the functional indices evaluation of the central nervous system by measuring various characteristics of sensorimotor reactions substantiate by results obtained.

General Information

Keywords: neuropsychological correction, borderline mental disorder, residual-organic genesis, enuresis, encopresis

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2017060104

For citation: Bereskin D. Diagnostics and Neuropsychological Correction of Children with Neurosis-Like Enuresis and Encopresis [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2017. Vol. 6, no. 1, pp. 48–62. DOI: 10.17759/cpse.2017060104. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Balashova E.Ju., Kovyazina M.S. Neiropsikhologicheskaya diagnostika. Klassicheskie stimul'nye materialy [Neuropsychological diagnostics. Classical stimulus materials]. Moscow: Genezis. 2015. 18 pages withcolored and 52 withblack-white images.
 2. Berezkin D.V. Funkcional'nye harakteristiki central'no jnervnoj sistemy inarushenija poznavatel'nyh funkcij u detej s nevrozopodobnymi rasstrojstvami rezidual'no-organicheskogo geneza [Jelektronnyj resurs] [The functional status of central nervous system and disturbances of cognitive functions of children with borderline mental disorder of residual organic genesis]. Klinicheskaya i special'naya psihologiya [Clinical Psychology and Special Education], 2016, vol. 5, no. 2, pp. 46–62. (Accessed 27.11.2016).
 3. Bleiher V.M., Kruk I.V. Patopsikhologicheskaya diagnostika [Pahtopsychological diagnostics]. Kiev: Zdorov'ye. 1986. 280 p.
 4. Iordanova Ju.A. Osobennosti povedencheskogo reagirovaniya detei 7–10 let s defitsytom vnimaniya [Specifically behavioral reaction of 7–10 years old children with deficit of attention]. Vestnik Pomorskogo universiteta: Ser. «Estestvennye I tochnyenauki» [Bulleting of Pomor State University: Ser. Natural and exact sciences], 2006, no. 3, pp. 68–72.
 5. Kovalev V.V. Psikhiatriya detskogo vozrasta: (Rukovodstvodlya vrachei) [Psychiatry of children age: (doctor’s manual)]. Moscow: Meditsyna, 1995. 608 p.
 6. Litvinenko O.V. Psikhologicheskie I psikhofiziologicheskie osobennosti vnimaniya u zdorovyh detei I detej s sindromom defitsyta vnimaniya. Avtoref.…kand. psikhol. Nauk [Psychological and psychophysiological characteristics of attention of healthy children and children with syndrome of attention deficit. PhD (psychology) thesis]. Rostov-na-Donu, 2003. 22 p.
 7. Malkova I. Organicheskiye porazheniya mozga u detei [Children organic brain damage]. Psikhologiya [Psychology], 2009, no. 1, pp. 55–68.
 8. Machinskaya R.I., Krupskaya E.V. Sozrevaniere gulyatornykh struktur mozga I organizatsyya vnimaniya u detei mladshego shkol'nogo vozrasta[Brain regulatory structures maturation and attention organization of primary school age children]. In
  V.D. Solov'eva, T.V. Chernigovskaya (Eds.) Kognitivnye issledovaniya: Sb. nauch. trudov, vyp. 2 [Cognitive research: collection of the science works, Iss.2]. Moscow: publ. of Institut psihologii RAN publ., 2008, pp. 32–48.
 9. Novikova G.R. Neyropsihologicheskaya harakteristika vysshih psihicheskih funkciy u detey 6–9 let s pogranichnymi psihicheskimi rasstroystvami. Avtoref.…kand. psihol. nauk [Neuropsychology characteristics heist higher psychical function of children 6–9 years old with borderline mental disorders: PhD (psychology) thesis]. Moscow, 2008. 23 p.
 10. Podoplekin D.N. Raspredelenie postoyannykh potencialov golovnogo mozga pri syndrome deficit vnimaniya s giperaktivnost'u (SDVG) u detey-severyan. Avtoref … kand. med. nauk. [Distribution of permanent brain potentials of children from the north having attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): PhD (psychology) thesis]. Arhangel'sk, 2003. 20 p.
 11. Pronina L.A. Kliniko-epidemiologicheskaya harakteristika psihicheskih rasstroystv u detey mladshego i srednegoshkol'nogo vozrasta [Clinical and epidemiological characteristic of mental disorders of junior and secondary school children: PhD (psychology) thesis]. Moscow, 1995. 22 p.
 12. Rubinshtein S.Ya. Eksperimental'nye metodiki patopsikhologii [Pathopsychological experimental methods]. Moscow: EKSMO-Press, 1999. 448 p.
 13. Semenovich A.V., Тsyganok A.A. Nejropsihologicheskij podhod k tipologii ontogeneza [Neuropsychological approach to the typology of ontogenesis]. In
  E.D. Homskaiy (ed.) Nejropsihologija segodnja [Neuropsychology Today]. Moscow: Publ. of MGU, 1995. pp. 170–183.
 14. Tsagarelli U.A. Sistemnaya psikhologicheskaya diagnostika napribore «Aktivatsyometr» [System psychological diagnostic with the «Activationmeter» device]. Kazan': publ. of Kazanskiy universitet, 2008. 266 p.
 15. Tsvetkova L.S., Tsvetkov A.V. Neiropsikhologicheskiye sindromy nesformirovannosti vysshykh psikhicheskikh funktsyi u mladshikh shkol'nikov s otkloneniyami v razvitii psikhiki [Neuropsychological syndromes of higher psychical function immature of primary school age children with deviations of psychical development]. Vestnik Moskovskogo universiteta: Ser. 14. Psikhologiya [Bulleting of Moscow State University. Ser. 14.Psychology], 2009, no. 2, pp. 62–61.
 16. Shutova S.V., Murav'eva I.V. Sensomotornye reaktsyi kak kharakteristika funkcional'nogo sostojaniya CNS [Sensometrical reactions as characteristic of the CNS functionality status]. Vestnik TGU [Bulleting of Tombov State University], 2013, vol. 18, no. 5, pp. 2831–2840.
 17. Evert L.S., Potupchik T.V., Krysenko L.V., Panicheva E.S. Kharakteristika astenicheskogo sindroma u detei pervogo goda obucheniya v shkole [Characteristics of astenoneurotic syndrome of the first year of education children in School]. Rossijskii pediatricheskii zhurnal [Russian Pediatric Journal], 2014, no. 2, pp. 37–40.
 18. Yasyukova, L.A. Optimizatsya obucheniya i razvitiya detei s MMD. Diagnostika i kompensatsya minimal'nyh mozgovyh disfunktsyi: Metod. Rukovodstvo [Optimization of teaching and development of children with minimal brain dysfunction. diagnostics and compensation of minimal brain dysfunction. methodological manual]. Saint-Petersburg: Imaton, 1997. 80 p.
 19. Kalff A.C., et al. Low- and high-level controlled processing in executive motor control tasks in 5-6-year-old children at risk of ADHD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2003, vol. 44, no. 7, pp. 1049–1057.
 20. Shallice T., et al. Executive function profile of children with attention deficit hyperactivity disorder. Developmental Neuropsychology, 2002, vol. 21, no. 1, pp. 43–71.

Information About the Authors

Dmitrii Bereskin, Clinical Psychologist, St. Petersburg S.S. Mnukhin Rehabilitation Center “Children’s Psychiatry”, psychologist, Child Psychoneurological Sanatorium “Komarovo”, St.Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7122-8115, e-mail: berezkin.dm@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 3597
Previous month: 48
Current month: 28

Downloads

Total: 3312
Previous month: 12
Current month: 28