History and prospects for the development of special psychology: on the 100th anniversary of the birth of V.I. Lubovsky

19

Abstract

The article presents a historical overview of the formation of special psychology as a special direction of psychological science, in which Vladimir I. Lubovsky played a key role. V.I. Lubovsky headed for a long time at the Research Institute of Defectology and became the organizer and first head of the Department of Special Psychology at Moscow State University of Psychology and Education. The article describes the stages of development of the department, changes in the teaching staff, changes in various educational programs and areas implemented as part of the training of specialists for psychological and pedagogical support of children with developmental disorders. The Faculty of Clinical and Special Psychology of Moscow State University of Psychology and Education continues to develop, preserving the traditions laid down by V.I. Lubovsky. The article examines the current state of special psychology and its prospects, notes current problems of special psychology, once formulated by V.I. Lubovsky: the development of early special psychological services, the study of the possibilities and conditions for the integration of children with developmental disabilities into educational institutions, the development of a unified approach to the use terminology. All the identified problems are of current importance to this day; they are being reviewed in the context of the development of inclusive education in our country.

General Information

Keywords: V.I. Lubovsky, special psychology, defectology, higher education, specialist training

Journal rubric: Problems of Specialist Training

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2024130111

Funding. The study was carried out on the basis of the Moscow State University of Psychology and Education as part of the research work

Received: 16.02.2024

Accepted:

For citation: Artemova E.E., Basilova T.A., Kurtanova Yu.E., Meshkova T.A., Shcherbakova A.M. History and prospects for the development of special psychology: on the 100th anniversary of the birth of V.I. Lubovsky [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2024. Vol. 13, no. 1, pp. 176–192. DOI: 10.17759/cpse.2024130111. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Artemova E.E., Tishina L.A., Boryakova N.Yu., Kurtanova Yu.E. Aktual'nye voprosy podgotovki spetsialistov sluzhby psikhologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya na urovne magistratury [Actual issues of training master’s specialists for the provision of necessary psychological and pedagogical support services]. Vospitanie i obuchenie detei s narusheniyami razvitiya = Education and Upbringing of Children with Disabilities, 2021, no. 2, pp. 56–66. DOI: 10.47639/2074-4986_2021_2_56 (In Russ., abstr. in Engl.)
 2. Basilova T.A. Vladimir Ivanovich Lubovskii (1923–2017). Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and Special Education, 2017, vol. 6, no. 4, pp. 187–193. DOI: 10.17759/cpse.2017060412 (In Russ., abstr. in Engl.)
 3. Basilova T.A. V.I. Lubovskii — direktor NII defektologii i organizator kafedry i fakul'teta spetsial'noi psikhologii v MGPPU [V.I. Lubovsky — Director of the Institute of Defectology and organizer of the Faculty and Department of Special education in Moscow State University of Psychology and Education]. Korrektsionnaya pedagogika: teoriya i praktika = Correctional Pedagogy: Theory and Practice, 2018, vol. 75, no. 1, pp. 9–14. (In Russ., abstr. in Engl.)
 4. Basilova T.A. Nauchnaya shkola Sokolyanskogo–Meshcheryakova v MGPPU [Sokolyansky-Meshcheryakov scientific school at MSUPE]. Moskovskaya psikhologicheskaya shkola: Istoriya i sovremennost': v 4 t. T. IV. Razvitie Moskovskoi psikhologicheskoi shkoly v Moskovskom gorodskom psikhologo-pedagogicheskom universitete = Moscow Psychological School: History and Contemporary Time: in 4 vol. Vol. 4. Development of Moscow Psychological School at MSUPE. Eds. V.V. Rubtsov, A.A. Margolis, I.A. Korepanova. Moscow: MSUPE; PI RAE, 2007, pp. 28–34. (In Russ.)
 5. Defektologicheskii slovar' [Dictionary of Defectology]. 2nd ed. Moscow: Publishing House “Pedagogika”, 1970. (In Russ.)
 6. Lubovskii V.I. Razvitie i sovremennoe sostoyanie spetsial'noi psikhologii [Development and current state of special education]. Moskovskaya psikhologicheskaya shkola: Istoriya i sovremennost': v 4 t. T. IV. Razvitie Moskovskoi psikhologicheskoi shkoly v Moskovskom gorodskom psikhologo-pedagogicheskom universitete = Moscow Psychological School: History and Contemporary Time: in 4 vol. Vol. 4. Development of Moscow Psychological School at MSUPE. Eds. V.V. Rubtsov, A.A. Margolis, I.A. Korepanova. Moscow: MSUPE; PI RAE, 2007, pp. 182–186. (In Russ.)
 7. Lubovskii V.I., Basilova T.A. Aktual'nye problemy spetsial'noi psikhologii [Actual problems of special psychology]. Razvitie spetsial'noi (korrektsionnoi) psikhologii v izmenyayushcheisya Rossii: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii «Anan'evskie chteniya-2005» = Development of special (correctional) psychology in changing Russia: Materials of the scientific and practical conference “Ananyev readings-2005”. Eds. L.A. Tsvetkova, L.M. Shipitsyna. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2005, pp. 246–247. (In Russ.)
 8. Lubovskii V.I., Basilova T.A. O perspektivakh spetsial'noi psikhologii [On perspectives of special psychology]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2008, vol. 4, no. 3, pp. 51–54. (In Russ.)
 9. Meshkova T.A., Basilova T.A. Fakul'tet spetsial'noi psikhologii Moskovskogo gorodskogo psikhologo-pedagogicheskogo universiteta [Special psychology Faculty of Moscow State University of Psychology and Education]. Spetsial'naya psikhologiya = Special Psychology, 2004, vol. 1, no. 1, pp. 77–80. (In Russ.)
 10. Osnovy spetsial'noi psikhologii: uchebnoe posobie dlya studentov srednikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedenii [Fundamentals of special psychology: a textbook for students of secondary pedagogical educational institutions]. Kuznetsova L.V., Peresleni L.I., Solntseva L.I. Ed. L.V. Kuznetsova. 3rd ed. Moscow: Publishing Centre “Akademiya”, 2006.
 11. Oslon V.N., Shcherbakova A.M. Vozmozhnosti i perspektivy vnedreniya novogo professional'nogo standarta spetsialista po reabilitatsionnoi rabote v sotsial'noi sfere [Opportunities and prospects for introducing a new professional standard for specialists in rehabilitation work in the social sector]. Mezhvedomstvennye modeli okazaniya sotsial'nykh i obrazovatel'nykh uslug i praktika aprobatsii i primeneniya professional'nykh standartov rabotnikov obrazovaniya i sotsial'noi sfery = Interdepartmental models for the provision of social and educational services and the practice of testing and applying professional standards of education and social workers. Eds. L.Yu. El'tsova, V.V. Rubtsov. Moscow: MSUPE, 2016, pp. 112–116. (In Russ.)
 12. Sorokin V.M. Spetsial'naya psikhologiya: Ucheb. Posobie [Special psychology: textbook]. Ed. L.M. Shipitsyna. St. Petersburg: Rech', 2003. (In Russ.)
 13. Spetsial'naya psikhologiya: in 2 vol. [Special Psychology: in 2 vol.]. V.I. Lubovskii et al. Ed. V.I. Lubovskii. Moscow: Yurait, 2014. (In Russ.)
 14. Troshin G.Ya. Antropologicheskie osnovy vospitaniya. Sravnitel'naya psikhologiya normal'nykh i nenormal'nykh detei: in 2 vol. [The anthropological foundations of education. The comparative psychology of normal and abnormal children: in 2 vol.]. Petrograd, 1915. (In Russ.)
 15. Usanova O.N. Spetsial'naya psikhologiya [Special Psychology]. St. Petersburg: Piter, 2006. (In Russ.)
 16. Shcherbakova A.M. Kontseptual'no-institutsional'nye osnovy professional'noi identifikatsii psikhologov-reabilitologov (na primere razrabotki magisterskoi programmy po napravleniyu «Psikhologicheskaya reabilitatsiya v sotsial'noi sfere») [Conceptual and institutional framework for professional identification of psychologists-rehabilitologists (from the example of development of master's programme in “Psychological rehabilitation in the social field” course)]. Psikhologiya i parvo = Psychology and Law, 2019, vol. 9, no. 3, pp. 1–17. DOI: 10.17759/psylaw.2019090301 (In Russ., abstr. in Engl.)
 17. Shcherbakova A.M. Psikhologicheskaya reabilitatsiya: soderzhanie deyatel'nosti i podgotovka spetsialistov (izrail'skaya model') [Psychological rehabilitation: content of work & training of rehabilitation psychologists (model of Israel)]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and Special Education, 2012, vol. 1, no. 1. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2012_n1/49974 (accessed: 15.02.2024). (In Russ., abstr. in Engl.)

Information About the Authors

Eva E. Artemova, PhD in Education, Associate Professor, Dean of the Faculty of Clinical and Special Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5573-3234, e-mail: artemovaee@mgppu.ru

Tatiana A. Basilova, PhD in Psychology, Professor of the Department of Special Psychology and Rehabilitation, Faculty of Clinical and Special Psychology, Member of the editorial board of the journal “Psychological Science and Education”, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1228-1359, e-mail: bassilova@yandex.ru

Yulia E. Kurtanova, PhD in Psychology, Head of the Department of Special Psychology and Rehabilitation, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8283-4874, e-mail: ulia.kurtanova@yandex.ru

Tatiana A. Meshkova, PhD in Psychology, Head of the Department of Differential Psychology and Psychophysiology, Moscow State University of Psychology and Education, Leading researcher of the Laboratory of Age-related Psychogenetics of PI RAE, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6018-5006, e-mail: meshkovata@mgppu.ru

Anna M. Shcherbakova, PhD in Education, Senior Researcher, Leading Researcher, Professor, Chair of Special Psychology and Rehabilitation, Department of Clinical and Special Psychology, Moscow State Univerity of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8932-4102, e-mail: shcherbakova.a.m@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 133
Previous month: 59
Current month: 48

Downloads

Total: 19
Previous month: 10
Current month: 4