Scientific Contribution of Professor T.I. Tepenitsina in the Development of the Moscow School of Psychology

167

Abstract

The article discusses the scientific activities of a prominent clinical psychologist, methodologist, professor T.I. Tepenitsyna. The main scientific interests of the scientist are highlighted, including the problems of studying thinking, attention, issues of professional selection and vocational guidance, clinical study and psychocorrection of school-age children. Long-term teaching work in various pedagogical universities is shown in a brief review of publications on the organization of training students in psychological disciplines and teaching practice.

General Information

Keywords: T.I. Tepenitsina, attention, resonance, thinking activity, career guidance

Journal rubric: Wonderful People

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2021100111

For citation: Prokhorov R.E. Scientific Contribution of Professor T.I. Tepenitsina in the Development of the Moscow School of Psychology [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2021. Vol. 10, no. 1, pp. 224–232. DOI: 10.17759/cpse.2021100111. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abramyan L.A., Tepenitsina Т.I. O formirovanii lichnosti rebyonka v nestabil'nyh social'nyh usloviyah [On the formation of a child's personality in unstable social conditions]. In T.D. Marcinkovskaya (ed.), Aktual'nye problemy vospitaniya i razvitiya lichnosti: teoriya i praktika=Actual Problems of Education and Personal Development: Theory and Practice. Moscow: Publ. of IRL RAO, 1996, pp. 73–76.
 2. Vajman L.I., Tepenitsina T.I. K voprosu o differencirovannosti trudovyh rekomendacij bol'nyh epilepsiej [On the question differentiation of labor recommendations for patients with epilepsy]. In A.K. Kachaev (eds.), Voprosy kliniki, terapii i social'noj reabilitacii psihicheski bol'nyh=Clinical Issues, Therapy and Social Rehabilitation of Mentally Ill Patients. Moscow: Poligrafist, 1973, pp. 165–167.
 3. Zejgarnik B.V. Patopsihologiya [Pathopsychology]. Moscow: Publ. of MSU, Akademiya, 2005. 208 p.
 4. Tepenitsina Т.I. Analiz oshibok pri issledovanii vnimaniya metodom korrekturnoj proby [Analysis of errors in the study of attention by the method of proofreading]. Voprosy psihologii=Questions of Psychology, 1959, no. 5, pp. 145–153.
 5. Tepenitsina Т.I. O psihologicheskoj strukture rezonerstva [On the psychological structure of resonance]. In B.V. Zejgarnik, S.Ya. Rubinshtejn (eds.), Voprosy eksperimental'noj patopsihologii=Questions of Experimental Pathopsychology. Moscow: Publ. of GNII psihiatrii, 1965, pp. 68–80.
 6. Tepenitsina Т.I. Rol' lichnostnogo komponenta v strukture myshleniya: psihologicheskaya harakteristika simptoma rezonerstva. Diss. kand. ped. nauk [The role of the personality component in the structure of thinking: psychological characteristics of the symptom of resonance. PhD thesis]. Moscow: Publ. of MSU, 1968. 204 p.
 7. Tepenitsina Т.I., Kopylova A.P. O nekotoryh osobennostyah profotbora shkol'nikov, orientirovannyh na professiyu uchitelya [On some features of the professional selection of schoolchildren focused on the teaching profession]. In P.A. Zhil'cov, V.A. Slastenin, M.G. Danil'chenko (eds.), Formirovanie lichnosti uchitelya v sisteme uchebno-vospitatel'nogo processa v pedagogicheskom institute=Formation of the Teacher's Personality in the Educational Process in the Pedagogical Institute. Petrozavodsk: Publ. of PSU, 1982, pp.105–107.
 8. Tepenitsina Т.I., Kopylova A.P. O nekotoryh osobennostyah profotbora i proforientacii shkol'nikov s pedagogicheskoj napravlennost'yu [On some features of vocational selection and vocational guidance of schoolchildren with a pedagogical focus]. In B.V. Lomov (ed.), Sb. tezisov VI Vsesoyuznogo s"ezda Obshchestva psihologov SSSR “Psihologicheskie problemy povysheniya effektivnosti i kachestva truda. Istoriya psihologii. Psihologiya fizicheskoj kul'tury i sporta. Zoopsihologiya i sravnitel'naya psihologiya”=Collection of theses of the VI All-Union Congress of the Society of Psychologists of the USSR “Psychological problems of increasing the efficiency and quality of work. History of Psychology. Psychology of physical culture and sports. Zoopsychology and Comparative Psychology”. Part 1. Moscow: Nauka, 1983, pp. 199–201.
 9. Tepenitsina Т.I. K voprosu o nekotoryh psihologicheskih aspektah proforientacii i profotbora [On the question of some psychological aspects of career guidance and professional selection]. In V.A. Slastenin (ed.), Formirovanie lichnosti uchitelya v sisteme uchebno-vospitatel'nogo processa v pedagogicheskom institute. Metodicheskie rekomendacii =Formation of the teacher's personality in the educational process in the pedagogical institute. Guidelines. Moscow: Publ. of МSPI of V.I. Lenin, 1980, pp.147–148.
 10. Tepenitsina Т.I., Gavrilova L.V. Problemy psihologicheskoj podgotovki budushchih uchitelej k rabote v sovremennoj shkole [Problems of psychological preparation of future teachers for work in a modern school]. In V.M. Men'shikov, Sbornik «K.D. Ushinskij i sovremennaya shkola». Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii=“K.D. Ushinsky and modern school". Materials of the scientific and practical conference. Kursk, 1994, pp. 221–224.
 11. Tepenitsina Т.I. K voprosu o podgotovke budushchego uchitelya k rabote s «trudnymi» det'mi massovoj shkoly [On the issue of preparing a future teacher to work with "difficult" children of a mass school]. In I.F. Myagkov (ed.), "Psihologo-pedagogicheskie usloviya razvitiya lichnosti uchashchegosya"= "Psychological and pedagogical conditions for the development of a student's personality". Voronezh, 1990, pp. 250–251.

Information About the Authors

Ruslan E. Prokhorov, PhD in Psychology, Teacher, State Budget General Education Institution of the city of Moscow “School № 2129” named after the Hero of the Soviet Union P.I. Romanova, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8387-3311, e-mail: vostok2014iv@gmail.com

Metrics

Views

Total: 1100
Previous month: 46
Current month: 12

Downloads

Total: 167
Previous month: 11
Current month: 3